Şirket Değerleme

Amaç:

Olası ortaklık taleplerinin değerlendirilmesi, halka arzlar, hissedarlar arasında hisse devirleri, bölünme ve birleşme, başka bir şirkete yatırım yapılması vb. kararlara destek olmak.

Sürecin ister satış ister alış tarafında bulunun. Doğru zamanda, uygun ekonomik ve sektörel trendlerin oluştuğu ortamda doğru ve adil değerleme desteği

Kapsam:

 • Değerlemeye esas teşkil edecek kavramlar ve analizi,
  • Fiyat/Değer kavram
  • Şirket ve Hisse Değeri kavramları
  • Şerefiye ve Şerefiyeyi oluşturan unsurlar
 • Değerleme amacının tespit edilmesi
  • Ortaklık talepleri
  • Halka arz
  • Hissedarlar arası hisse devri
  • Şirket satın alma, bölünme ve birleşme
  • Diğer…
 • Değerlemeye esas “doğru” finansal verilerin oluşturulması
  • Finansal tabloların genel kabul görmüş raporlama standartlarına uygunluğunun kontrolü,
  • Gerekli sınıflama ve düzeltme işlemlerinin yapılması
 • Uygun Değerleme Yönteminin/Yöntemlerinin belirlenmesi
  • İndirgenmiş Nakit Akım Yöntemi
  • Net Aktif Değeri Yöntemi
  • Piyasa Değeri – Defter Değeri Yöntemi
  • Tasfiye Değeri Yöntemi
  • Yeniden Yapma Değeri Yöntemi
  • İşleyen Teşebbüs Değeri Yöntemi
  • Emsal Değeri Yöntemi
  • Ekspertiz Değeri Yöntemi
  • Temettü Verimi Yöntemi
  • Fiyat/Kazanç Oranı Yöntemi
  • Fiyat/Nakit Akım Oranı Yöntemi
  • Piyasa Kapitalizasyon Değeri Yöntemi
  • Değer Değeri Yöntemi
  • Varlık Fiyatlama Modeli (Capital Asset Pricing Model – CAPM)
  • Net Aktif ve Düzeltilmiş Net Aktif Değer
  • Nakit Akım Projeksiyonu
  • İskonto Oranı (WACC) 
  • Amortize Edilmiş Yenileme Değeri Yöntemi
  • Menkul Varlık Fiyatlandırma Modeli
  • Arbitraj Fiyatlama Modeli

Nihayetinde; sınıflandırılmış ve düzeltilmiş finansal veriler doğrultusunda tespit edilmiş olan değerleme ihtiyacına göre uygun değerleme yönteminin modellenmesiyle değerlemenin yapılması.

 

YUKARI