Trendyol - Alışverisimgeldi.com

Hızlı büyümenin yan etkilerinin ve etkin yönetilmediği durumlarda sistemde yaşatabileceği sorunları müşteri geribildirim  yönetimi süreci  üzerinden işleyen bir vaka ile katılımcılara anlatılması . Çalışma sonucunda İş Süreçleri İyileştirme Metadolojileri kullanılarak , süreç etkinliğini arttırmaya yönelik iyileştirmeler sistematik bir şekilde planlandı.  Firmaya özel hazırlanmış eğitim içerikleri ve vakalarla eğitim programı boyunca katılımcıların sadece araç bilgisinin yanısıra uygulama becerisi de arttırılmaya çalışıldı.

YUKARI

""8D ile Problem Çözme Teknikleri" - 28. Kalite Kongresi Çalıştayları 25 Kasım 2019