T Kart Eğitimi

 “Bu eğitimde T-kart denetimi sisteminin işletmelerde oluşturulması, belirlenen mevcut standartların nasıl uygulandığının ve nasıl sürekli geliştirildiğinin kontrol edilmesi anlatılmaktadır.”

Eğitimin Amacı:

T- Kart bir görsel yönetim sistemidir. T- Kart yönetim sistemi ile tüm süreçlerimizde saha uygulamaları kolaylıkla değerlendirilebilir, bilgi paylaşımı, öğrenme, iyileştirmeye açık alanları görmek ve fırsatları yakalamaktır. 

T-Kart ile sistemin doğruluğunu, işleyip işlemediğini yerinde görmek, standartlardan sapma olup olmadığını değerlendirmek ve iyileştirmeler yapmaktır. T- Kart uygulaması işletmelerde bir öğrenen organizasyon çalışmasıdır. Aynı zamanda bu çalışma ile önleyici faaliyet yaklaşımı benimsenmiş olur.

Eğitimin İçeriği:

  • T- Kart Nedir?
  • Sahada T-Kart nasıl uygulanır ve organizasyon işin içine nasıl katılır?
  • Klasik saha ziyaretleri ile T-Kart uygulaması arasındaki farkların belirlenmesi
  • T- Kart pano uygulamasının yapılması
  • T- Kart örneklerinin oluşturulması
  • T- Kart grup çalışmalarının yapılması
  • T- Kart uygulama örneklerinin fotoğraf ve videolarla gösterilmesi

Katılımcılar:  

Müdürler, yöneticiler, idari ve teknik çalışanlar, hat liderleri, hat çalışanları.

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI