Verimlilik Yönetimi, Kayıpların Kontrolü, 7 Temel İsraf

Kayıplar her süreçte karşılaştığımız, ürüne veya hizmete doğrudan değer katmayan, ürün – hizmetin dönüşümüne katkıda bulunmayan her şeydir. Kayıplar çok açık olarak ortada veya gizli olabilir, ancak her durumda ürüne / hizmete zaman ve maliyet ekler.

Eğitimin Amacı:

Süreçlerde ortaya çıkan kayıpların belirlenmesi, yönetilmesi, optimizasyonu minimize edilmesine yönelik farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Verimlilik kavramı ve çıktıların müşteri beklentileri doğrultusunda artırılmasına yönelik somut bir kültür oluşturulması amaçlanmaktadır. 7 Temel İsraf başlığı altında meydana gelen kayıpların tanımlanması, ölçülmesi ve hedeflerle yönetilmesi için alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Kayıpların nedenlerinin analiz edilmesi ve değişimin minimize edilerek kayıp optimizasyonu – yokedilmesi amacı ile bilinç süreç uzmanları ile olgunlaştırılacaktır. 

Eğitimin İçeriği:

Kayıp nedenlerinin analizi, değişkenliğin ortadan kaldırılmasına yönelik “7 Temel İsraf”

  • Hatalı Üretim
  • Fazla Üretim
  • Fazla Stok
  • Bekleme
  • Gereksiz İşleme
  • Gereksiz Taşıma
  • Gereksiz Hareketler

ele alınacak ve her bir kayıp yaklaşımı için uygulamalı çalışma yapılacaktır.

Geniş katılımlı (farklı fonksiyonların bir arada olduğu) gruplarda uygulamalı çalışma zor olabilir.

Yalın Üretim teknikleri, süreç kabiliyet analizi ve kabiliyet dengelemesi, bakım faaliyetleri ile ilişkilendirme, eğitim eksiklikleri ve ihtiyaç belirlemesi, organizasyonel düzenlemeler yaklaşımlarla kayıp yönetimi ele alınacaktır.     

Katılımcılar: 

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, Üretim ve Kalite çalışanları, teknik personeller

Süre:

1 gün teorik eğitim + uygulama

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI