VDA 6.3 Proses Denetimi

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ana ve yardımcı sanayiler, IATF (International Automotive Task Force) gibi uluslararası standartlara uyum sağlamak için çalışırken, diğer taraftan da Almanya, Amerika, Güney Afrika, Japonya vb. gibi pazarlar için de farklı standart ve kurallara uyum için de çaba harcamak zorunda kalıyorlar.

17 ve 18. yüzyıllarda Tekstil üretiminde başladığı kabul edilen Sanayi devriminin, buhar makinesinin icadı ile insandan makinelere transferi ve günümüzde Endüstri 4.0 ile yolculuğuna devam etmektedir. Bu macerada önemli rol oynayan Alman Endüstrisi, Otomotiv sektöründeki gücü yanında diğer birçok sektöre de disiplin ve sinerjisi ile yol göstermektedir.   

VDA 6.3 Proses Denetimi, VDA (Verband der Automobilindustrie) Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği orijinli bir yaklaşım olmakla beraber, Otomotiv sektörü dışında da birçok farklı sektörün takip ettiği, etkili bir denetim kılavuzudur.

VDA 6.3 yaklaşımı Tedarikçinin potansiyelinin değerlendirmesi aşamasından başlayarak Müşteri İlişkileri yönetimi, Müşteri Hizmetleri ve Servis aşamasına kadar kapsamlı bir Kalite Yönetim Sistemi, Proses ve Ürün yönetimini kapsamaktadır.  

ISO 9001 temelli IATF16949 standardı, Kalite Yönetim Sistemi odaklı gereklilikleri ve uyum kurallarını sorgulamakla birlikte, VDA 6.3 yaklaşımı, Kalite Yönetim Sisteminin etkin işlerliği yanında; Proseslerin ve Ürünlerin müşteriye sunulması aşamasına kadar müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamadığına dair kapsamlı bir değerlendirme- sorgulamayı içermektedir.

VDA 6.3 Proses Denetimi kapsamında bu sorgulama, çok spesifik sorularla ve detaylı olarak değerlendirilir, ayrıca elde edilen sonuçların delillerle desteklenmesi beklenir. Yaklaşım Proses ve Ürün yönetimi kurgusunun tüm adımlarını en ince detayda sorgulayarak Üretim veya hizmet sunumunun nasıl gerçekleştirildiğini de inceler.

VDA 6.3 Proses Denetimi, Potansiyel Analizi başlığı yanında 6 temel aşamada değerlendirilmektedir. Bunlar;

P2: Proje Yönetimi
P3: Ürün & Proses Geliştirmenin Planlanması
P4: Ürün & Proses Geliştirmenin Gerçekleştirilmesi
P5: Tedarik Yönetimi
P6: Üretim ve Proseslerin Analizi
P7: Müşteri İlişkileri Yönetimi, Müşteri Memnuniyeti, Desteği ve Servis’ dir

Denetim sonrasında, tüm aşamaları kapsayan bir puanlama ve buna bağlı Sistem, Proses ve Ürün kabiliyet başarısı ortaya konmaktadır. VDA 6.3 Ürün ve Süreç denetimi sonrası kabul edilebilecek başarı seviyesini en az yüzde 90 olarak kabul etmekle birlikte, Müşteri Özel İstek ve gereklilikleri doğrultusunda bu başarı eşiğinin farklılık gösterdiği de görülmektedir.

Bununla birlikte yıldızlı soru olarak nitelendirilen kritiklik derecesi yüksek sorgulamalardan elde edilebilecek beklenti seviyesi altındaki sonuçlar; tedarikçi sınıflandırmasını önemli derecede negatif etkileyecektir.   

VDA 6.3 bu aşamada Müşteri beklentilerinin karşılanamaması ve muhtemel kalitesizlik risklerinin değerlendirilmesine odaklanır. Proseslerin en etkin ve problemsiz devamı için Süreçlerde iyileştirmeye açık noktaların net olarak ortaya konması bu doğrultuda gerçekleşmiş olur.

Kuruluşlarda güvence altına alınmış etkin ve verimli Proses farkındalığı, süreçlerin sürekli ve kararlı yönetimi, hatasızlaştırma eylemleri, Ürün ve hizmet kalitesinde sürekli artış bunun sonucu olarak da Müşteri memnuniyetinde daimî bir yükselme trendini temin edecektir.

Globalleşen yeni dünya kuralları standartlaşma yönünde olumlu adımlar atmakla birlikte, yerel Pazar ve sektör kuralları - beklentileri daima var olacaktır. Bu bakışla sistemlerin esnek ve kapsamlı yapılandırılması; zaman, enerji, motivasyon ve diğer kaynak kazanımlarına olanak sağlayacaktır. Aksi takdirde kayıplar kaçınılmaz, rekabet acımasız olacaktır.

Grupas Gelişim ailesi olarak, işletme tecrübesi yüksek Danışman ve Eğitmenlerimizle, yalnız ofis ortamlarında değil, sistemlerin aktif ve etkin varlık göstermesini beklediğimiz Gemba’da çalışarak kuruluşlara katma değer yaratmak için göreve hazırız. 

Mart 2019

Saygılarımla.

Selçuk Karadoğan 

Grupas Gelişim Kıdemli Danışmanı

YUKARI