Yalına Giriş ve Kayıp Yapısı Analizi

“Her işin gelip düğümlendiği yer insan ve ekiptir.”

Her seviyede başarılı takımlar oluşturmak, kurumsal başarı için vazgeçilmez bir koşuldur. Çünkü takımların başarısı, kurumların değişim ve gelişim sağlamasını ve yaratıcılık düzeylerini etkiler. Takımlar da her bireyin beyin gücünden faydalanmaya ihtiyaç duyar, ki bu da ancak motivasyon, sahiplenme ve katılım ile sağlanabilir. Bilgi çağında kurumların performansını takımların performansı belirler. Başarılı takımlar oluşturmak ise, planlı, sabırlı bir yaklaşım ister.

Eğitimin Amacı:

“Yalın Yönetim’’ ilk kaynağından nihai müşteriye uzanan ürün/hizmet sunum sürecinde değer, kendiliğinden oluşan (incidental) kayıplar ve israf olgusunu enine boyuna öğrenmek, Standart İş, Toyota Prensipleri, Politikaların Açılımı, TWI, PUKÖ Döngüsü, Kaynağında Kalite, Poka Yoke, Sıfır Kusur (Zero Defect) kavramlarını tanımak.

Maliyet/Kayıp Yapısı, Kayıp Türleri, Maliyet Pastası içinde kayıpların yerlerini ve parasal hesaplama tekniklerini bulmak, Maliyet/Kayıp Matrisini oluşturmak.

Eğitimin İçeriği:

Birinci Gün:

 • Yalın Düşünce Kavramı
 • Seri Üretim – Yalın Üretim, Toyota Örneği, TÜS
 • Yalın Nedir?
 • Müşteri, Değer, İsraf Kavramları
 • Toyota/Yalın Prensiplerini Anlamak
 • Standart İş, Kaynağında Kalite, Poka Yoke, Katılımcılığın Temeli
 • TWI – İş Başında Öğrenmek
 • Hoshin Kanri – Politikaların Açılımı
 • Misyon, Vizyon, Strateji Kavramları
 • PÜKÖ Döngüsü
 • Değeri Arttırmak üzerine
 • 6 Grup Çalışması ve SINAV (Eğitim etkinliğini ölçmek için)

İkinci Gün:

 • Maliyet Pastası, Maliyetler ve Kayıp Yapısı
 • Üretkenlik, Verimlilik, Etkinlik Kavramları
 • WIP, Lead Time (Geçiş Süresi) Hesabı, Parasal Etkiler
 • Sabit ve Değişken Maliyetler, Parasal Etkiler
 • Kalite, Satış, Satın Alma, Bakım, Maliyetleri ve Parasal Etkiler
 • Sahada Sergilenecek Performans Göstergeleri - Parasal Unsurlar
 • Kayıpların ve Alınan Önlemleri, Kaizenlerin herkesin bilgisine açık hale getirilmesi
 • Maliyet/Kayıp Matrisi Oluşturmak ve Yönetmek
 • 10 Grup Çalışması ve sınav (Eğitim etkinliğini ölçmek için)

Katılımcılar:

Üst ve Orta Düzey Yöneticiler, Üretim ve Bakım Yöneticileri, Kalite Yöneticileri, Yönetici Adayları

Süre: 2 gün teorik eğitim + Grup çalışmaları

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör (HD Görüntü, HDMI Girişli, Işık Seviyesi Yüksek), Video Gösterimi, Ağırlıklı Olarak Kullanılır. Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI