Temel İstatistik ve İleri Problem Çözme Teknikleri

İşletme İstatistiği geneli temsil eden anlamlı bir veri grubunun yardımıyla iş sonuçlarımızı ve süreç performanslarımızı analiz etme, yorumlama ve iyileştirme imkanı veren, operasyonların her seviyesinde karşılık bulabilen temel bir bilimdir.Veriye verdiğimiz önem günlük yönetim sisteminde karar verme sürecimizi doğrudan etkiler.Problem çözme şirket hedeflerine ulaşmak için kuruluşun farklı seviyelerinde tespit edilen iyileştirme fırsatlarının öncelikle doğru yaklaşım ve sonra doğru araçların kullanılması ile değerlendirilmesidir.Problem çözme tekniklerine hakimiyetin artması ile kuruluşun entellektüel bilgisi de artar ve işletme geneline hızla yayılır.

Eğitimin Amacı:

İstatistik basit anlamda geneli temsil eden anlamlı bir veri grubunun yardımıyla iş sonuçlarımızı ve süreç performanslarımızı analiz etme, yorumlama ve iyileştirme imkanı veren, operasyonların her seviyesinde karşılık bulabilen temel bir bilimdir. Temel İstatistik Eğitimi ile operasyon yönetimine faydalı olabilecek istatistiksel araçları ve kullanım yerlerinin katılımcılara uygulamalarla aktarılması amaçlanmaktadır. İleri problem çözme teknikleri eğitimi ile; işletmede karşılaşılan iyileştirme fırsatlarının doğru araçlar ve yaklaşımlarla değerlendirilmesi için katılımcılara gerekli bilgi ve uygulama becerisi kazandırılmak istenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

Birinci Gün:

 • Veri Tanımı ve Veri Türleri
 • Veri Toplama Planı ve Alt Grup oluşturma
 • İstatistiksel Kavramlar
 • Değişkenlik Kavramı
 • Kararlılık
 • Örnekleme
 • Dağılımlar - Normal Dağılım
 • Temel Grafiksel Analizler ( Histogram, Dotplot, Boxplot, Zaman Serisi )
 • 4 Grup Çalışması (Eğitim etkinliğini ölçmek için)

İkinci Gün:

 • Temel Grafiksel Analizler Devam (İlişki Diyagramı, Kontrol Grafikleri, Pareto Diyagramı)
 • Süreç Analiz ve Optimizasyon Teknikleri
 • ECRS Analizi
 • Kalite İyileştirme Araçları
 • İş Analizi Teknikleri
 • MTM Kavramı
 • Problem Çözme Yaklaşımları
 • Problemlerden öğrenme ve Kazanımların Sürekliliği
 • 3 Grup Çalışması (Eğitim etkinliğini ölçmek için)

Katılımcılar:

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yönetici Adayları

Süre:

2 gün teorik eğitim + Grup çalışmaları

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör (HD Görüntü, HDMI Girişli, Işık Seviyesi Yüksek), Video Gösterimi, Ağırlıklı Olarak Kullanılır. Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI