Yeni Ürün Geliştirme

Üretimi kolay, müşteri tarafından beğenilen ürünler, sağlam bir ürün geliştirme süreci ile ortaya konulmalıdır. Yeni bir ürünü devreye alırken birçok problemle karşılarız. İşte bu süreçlerde geliştirme faaliyetlerini en verimli yürüteceğimiz yapı Yeni Ürün Geliştirme Yönetimidir.

Eğitimin Amacı:

Yeni Ürün Geliştirme sürecinde en önemli faktör israflardan kaçınmanın yollarının öğrenilmesidir,

 • Yeni Ürün Geliştirmenin çıktısının operasyonel değer akış yolları olduğunu anlatmak,
 • Tedarikçiden müşteriye giden tüm değer akış yollarında değer kaybının önleneceği tedbirleri ortaya çıkarmak,
 • Yeni Ürün Geliştirmenin hedefinde üretilmesi olabildiğince kolay ve problemsiz ürünlerin, aynı zamanda müşteri tarafından beğenilir ürün olmasını sağlamak,
 • Yüksek ROI’nin (yatırımın kendini geri ödemesi) koşullarını sağlamak.

Eğitimin İçeriği:

 • YÜG – Yeni Ürün Geliştirme Sistemi
 • Kavramlar Tanımlar Ürün Geliştirme Performans Ölçütleri
 • Klasik ve Yalın Ürün Geliştirmeler arasındaki değişim
 • Yalın Ürün Geliştirme Mühendisi Kavramı
 • Geliştirme Sürecinde İsrafı Görebilmek
 • Tasarım Gözden Geçirmeler (DR – Design Review’lar)
 • Ürün Geliştirme Bilgi Bankası
 • Tedarikçilerle ilişkiler
 • Ürün Spektlerinin oluşumu ve yayını
 • Concurrent Engineering (Birlikte Mühendislik)
 • Lean Startup – İnovasyon ile ilişki
 • Yeni Ürün Geliştirme’de Oobeya – Görsel Yönetim

Katılımcılar:  

Üst ve Orta Seviye Yöneticiler, Şefler, Uzmanlar

Süre:

1 gün teorik eğitim + 5 grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI