Stratejik Yönetime Geçiş

Amaç

Stratejik Yönetim süreçlerini ilk kez uygulamak isteyen, ya da mevcut süreçlerinin etkililiğini artırma ihtiyacı duyan kâr amacı güden ya da gütmeyen kuruluşlarda, kuruluşun yapısı, faaliyet gösterdiği alan/alanlar ve ana amaçları doğrultusunda etkin bir stratejik yönetim süreci yapısının tasarlanmasını ve hayata geçirilmesini sağlamak.

Kapsam

 • Strateji, Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim kavramları üzerinde ortak bir anlayış ve bakış açısı oluşturma
  • Strateji ve stratejik düşünme
  • Stratejik planlama ve stratejik yönetim
  • Misyon, vizyon, strateji, hedef, plan, proje, bütçe)
 • Mevcut durum değerlendirmesi
  • Stratejik planlama açısından geliştirilmesi gereken hususların tespiti
  • Stratejik yönetim açısından geliştirilmesi gereken hususların tespiti
 • Paydaş çerçevesinin netleştirilmesi
 • Stratejik Yönetim sürecinde Stratejik Planlama adımlarını ve takvimi oluşturma - Tasarım
  • Süreci sahiplendirme
  • Misyon, vizyon ve ana hedeflerin gözden geçirilmesi
  • Mevcut durum değerlendirmesi
   • Dış çevre analizi (pazar, rakipler, müşteriler, sosyal ve ekonomik ortam vb.)
   • İç çevre analizi (ürün –hizmetler, süreç ve iş analizi, kurumsal performans, çalışanlar, yönetim vb.)
   • PEST Analizi
   • SWOT Analizi
   • Stratejilerin belirlenmesi
   • Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi
   • Strateji haritası
   • Strateji ve süreç ilişkisi
   • Strateji
   • İş Planları
   • Projeler
   • Bütçe ve Nakit Akış Planlaması
  • Stratejik planının yayılımı
   • Bölüm, ekip ve birey hedeflerinin oluşturulması
  • Stratejik planın izlenmesi ve değerlendirilmesi
   • Kurumsal performans göstergeleri – kurumsal karne
   • Stratejik plan gözden geçirme toplantıları
  • Stratejik Planlamayı uygulama
  • Stratejik Planlama çevrimini izleme, gözden geçirme ve değerlendirme
YUKARI