Sıfır Kayıp Çalıştayı

Amaç:

Kaizen ‘i sadece bir proje çalışması olmaktan çıkarıp, günlük yönetimin bir parçası haline getirmetir.

Firma kayıp bilincinin oluşturulması. “ Farkındalık ve Çalışanların Maksimum Katılımıyla Harekete Geçme“

Kayıp yönetim sistemi –  Kayıpların her kademede sistematik olarak ölçülmesi ve görselleştirilmesi

Kayıpların maliyetlere ve müşteriye etkisinin değerlemesi – “Kayıp Yapısı Analizi” hedeflere katılım ve iyileştirme yol haritasının çıkarılması –  "Kum Saati" yaklaşımı

İyileştirmelerin yönetiminde Kaizen yaklaşımını bir bütün olarak ele almanın gücünü vurgular.

Katılımcıların  “Kayıpların Yönetimine” bütünsel bir bakışla odaklanması istenen çalıştayda ; sahadan canlı örneklerle hazırlanmış vakalarla maksimum faydayı hedeflemektedir.

 İçerik:

  • Hız kaybı azaltma yol haritası
  • Kısa duruş azaltma yol haritası
  • Arıza azaltma yol haritası
  • Hızlı imalat / model dönüşümü yol haritası
  • Hata azaltma “0 Hata Yaklaşımları” yol haritası

Süre:

1 Gün

  • Üretim ve üretim dışı alanlarda etkin iş gücü yönetimi ( İş Analizi & Metot Etüdü & Hat Dengeleme Çalışmaları )
  • Üretim dışı iş süreçlerinde  Kaizen yaklaşımının güçlendirilmesi konuları  katılımcıların ihtiyaçlarına göre ağırlıklandırılarak programın kişilere ve kurumlara katkısının maksimum olması sağlanır. 

11 Sektörde birçok kuruluşa verdiği danışmalık desteğinden beslenen Grupas Gelişim , İstendiği takdirde kuruluşlara özel hazırlanmış yol haritasıyla onların dönüşümünden heyecan duyan bir stratejik ortak olmayı vadeder. 

YUKARI

2018'de Grupas Gelişim