Ürün Karması, Kapasite ve Karlılık Senaryoları

Amaç:

Mevcut ürün ve hizmet gamı ile karı maksimize etmenin olasılığı ve yöntemi nedir? Benzer ürün ve hizmeti üreten rakiplerimizden mevcut yapımızı kullanarak nasıl fark yaratabiliriz? Kapasitemizi ve maliyet yapımızı doğru yönetebiliyor muyuz?

Bu ve benzeri birçok soru, rekabetin çok yoğun olduğu ve kuruşların önem kazandığı günümüz dünyasında pek çok iş sahibinin ve yöneticinin aklını meşgul etmektedir.

Gerekli analiz ve değerlendirmeleri yaparak sonucunda kapasite kullanımını ve karı maksimize etmeye yönelik bir ürün karması oluşturmak mümkündür.

Kapsam:

 • Mevcut Durum Analizi
  • Ürünlerin ve ürün gruplarının öğrenilmesi
  • Üretim ve hizmet sürecinin öğrenilmesi
  • İş merkezleri
  • Aktiviteler
  • Ürün-iş merkezi ilişkilendirmeleri
  • Kapasite ve kapasite kısıtları/fırsatları
 • Maliyet yapısının irdelenmesi
  • Maliyetlendirme yöntemi
  • Maliyeti oluşturan unsurlar
   • Değişken maliyet ve kırılımı
   • Sabit maliyet ve kırılımı
 • Satış politikalarının öğrenilmesi
  • Fiyatlandırma
  • Iskonto oranları
  • Tahsilat vadeleri
   • Teorik
   • Gerçekleşme
  • Satış Kanalları, bayi yapısı
  • Müşteri segmentasyonu
 • Tedarik sürecinin incelenmesi
  • Tedarik kanalları
  • Tedarikçi performansları
  • Tedarik kısıtları/fırsatları
  • Tedarikçi ödeme vadeleri
   • Teorik
   • Gerçekleşme
 • Pazar analizi
  • Ürünlerin pazar payları
  • Alternatif ürünler
   • Tespit ve tanımlama
   • Pazar payları
  • Rakip analizi
   • Tanımlama
   • SWOT analizi
 • Ürün Bazlı Katkı Payı Analizi
  • Birim satış fiyatı
  • Iskonto oranı
  • Net fiyat
  • Birim değişken maliyet
  • Katkı payı
 • Mevcut bulgular, kısıtlar/fırsatlar ve ürün bazlı katkı payı analizinin ışığında, ürün karması ve kar optimizasyonunu hedefleyen modelin oluşturulması, simülasyonu ve çözümlenmesi
 • Çözümleme sonuçlarına göre olası senaryoların mevcut durum üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
  • Olası ürün karması
  • Yeni ürün geliştirme ihtiyacı
  • Pazar yapısı ve fiyatlama üzerinde etkileri
  • Yeni yatırım ihtiyacı
  • İş gücü ihtiyacı
  • Sabit maliyet unsurları üzerindeki etkileri
  • İşletme sermayesi ihtiyacı
  • Satış ve dağıtım kanalları üzerindeki etkileri
  • Müşteriler, müşteri grupları üzerindeki etkileri
 • Değerlendirmeler ışığında uygun senaryonun belirlenmesi ve uygulama desteği sağlanması
YUKARI