Yalın Hastane Vaka Örnekleri

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Anestezi Yoğun Bakım Hasta Tedavi Süreci İyileştirme

. Enfeksiyon, göz ve plastik konsültan hekimlerinin geç ve düzensiz zamanlarda gelmesinden dolayı konsültasyonların geç yapılması
. İlaçların eczaneden karışık ve dağınık gelmesi
. Epikriz ve devir notları yazılmadığı için hekimleri hasta ile ilgili bilgilere ulaşamaması
. Hasta ziyaret politikası hasta yakınları tarafından esnetilmek istendiği için sorunlar çıkması

. 240 dakikalık kayıp sürenin 60 dakikaya indirilmesi
. Tedavi sürecinde % 75 iyileştirme sağlanması
. İlaçların gelmesi ve hazırlanma süresi % 90 iyileştirme
. Personel iş yükü azalması
. Hasta ziyaret politikası için ortak bir politika yayınlanması
. Anestezi yoğun bakım ve Ortopedi klinikleri için hasta bazlı ilaç hazırlık sistemine geçilmiştir.

 

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Anestezi Yoğun Bakım Hasta MR ve BT sonuçlarını bekleme sürecinin iyileştirilmesi

. MR ve tomografi sonuçlarının ortalama 2 gün geç sürede çıkması
. Sonuçların hizmet alınan firma tarafından yorumlanması
. Tanı, tedavi ve taburcu olma süresinin uzaması
. Sağlık çalışanlarının iş yükünün fazla olması

. Raporlanma süresini 48 saatten 2 saate düşürerek %95 iyileştirme sağlanmıştır
. İş yükü ve tekrarlanan işlemler azaldı.
. Hasta tedavi süreleri %30-%40 oranında azalmıştır
. Böylece tedavi süreçlerinde tüm hastaların memnuniyeti için sistem geliştirilmiştir

 

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

USG ve Tomografi süreçlerinde hasta bekleme sürelerinin iyileştirilmesi

. Hastaların randevu ve salon kayıt için 2 kez kayıt yaptırmasından dolayı koridorlarda aşırı yoğunluk oluşmaktadır
. Günlük yaklaşık olarak 500 hastanın geldiği serviste toplamda 60.000 dk/gün beklemeler olmaktadır
. Biyopsi hastalarında eksik bilgilendirme nedeni ile kullanılmaması gereken ilaçların kullanımından dolayı işlemlerin ertelenmesi

. Toplam bekleme süresi 30.000 dk /güne düşürülmesi
. 2 kayıt kabul elemanı eklenerek; personelin hastayı kayıt etme süresi için 1000 dakikalık kazanç sağlanmıştır
. Sonuçlar %70 erken öğrenilmeye başlanmıştır. Randevu sistemi odalarından yeni sisteme geçilmiştir. Tüm odalara monitör konulmuştur.

 

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Ameliyathane salonları etkin planlama yönetimi

. Operasyonu planlanan hastanın operasyonu ertelenmektedir
. Yedek listelere fazla sayıda vaka yazılmasından kaynaklı vaka iptali
. Vaka sıralaması doğru yapılmaması
. Ameliyat odaları verimli kullanılmaması ve oda koordinasyonu sağlanmaması
. Vaka sıralaması doğru yapılmaması
. Lokal ve acil vakalar için bir oda planının olmaması

.Ameliyat listeleri operasyon gününden önce saat 15:30’da ameliyathane sorumlusuna bildirilmektedir
. İptal edilen ve ertelenen vaka sayısı azalmıştır. Çalışanların fazla mesaisi azalmıştır
. Odaların etkin bir şekilde kullanımı
. Hasta ve çalışan memnuniyeti artmıştır
. Ameliyathane planlama sistemine geçilmiştir

 

Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Endoskopi ünitesi çalışma sisteminin iyileştirilmesi

.Tüm hastalar saat 08:30’da endoskopi için çağırılmaktadır. Bu yüzden kuyruk oluşması
. 65 yaş üstü ve gebe hastalara öncelik tanınmaması
. Anestezi uygulanacak hasta olmasına rağmen öğle arası verilmektedir. Böylece 15:00’den sonra anestezi uygulanması gereken hastaların kalması

.Anestezi uygulanan hastalar için öğle arası verilmeden çalışılmaya başlanmıştır
. 14:00’den sonra anestezi uygulanan hastalar alınmamaya başlanmıştır
. Hasta randevuları ikiye bölünmüştür. Randevular 08:30 ve 13:00’de alınmaya başlanmıştır
. Acil hastaların dışında günübirlik anestezili hasta alınmamaya başlanmıştır. Genel cerrahi, endoskopi ünitesinde yaygınlaştırılması planlanmaktadır
. 65 yaş üstü ve gebe hastalara öncelik tanınması sağlanmıştır

 

Bolu Devlet Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Acil servis hasta akış sürecinin iyileştirilmesi

.Ameliyathane masalarının ve kaynak kullanımının planlanmaması
. Dengesiz iş yükü oluşması
. Ameliyathane planlaması yapılmadığı için vaka sayılarının fazla olduğu günlerde temizlik adımlarına uyulmaması
. Hastaların ameliyat olacağı saati bilmemesi

. Etkin kaynak kullanımını sağlamak ameliyathane sorumlu hemşiresinin koordinatör olarak belirlenmesi
. Hekimlerin ameliyat planlarını haftanın son günü saat 12:00’de ilgili koordinatöre iletmesi
. Kaynak planlamasının tamamlanmasının sağlanması haftanın son günü 14.00 itibarı ile belli olması
. Ameliyathane masa ve vaka planlamalarının yapılmasının sağlanması ile masa kullanım oranlarının eşitlenmesi ve dengesiz iş dağılımının önlenmesi
. Vaka arası temizlik adımlarının günün oda sorumlusu olan hemşire gözetiminde yapılmasının sağlanması

 

 

Bolu Devlet Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Acil servise başvuran hastaların tedavilerinde kullanılan formların eksik doldurulması

. Acil servise başvuran hastaların tedavilerinde kullanılan formların eksik doldurulması

. Acil servis hekimleri ile yapılan toplantı ve eğitimler ile formların doğru doldurulması sağlandı
. Formların tekrar kontrolünü sağlayan bir ekip kurulması
. Acil servis içerisinde eksik doldurulan formların engellenmesi ile aylık ortalama 2000 tl kazanç sağlandı.

 

Bolu Devlet Hastanesi

Konu

Mevcut Durum

Kazanım

Acil servis dolaplarının standart hale getirilmesi

. Acil serviste bulunan tedavi dolaplarının dağınık, düzensiz ve karışık olması
. Personelin gereksiz hareketlerinin oluşması, aradığı malzemenin hızlı bulunamaması ve gereksiz zaman kaybetmesi

. Acil servis dolaplarına yeni bir tasarım yapılması
. Kullanılan malzemelerin öncelik sırasına göre yerleştirilmesi
. Etiketlemelerin ilaç risklerine göre yapılarak; tek bakışta farkındalık oluşturulması
. Personelin acil servis içerisindeki çalışma alanı daha ergonomik hale getirildi
. Gereksiz hareketler önlendi

YUKARI