Yangın, Endüstriyel Yangın Önleme ve Yangınla Mücadele Yöntemleri

Eğitimin Amacı:

 • Yanma ile ilgili tanımlar-kavramlar, yanma unsurları, yanma çeşitleri, yanma ürünleri ve yangın evreleri ile ‘Yangın dizayn aşamasındayken önlenir’ ilkesinden hareketle parlayıcı, yanıcı sıvı ve gazların olduğu endüstriyel tesislerde yangına karşı alınacak proaktif ve reaktif önlemlerin neler olması gerektiği, eğitimlerin ve periyodik senaryolu acil durum tatbikatlarının kazandırdıkları, gerçek endüstriyel yangınlardan örneklerin verileceği, başlama sebepleri ve sonuçlarının irdeleneceği bir günlük bir eğitim olacaktır. Günün sonunda işyerinizde alınan yangın önlemlerini karşılaştırma fırsatı bulacaksınız.

Eğitimin İçeriği:

 • Yanma ve yangınla ilgili tanım ve kavramlar
 • Yanma çeşitleri, yanma evreleri, yanma ürünleri
 • Sıvı-katı-gaz yangınları
 • Yangın yerindeki tehlikeler
 • Bakım çalışmalarında alınacak yangın önlemleri
 • Yangın öncesi alınacak proaktif önlemler
 • Yangın sırasında uygulanacak reaktif önlemler
 • Sabit söndürme sistemleri ve taşınabilir söndürücüler
 • Tehlikeli maddelerin depolanmasında alınacak önlemler
 • Acil duruma hazırlık
 • Teorik ve uygulamalı yangın eğitimleri, senaryolu acil durum tatbikatları
 • Dünyada ve ülkemizde ses getiren yangınlar, başlama nedenleri ve sonuçları
 • Yangın kayıpları
 • Yangın raporu düzenleme

Katılımcılar: 

Üst ve Orta Kademe Yöneticiler, İSG-Ç Profesyonelleri, Üretim ve Bakım Mühendisleri, yangınla başa çıkma tekniklerini öğrenmeye ihtiyaç duyan tüm -beyaz/mavi yaka- çalışanlar

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI