Bizim Takım

Kurucu Ortaklar


Selami Güven ANTAL

Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı  selami.antal@grupas.com.tr
Selami Güven ANTAL

Selami Güven ANTAL

Profil Yetkinlikler  Unvan
Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir. Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve saha uygulamalarına destek olmaktadır. Metal, Gıda, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tekstil, Mobilya, İnşaat, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi), Havacılık, Lojistik Sektörü kapsamında çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması, takım çalışması ve operasyonel mükemmellik ile kuruluşların kayıplarını önlemelerine, maliyetlerini düşürmelerine ve hedeflerini gerçekleşmelerine yardımcı olmaktır. 2010-2011 yılları arasında KalDer Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve TEC (Toyota Engineering Corporation)- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

• Operasyonel Mükemmellik

• TPM • Yalın Üretim Araçlarını Kullanmak

• 5S

• Süreç Yönetimi (Türkiye’de ilk kez Maki Gami Yöntemini Uygulamak)

• Kaynak Planlama

• Tedarik Zinciri Yönetimi

• Balanced Scorecard

• Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949)

• Müşteri Memnuniyeti Standartlarının Oluşturulması

• Stratejik Planlama

• EFQM Mükemmellik Modeli

Kıdemli Danışmanı- Kurucu Ortak

Eğitim

İTÜ Endüstri Mühendisliği Doğuş Üniversitesinde- İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1963-ANKARA / Evli

Erol ÖZDEN

Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
Erol ÖZDEN

Erol ÖZDEN

Profil Yetkinlikler  Unvan
 Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
• Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
• Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
• TPM (8 Pillar)
• Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
• Süreç Yönetimi
• Maki Gami
• ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
• Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
• ERP modelleme ve uygulama
• MES (otomatik veri toplama)
• Stok Yönetimi
• Yönetim Sistemleri
• (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
• EFQM Mükemmellik Modeli
• BSC (Balanced Scorecard)

Kurucu Ortak


İletişim

erol.ozden@grupas.com.tr

Eğitim

Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

İcra Kurulu Üyeleri


Emre TUNA

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman emre.tuna@grupas.com.tr
Emre TUNA

Emre TUNA

Profil Yetkinlikler  Unvan
İş süreçleri ve veri analizi uzmanlığından sürekli iyileştirme departmanı yöneticiliği ve sürekli iyileştirme proje koordinatörlüğünde 10 yıllık sanayi deneyimi
İş mükemmelliği süreçlerinde çalışmıştır. Proje Yönetimi Sistemi, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim Süreci ve Öneri Sisteminin kurulması aşamasında görev almıştır. 
KAL – DER, TAYSAD ve MESS bünyesinde uzmanlık alanlarında eğitmendir.
 • Altı Sigma Kara Kuşak (5000 saatten fazla kara kuşak, yeşil kuşak ve sarı kuşak eğitmenliği)
 • Yalın Dönüşüm
 • Günlük Yönetim Sistemi
 • TPM
 • Iş ve Metot Analizi
 • Yalın Yönetim (Liderlik & Prensipler % Araçlar)
 • Kaizen
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İş Süreçleri Gelişim Metodolojisi
 • Farklı seviyede fazlarda operasyonel mükemmellik eğitimleri
 • Öneri Sisteminin Kurulması
 • Stratejik yönetim süreç tasarımı
Kıdemli Danışman

Eğitim
Hacettepe Üniversitesi, Executive MBA (2009-2010)

Gazi Üniversitesi,
Endüstri Mühendisliği (2002 -2005)

ODTÜ, Maden Mühendisliği( 2000-2002)

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi


Doğum tarihi – Yeri / Aile
1982 / Tokat
Evli ve 2 çocuk babası

Cenk ÇUKACI

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman cenk.cukaci@grupas.com.tr
Cenk ÇUKACI

Cenk ÇUKACI

Profil Yetkinlikler  Unvan
1999 yılında, İTÜ Makina Mühendisliğini, 2010 yılında Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
2000-2004 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Yatırım & Proje Uygulama Uzmanı ve Bakım Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur.
“EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, bakım modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır.
2004-2007 yılları arasında Ant Ambalaj Ltd. Şti. oluklu mukavva kutu üretim tesislerini kurarak, kâğıt ambalaj sektöründe hizmet vermiştir.
2007 yılında Assan Alüminyum San. Tic. AŞ’de Mekanik Bakım Yöneticisi olarak profesyonel hayata geri dönmüştür.
TPM çalışmalarına katılmış otonom bakım, planlı bakım ve Kobetsu-Kaizen komitelerinde görev almıştır.
2009 yılında Microsoft Axapta ile yürütülen ERP projesinde süreç koordinatörü olarak görev alarak bakım, proje yönetimi ve İSG & Çevre konularında süreç tasarımı, eğitimler ve devreye alma çalışmalarına liderlik etmiştir.
2011 yılında Yalın Koordinatörü olarak 5S, Görsel Fabrika Yönetimi, Hat Yönetimi (Hoshin Kanri), Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kaizen Sistematiği, Öneri Değerlendirme Sistemi ve Mavi Yaka Performans Değerlendirme Sistemi kurulması çalışmalarında bulunmuştur.
2012-2014 arasında Assan Alüminyum Dilovası tesislerinde Teknik Müdür olarak görev almıştır.

Six Sigma Kara Kuşak sahibidir.
• Yalın Yönetim konusunda metal, gıda, cam, içecek başta olmak üzere birçok sektörde yönetim danışmanlığı
• Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
• Six Sigma Kara Kuşak
• Analitik düşünme ve etkili problem çözme
• Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi
• Mentörlük, Koçluk
• Proaktif Yaklaşım
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
• Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırınımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması
• Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
• Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
• ERP süreç koordinatörlüğü

Kıdemli Danışman

İletişim

cenk.cukaci@grupas.com.tr

Eğitim

Kabataş Erkek Lisesi
İstanbul Teknik Üniversitesi- Makina Müh.
Sabancı Üniversitesi- Executive MBA
Six Sigma – Uzman Kara Kuşak

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1977 / İstanbul
Evli, iki çocuk babası


İlhami OK

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman ilhami.ok@grupas.com.tr
İlhami OK

İlhami OK

Profil Yetkinlikler  Unvan
1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
• Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
• Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
• Alacak Riski Yönetimi
• Finansal Risk Yönetimi
• Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
• Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
• Nakit Akış Yönetimi
• Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
• Operasyonel Mükemmellik
• Bilanço Okuma ve Analiz
• İç Kontrol Sistemleri
• Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
• Balanced Score Card Uygulamaları
• KPI Raporlama ve Süreçleri


Kıdemli Danışman

İletişim

ilhami.ok@grupas.com.tr

Eğitim

İşletme -
SMMM - CPA (TÜRMOB)
CRMA (IAA)
Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1967 / İstanbul
Evli, bir kız çocuk babası

Numan BAYRAK

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman numan.bayrak@grupas.com.tr
Numan BAYRAK

Numan BAYRAK

Profil Yetkinlikler  Unvan

 35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

 • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
 • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
 • İhracat – İthalat
 • Liderlik -  Mentorluk
 • Bussiness Lobby
 • İlişki Yönetimi
 • Madencilik
 • İnşaat
 • Offshore Şirket Yönetimi
 • Şirket Satın Alma
 • Şirket Birleşmesi
 • Şirket Değerleme
 • Durum Tespit Süreci
 • Arabuluculuk
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
 • Yurt Dışı Pazara Giriş
 • E-Ticaret
 • Danışmanlık
 • Temsilcilik

Kıdemli Danışman

Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Aile

Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

Yönetim Ekibimiz


Bilal KERTİ

Grupas Endüstri Genel Müdürü bilal.kerti@grupas.com.tr
Bilal KERTİ

Bilal KERTİ

Profil Yetkinlikler  Unvan

1965 yılında İstanbul da doğmuştur. 1982 yılında Kabataş Erkek Lisesinden, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden Mezun olmuştur.

1991 yılında aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp yüksek mühendis ünvanı almıştır.


1988-1995 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünde Elektron Mikroskopisi laboratuarında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

1995 yılından itibaren Assan Alüminyum A.Ş de Tuzla Tesislerinde çalışmaya başlamıştır, 2003 yılına kadar levha değerlendirme bölümünde, mühendis ve yönetici pozisyonlarında, gerdirme, düzeltme, dilme, levha boy kesme ve paketleme tezgahlarında liderlik yapmıştır.

Bu dönemde Assan Alüminyum levha üretimi 15.000 ton/yıl dan 60.000 ton yıla çıkmıştır. Assan Alüminyum sonrasında Ar-Ge bölümünde ürün geliştirme ağırlıklı olarak çalışmıştır, bu dönemde değişik sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme çalışmalarında proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Proje yöneticiliğini takiben doğrudan Assan Alüminyum genel müdürüne bağlı olacak şekilde müşteri ilişkileri yöneticiliği görevinde bulunmuştur, bu dönemde, Dilovası Tesislerinde devreye girmesi ile hem levha, hem folyo ürünleri için yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri şikayetlerinin anlaşılması çözümü ve işletmede gerekli önlemlerin alınması için ilgili bölümlerle birlikte çalışmıştır.

2006-2008 yılları arasında levha üretimine yeni başlayan PMS Alüminyum da yurt içi satış müdürü olarak gerek sektörel gerekse, ticari levha ürünlerde yurt içi satış faaliyetlerini yönetmiştir.

2008 sonrasında metal aksesuar üretimi konusunda Cihan Metal'de üretim müdürü olarak çalışmıştır.

2016 yılı itibariyle Grupas Endüstri Firmasında Genel Müdür ünvanı yurt dışı firmaların Türkiye temsilcilikleri konusunda faaliyetleri devam etmektedir.

•Üretim Yönetimi
•Ürün Geliştirme
•Satış Yönetimi
•Operasyonel Mükemmellik
•İş geliştirme
•Müşteri İlişkileri Yönetimi
•Müşteri Şikayetleri Yönetimi
•Malzeme seçimi ve geliştirilmesi
•Maliyet düşürme
•Malzeme Analizi ve değerlendirme
Grupas Endüstri Genel Müdürü

İletişim

bilal.kerti@grupas.com.tr

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji Mühendisliği bölümü Lisans 1987

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Bölümü Malzeme Anabilimdalı Yüksek Lisans 1991

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans 2012

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1965 / İstanbul
Evli , iki kız çocuk babası

Nezahat EREN

Yalın Akademi Genel Müdürü nezahat.eren@grupas.com.tr
Nezahat EREN

Nezahat EREN

Yalın Akademi Genel Müdür /General Manager

1973 yılında Van’da dünyaya gelmiş olan Nezahat Eren İSTEK Vakfı Belde Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmuştur. Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Sertifika Programını tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programına halen devam etmektedir.

1997 yılında Yapı Üretim Organizasyon’da Peyzaj Mimarı olarak başlamış olduğu iş hayatına Yapı Kredi Bankası, Medline, PDR Eğitim ve Danışmanlık’ta aldığı çeşitli görevlerden sonra son 10 yılına KalDer- Türkiye Kalite Derneği’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi olarak devam etmiştir.

KalDer’de İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesi, bu konuların planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, eğitimlerin pazarlanması süreçlerinin içinde yer alan Eren ayrıca eğitmenlerin seçim ve değerlendirme sürecinden, müşteri ilişkilerinin yönetilmesinden, eğitim konularındaki iş birliklerin oluşturulması ve yönetilmesinden de sorumlu olmuştur. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleriyle yapılan iş birliklerinin oluşturulması, sertifika programların beklentiye yöre tasarlanması ve yönetilmesi görevlerini de üstlenen Eren Kalite Kongresi Çalıştayları’nın oluşturulması ve yönetilmesi görevlerinden de ayrıca sorumlu olmuştur.

15 Mart 2017 tarihinde KalDer’deki görevinden ayrılıp çalışma hayatına 1 Nisan 2017’den itibaren Grupas  Gelişim ailesinde  Yalın Akademi Genel Müdürü olarak devam etmektedir.

2007 yılında KalDer’de Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiriciliği yapmıştır.

Bugüne kadar Kalite, EFQM Mükemmellik Modeli, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Liderlik-Yöneticilik, İnsan Kaynakları ve İletişim alanları başta olmak pek çok konudaki eğitim programlarına ve kongre/etkinlik/zirveye katılmıştır.

Etkili İletişim Yönetimi, Eğitimleri Canlandırmanın Yolları-Eğitim Oyunları ve İnsan Kaynakları üzerinde çalışmalarına devam eden Eren bu konularda eğitim de vermektedir.

2014 yılından itibaren BSI Türkiye’nin Tarafsızlık Komitesi üyesidir. KalDer’in Çalişma Hayatinda Yeni Trendler ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grupları’nda görev almış olan Eren’in Peryön-Personel Yönetim Derneği ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği üyelikleri vardır.

Hayatın her alanında fark yaratma yolunun özgün tasarım, doğru iletişim yönetimi ve kalbe dokunmayla mümkün olacağına inanan Eren evli, Baturay ve Yasemin adında iki çocuk annesidirJ

Oben ALTUNPALA

Eğitim ve Gelişim Sorumlusu
Oben ALTUNPALA

Oben ALTUNPALA

2016 yılında, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisansını tamamladıktan sonra Grupas Gelişim Yönetim Danışmanlığı’nda çalışma hayatına başladı.Bitirme Tezi olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane Çizelgeleme projesi yapmıştır.

Görev aldığı projelerinde;

              Tehlikeler belirlenip, çeşitli iyileştirme yolları bulma

              Stok kontrol

              Talep tahmin yöntemlerinin uygulanması

              Maliyetlerin minimizasyonu

              Optimum çalışan sayılarının bulunması

              Malzeme ihtiyaç planlaması

              Üretim biçiminin belirlenmesi

              Makine sayılarının belirlenmesi

              Malzeme akış analizi

              Tesis içi düzenlemesi

              Hazırlık sürelerinin kısaltılması

              Hazırlık sürelerinin darboğazlarının belirlenmesi

              Zaman etüdü

              Üretim alanının 5s kurallarına göre düzenlenmesi

              Montaj Hattı Dengeleme

              İş akış diyagramının çıkarılması

              Hat dengeleme yöntemlerinin kullanılması

              Risk Analizi

              ve Beden Dili, İkna Psikoloji vb.) alanlarında kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

  Alper HALLAÇ

  Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu
  Alper HALLAÇ

  Alper HALLAÇ

  2009 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü tamamlamıştır.

  2009 – 2011 yılları arasında Boğaziçi Eğitim adlı firma da eğitim satışı, eğitim organizasyonu, dijital pazarlama ve pazarlama konularında sorumluluk almıştır.

  2011- 2014 yılları arasında aile firmamız olan Truva Kozmetik adlı firma da yurt içi yurt dışı müşteri takibi, üretim süreci, ham madde temini ve yurt içi satış temsilciliği üstlenmiştir.

  2014 – 2016 yılları arasında kurucu ve ortak olarak başladığı balikvedalis.com adlı internet sitesinde dalış malzemeleri ve balık malzemeleri satışı gerçekleştirmiştir. E-ticaret unsurlarının hepsinde faal görev almıştır.


  Uğur ÖZDEMİR

  Mali ve İdari İşler Yöneticisi
  Uğur ÖZDEMİR

  Uğur ÖZDEMİR

  2014 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü lisans programının ardından eğitimine Beykent Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansıyla devam etmiştir.

  2002 yılında SM Mali Müşavir yanında Muhasebe Elemanı göreviyle çalışma hayatına başlamıştır.  2016 yılına kadar çeşitli Muhasebe pozisyonlarında çalışarak deneyim kazanmıştır. 2015 yılında SM Mali Müşavirlik Giriş sınavını kazanmış, SMMM Stajına devam etmektedir.

  Gülçin BOSTANOĞLU

  İş Geliştirme Sorumlusu
  Gülçin BOSTANOĞLU

  Gülçin BOSTANOĞLU

  Profil Yetkinlikler  Unvan

      2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Müh. Bölümünü tamamlamıştır.

      Stajını yapmış olduğu Autoliv Metal Pres’de 5S ve üretimin standardizasyonu ile verimin artışı üzerine çalışmalarda bulundu.

      Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Farplas firmasında Üretim Geliştirme departmanında uzun dönem stajyerlik yaptı. Fabrikadaki tüm kalıpların geçirdikleri proseslerin iş analizlerinden sorumlu olarak bunların zaman analizleri ve hat dengelemelerini yaparak, süreçle ilgili iyileştirme noktalarını belirleyip bu yönde gerekli çalışmaları ekiple birlikte yürüttü. Plastik enjeksiyon, boyahane ve montaj hatlarında iş etüdü yaparak verimliliğin arttırılmasına katkı sağladı.

      Profesyonel iş kariyerine Grupas Gelişim’de İş Geliştirme Sorumlusu olarak başladı. Kalkınma ajansları, sektör dernekleri ile iş birliklerini yürütmektedir. Cam sektörü, gıda sektörü vb. sektörlerdeki firmalarla TPM ve Yalın Yönetim çalışmalarında görev almaktadır.

       TEDxIzmit’in 2017 yılında İzmit’te ki ilk etkinliği düzenlemiştir.

  • Organizasyon Yönetimi
  • Ekip Yönetimi
  • İletişim ve Liderlik
  •  Proje Yönetimi
  İş Geliştirme Sorumlusu

  Eğitim

  Endüstri Mühendisi-

  (Kocaeli Üniversitesi)

  Doğum tarihi – Yeri

  1994 / Mersin

  Zeynep GÜR

  Yalın Yönetim Süreç Sorumlusu
  Zeynep GÜR

  Zeynep GÜR

  Profil Yetkinlikler  Unvan

      2017 yılında Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programını  tamamlamıştır.

      Lisans bitirme projesini Ürün Gamı Yönetimi üzerine yapmıştır. Projede içecek sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürün grubu için mağazalarda ürün gamının belirlenerek; doğru ürünün doğru rafa yerleştirilmesi sağlanmıştır.    

      Malta’da bulunan AquaBioTech Group firmasının Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanında staj yapmıştır. Staj süresince Türkiye’nin su ürünleri pazarının araştırılması, bütçe hazırlanması ve paydaş analizi gibi çalışmalar yapmıştır.

      Kablo ve tel sektöründe  üretim yapan Hes Kablo firmasında İnsan Kaynakları Departmanında uzun dönem stajyerlik yapmıştır. Üretim tesislerinde çalışan mavi yaka personel için norm kadro belirlenmesi ve SAP insan kaynakları modülünü kullanarak verilerin analizi gibi çalışmalar yürütmüştür.

      Yatak üretimi yapan bir fabrikada proje bazlı olarak çalışmıştır. Ürün reçetelerinin hazırlanması ve fire oranlarının hesaplanması için çalışmalar yürütmüştür.

  • Organizasyon Yönetimi
  • Analitik düşünme ve problem çözme
  • Kültürlerarası iletişim
  • Proje Yönetimi

  Yalın Yönetim Süreç Sorumlusu

   

  Eğitim

  Endüstri Mühendisi-

  (Erciyes Üniversitesi)

  Doğum tarihi – Yeri

  1994 / Çankırı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Operasyonel Mükemmellik Danışmanlarımız


  Altan ERDOĞAN

  Kıdemli Danışman
  Altan ERDOĞAN

  Altan ERDOĞAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Üretim Mühendisliğinden, Kalite Güvence ve Yöneticiliğe kadar uzanan 25 yılı aşan sanayi tecrübesi.
  İ.T.Ü Kimya – Metalur Fakültesinde 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.
  BORUSAN HOLDİNG ’e bağlı Otomotiv Fabrikalarında Üretim Mühendisliğinde başladığı çalışma yaşamına Kalite Güvence Mühendisi ve çeşitli kademelerdeki üst düzey yöneticiliklerle devam etmiştir. Kalite Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüklerinde bulunmuş olup, Isıl İşlem, Alüminyum üretimi ve Özel Çelikler konusunda deneyimleri mevcuttur. Kalite belgelerinin- ISO/TS 16949 / (Otomotiv) alınmasında liderlikler yapmış olup, projelerini başarıyla tamamlamıştır. Otomotivde çeşitli sürelerde yeni ürün devreye alma projelerinde yurt dışında bulunmuş olup – Almanya ve Slovenya da kısa süreleri projeler gerçekleştirmiştir. Çalışırken firmasının desteği ile İngiltere de 1 yıl İngilizce dil eğitimi almıştır. Çalışma yaşamı sırasında birçok sektörel dergilerde makaleleri, yayınları ve röportajları çıkmıştır. Mesleki gelişimini yurt dışı fuarlara katılım ve yurt içi /dışı eğitimlerle devam ettirmiştir. 2008 yılında MİSAD- Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Hastanelerde yalın dönüşüm konusunda uzmanlık için dünyaca ünlü kişilerden Belçika’da eğitimler almıştır.


  • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  • TPM (8 Pillar)
  • Süreç Yönetimi
  • Maki Gami
  • Hastanelerde Yalın Dönüşüm Projeleri
  • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  • ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO /TS 16949 Kalite Yönetim Sistem –Otomotiv
  • ISO 14001 OHSAS 18001
  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi
  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Cenk ÇUKACI

  Kıdemli Danışman cenk.cukaci@grupas.com.tr
  Cenk ÇUKACI

  Cenk ÇUKACI

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1999 yılında, İTÜ Makina Mühendisliğini, 2010 yılında Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
  2000-2004 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Yatırım & Proje Uygulama Uzmanı ve Bakım Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur.
  “EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, bakım modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır.
  2004-2007 yılları arasında Ant Ambalaj Ltd. Şti. oluklu mukavva kutu üretim tesislerini kurarak, kâğıt ambalaj sektöründe hizmet vermiştir.
  2007 yılında Assan Alüminyum San. Tic. AŞ’de Mekanik Bakım Yöneticisi olarak profesyonel hayata geri dönmüştür.
  TPM çalışmalarına katılmış otonom bakım, planlı bakım ve Kobetsu-Kaizen komitelerinde görev almıştır.
  2009 yılında Microsoft Axapta ile yürütülen ERP projesinde süreç koordinatörü olarak görev alarak bakım, proje yönetimi ve İSG & Çevre konularında süreç tasarımı, eğitimler ve devreye alma çalışmalarına liderlik etmiştir.
  2011 yılında Yalın Koordinatörü olarak 5S, Görsel Fabrika Yönetimi, Hat Yönetimi (Hoshin Kanri), Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kaizen Sistematiği, Öneri Değerlendirme Sistemi ve Mavi Yaka Performans Değerlendirme Sistemi kurulması çalışmalarında bulunmuştur.
  2012-2014 arasında Assan Alüminyum Dilovası tesislerinde Teknik Müdür olarak görev almıştır.

  Six Sigma Kara Kuşak sahibidir.
  • Yalın Yönetim konusunda metal, gıda, cam, içecek başta olmak üzere birçok sektörde yönetim danışmanlığı
  • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
  • Six Sigma Kara Kuşak
  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi
  • Mentörlük, Koçluk
  • Proaktif Yaklaşım
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
  • Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırınımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması
  • Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
  • Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
  • ERP süreç koordinatörlüğü

  Kıdemli Danışman

  İletişim

  cenk.cukaci@grupas.com.tr

   

  Eğitim

  Kabataş Erkek Lisesi                                                         İstanbul Teknik Üniversitesi-    Makina Müh.

  Sabancı Üniversitesi- Executive MBA

  Six Sigma – Uzman Kara Kuşak

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1977 / İstanbul

  Evli, iki çocuk babası

  Emre TUNA

  Kıdemli Danışman emre.tuna@grupas.com.tr
  Emre TUNA

  Emre TUNA

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  İş süreçleri ve veri analizi uzmanlığından sürekli iyileştirme departmanı yöneticiliği ve sürekli iyileştirme proje koordinatörlüğünde 10 yıllık sanayi deneyimi
  İş mükemmelliği süreçlerinde çalışmıştır. Proje Yönetimi Sistemi, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim Süreci ve Öneri Sisteminin kurulması aşamasında görev almıştır. 
  KAL – DER, TAYSAD ve MESS bünyesinde uzmanlık alanlarında eğitmendir.
  • Altı Sigma Kara Kuşak (5000 saatten fazla kara kuşak, yeşil kuşak ve sarı kuşak eğitmenliği)
  • Yalın Dönüşüm
  • Günlük Yönetim Sistemi
  • TPM
  • Iş ve Metot Analizi
  • Yalın Yönetim (Liderlik & Prensipler % Araçlar)
  • Kaizen
  • İş Süreçleri Yönetimi
  • İş Süreçleri Gelişim Metodolojisi
  • Farklı seviyede fazlarda operasyonel mükemmellik eğitimleri
  • Öneri Sisteminin Kurulması
  • Stratejik yönetim süreç tasarımı
  Kıdemli Danışman

  Eğitim
  Hacettepe Üniversitesi, Executive MBA (2009-2010)

  Gazi Üniversitesi,
  Endüstri Mühendisliği (2002 -2005)

  ODTÜ, Maden Mühendisliği( 2000-2002)

  Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi


  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  1982 / Tokat
  Evli ve 2 çocuk babası

  Erol ÖZDEN

  Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
  Erol ÖZDEN

  Erol ÖZDEN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
   Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

  NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
  2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

  2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
  • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  • Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
  • TPM (8 Pillar)
  • Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
  • Süreç Yönetimi
  • Maki Gami
  • ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
  • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  • ERP modelleme ve uygulama
  • MES (otomatik veri toplama)
  • Stok Yönetimi
  • Yönetim Sistemleri
  • (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
  • EFQM Mükemmellik Modeli
  • BSC (Balanced Scorecard)
  Kurucu Ortak


  İletişim

  erol.ozden@grupas.com.tr

  Eğitim

  Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

  Ferkut ÖZDEMİR

  Kıdemli Danışman
  Ferkut ÖZDEMİR

  Ferkut ÖZDEMİR

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1978 İstanbul doğumlu olan Ferkut Özdemir, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletme mastırını bitiren Özdemir, iş yaşantısına Başoğlu kablo firmasında üretim mühendisi olarak başladı.
  Özdemir, Başoğlu kablo firmasından sonra iş kariyerine 2004 yılında cam sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerden biri olan Schott grubuna bağlı Orim Cam’da devam etti. Schott Orim ‘de proses geliştirme departmanında sırası ile mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Çalıştığı süre zarfında birçok uluslararası ve fabrika ölçekli iyileştirme proje çalışmasında yer aldı. Özellikle yalın üretim, 5S, kalite çemberleri, kaizen, TPM ve süreç iyileştirme çalışmalarında proje lideri olarak görev aldı.
  Sağlık alanında Özel hastane ve Kamu Hastanelerinde Yalın sağlık ile ilgili çeşitli eğitimler ve uygulama çalışmalarını yöneten Özdemir ayrıca hastanelerde acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane süreçlerindeki iyileştirme çalışmalarında görev almıştır. Özdemir ayrıca İsviçre Basel Üniversite hastanesi kıyaslama ziyaretinde birçok alanda yalın yönetim araçları ile ilgili uygulamaları inceleme fırsatı yakalamıştır.
  Özdemir, Schott Orim kariyeri devam ederken Kalder’de (Türkiye Kalite Derneği) ulusal kalite ödül sürecinde ve kaizen ödül sürecinde değerlendirici olarak görev aldı.
  Kendisinin koordinatörlüğünü yaptığı Kalite çember ekipleri 2 sene üst üste KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından en iyi çember çalışması ödülüne layık görüldü.
  Özdemir ayrıca Kalder Kalite Çemberleri ve Kaizen ödül sürecinde halen baş değerlendirici olarak görev almaktadır.
  •Yalın Üretim Teknikleri
  •TPM (8 Pillar)
  •Yalın Hastane
  •Huddle Yönetimi
  •Kobetsu Kaizen
  •Maki Gami
  •5S, SMED
  •FMEA – Risk Yönetimi
  •Proje Yönetimi
  •Problem Analiz – Çözme yöntemleri
  •SWOT Analizi
  •Görsel Fabrika Yönetimi
  •Operasyonel mükemmellik
  •Verimlilik Proje Yönetimi
  •EFQM Ödül Süreci

  Kıdemli Danışmanı

  Eğitim

  Elektrik Mühendisi –
  (Yıldız Teknik Üniversitesi)
  İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Programı -
  (İstanbul Üniversitesi)

  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  1978 / İstanbul

  Furkan Yavuz İLHAN

  Kıdemli Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Furkan Yavuz İLHAN

  Furkan Yavuz İLHAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
     2000 yılında, İTÜ Endüstri Mühendisliğini, 2013 yılında Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.     2000-2006 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Makro Kapasite Planlama Uzmanı ve Üretim Planlama Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur. “EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, planlama modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında AB tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan KOBİlerin Bölgesel Yatırımlar için Mali Destek Programında, KOBİ Bileşen Uzmanı olarak KOBİ'lerin yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. 2007 yılından beri Kalkınma Ajanslarında ve Ulusal Ajansta Bağımsız Değerlendirici olarak görev almış ve toplamda 200’den fazla projenin, istenilen kriterlere göre değerlendirilmesi, puanlandırılması ve raporlanması faaliyetlerinde görev almıştır. 2009 - 2012 yıllarında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde Bölge Müdürü olarak görev almış, bölgenin genişlemesi, arıtma tesisinin inşaası ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk kümesi Türkiye’nin ise ilk ankastre kümesinin kurulması faaliyetlerinde Koordinatör olarak görev almıştır. 2013 - 2016 yıllarında şahıs şirketi ile 40’dan fazla KOBİ’ye yatırımları konusunda fizibilite, devlet destekleri, fabrika yerleşimi, verimlilik projeleri ile iş güvenliği ve mevzuatlar konusunda iş danışmanlığı yapmıştır.     2016 yılından itibaren Grupas bünyesinde, Dünya’nın en önemli Tedarik Zinciri Planlaması ve Optimizasyon yazılımlarından olan Quintiq’in, Türkiye’deki projelerinde İş Danışmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Grupas bünyesinde OpEx, Yalın Dönüşüm, İleri Planlama ve Çizelgeleme ve Hızlı Kazanım Projelerinde de görev almaktadır.   •Proje çevrim yönetimi, yatırım destekleri ve mevzuatları konusunda birçok sektörde yönetim danışmanlığı
  •Farklı sektörlerde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  •Tedarik zinciri yönetimi ve optimizasyon ve ileri planlama ve çizelgeleme konusunda sertifikalı iş danışmanlığı
  •Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  •Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi
  •Yatırım projelerinin ve fizibilitelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyim
  •Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
  •Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
  •ERP implementasyonu deneyimi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim
  Yozgat Fen Lisesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi- Endüstri Müh.

  Bilgi Üniversitesi- İşletme Yönetimi - MBA

  A Sınıfı İSG Uzmanı

  Quintiq Business Consultant Level 1

  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  1978 / Amasya
  Evli, iki çocuk babası

  İlhan GÖKSUN

  Kıdemli Danışman
  İlhan GÖKSUN

  İlhan GÖKSUN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Dünya Klasmanında Operasyon Yönetimi konusunda stratejik sonuçlar elde etmede uzmanlaşmış çok yönlü bir profesyonel. Uluslararası şirketlerin bütün kademelerinde sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe. İyi bir sosyal, iletişim ve eğitimci becerileri sayesinde esnek ve yaratıcı bir takım üyesi ve/veya liderliği. Karmaşık ortamlarda etkin çalışma gurupları oluşturma tecrübesi.

  • Dünya Klasmanında Üretim konusunda 18 yıllık uluslararası danışmanlık tecrübesine dayalı kuvvetli liderlik.

  • Çevre ve İSG konularının farklı üretim merkezlerinde başarıyla uygulanmasında uzman tecrübe.

  • Endüstriyel ürünler, hızlı tüketim ürünleri ve proses endüstrileri gibi üretim sektörlerinde proje liderliği ve değişim yöneticiliği

  • Gelişmiş ve gelişmekte olan toplam 32 ülkede çalışmaktan kaynaklı farklı kültürlerle iletişimde uzmanlaşma.

  • TPM konusunda temel kaynak olan JIPM- Japon Fabrika Bakım Enstütüsü hakkında uzman bilgi ve uygulama tecrübesi.

  • Mükemmel kantitatif ve kalitatif analiz edebilme yetkinliği.

  TPM ve World Class Manufacturing Kıdemli Danışmanı

  Eğitim

  Birmingham Üniversitesi, İngiltere İmalat Mühendisliği Bsc.(Hons) (1977) English High School, Istanbul, Türkiye (1973)

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  21.04.1954 / İstanbul Evli, üç yetişkin kız babası

  İlhami OK

  Kıdemli Danışman
  İlhami OK

  İlhami OK

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
  25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
  İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
  Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

  JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
  Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
  Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
  2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
  • Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
  • Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
  • Alacak Riski Yönetimi
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
  • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
  • Nakit Akış Yönetimi
  • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
  • Operasyonel Mükemmellik
  • Bilanço Okuma ve Analiz
  • İç Kontrol Sistemleri
  • Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
  • Balanced Score Card Uygulamaları
  • KPI Raporlama ve Süreçleri


  Kıdemli Danışman

  İletişim

  ilhami.ok@grupas.com.tr

  Eğitim

  İşletme -
  SMMM - CPA (TÜRMOB)
  CRMA (IAA)
  Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1967 / İstanbul
  Evli, bir kız çocuk babası


  Dr. Metin ARSLAN

  Kıdemli Danışman
  Dr. Metin ARSLAN

  Dr. Metin ARSLAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1960 tarihinde Erzincan’da doğan Dr. Metin Arslan, ilköğretimini Erzurum’da; orta öğretim, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de; yüksek lisans ve doktora programlarını ise İstanbul’da tamamladı. Evli ve iki oğlu bulunmaktadır. 30 yıllı aşan profesyonel çalışma hayatının 27 yılında Şişecam Topluluğu Eğitim Bölümünde eğitim uzmanlığı ve yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş ve Temmuz 2015 itibariyle emekli olmuştur. KalDer üyesidir. KalDer Eğitim komitesinde 2000-2006 yılları arasında gönüllü olarak görev yapmıştır. EFQM Mükemmellik Modeli Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Değerlendiricilik ve Baş Değerlendiricilik yapmıştır. Liderlikte Grid Programları ve Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı eğitimlerinin şirket içi lisanslı eğitimciliğinin yanı sıra liderlik, yöneticilik, kişisel gelişim ve TQM kapsamındaki çok sayıda konuda eğitimler hazırlamış ve sunmuştur. Bu konularda verdiği binlerce eğitime mavi yakadan üst düzey yöneticilere kadar geniş bir yelpazede on binlerce kişi katılmıştır. Şişecam Topluluk kuruluşlarında uygulanan bazı projelerde iç danışman olarak destek vermiştir. Eğitim yönetim süreci ve eğitim sürecinin insan kaynakları sistemleriyle entegre edilmesi konusunda pek çok projede görev almış ve bir kısmını yönetmiştir. Kurumların başarılı eğitim ve gelişim çalışmalarını öne çıkarmak, eğitimde fark yaratan kuruluşları ödüllendirmek, başarılı kurumsal eğitim projelerinin sektöre örnek olmalarını sağlamak üzere 2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında oluşturulan EDUCORP Awards Danışma Kurulu Üyesidir. Grupas Gelişim- Yalın Akademinin Kasım 2015 – Nisan 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Halen Grupas’ta Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır.

  • Kalite Çemberleri Rehber Eğitimi

  • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

  • Toplam Kalite Yönetimi

  • EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtımı

  • Amirlerin İşletmelerdeki Sorumlulukları (4 modül)

  • Yönetimde Liderlik

  • İlk Kademe Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı

  • Yöneticiler İçin İş Öğretimi

  • Eğiticinin Eğitimi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Zaman Yönetimi

  • İnsan ve Kalite

  • Ekip Oluşturma

  • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

  • Etkili Yöneticilik

  • Süreç Yönetimi

  • Proje Yönetimi

  • Grid (Lisanslı Eğitim)

  • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı (Lisanslı Eğitim) • Etkili Sunum Teknikleri

  • Etkili İletişim

  • Mavi Yaka Çalışan İletişimi ve Yönetimi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  İzmir Atatürk Lisesi mezunu.

  Ege Üniversitesi İ.İ.B.F- Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri Bölümünde başladığı Lisans eğitimini üniversitenin ikiye ayrılması nedeniyle Dokuz Eylül Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

  Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı (Tez konusu: İhracata Yönelik Sanayileşme ve Fason İmalat, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemil Kıvanç) İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü- Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı (Tez konusu: Toplam Kalite Kontrol Uygulamadan Bir Örnek, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldırım Öner).

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1960/ Erzincan Evli, iki çocuk babası

  Numan BAYRAK

  Kıdemli Danışman numan.bayrak@grupas.com.tr
  Numan BAYRAK

  Numan BAYRAK

  Profil Yetkinlikler  Unvan

   35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

  Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

  Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

  ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

  1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

  Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

  Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

  2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

  2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

  Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

  • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
  • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
  • İhracat – İthalat
  • Liderlik -  Mentorluk
  • Bussiness Lobby
  • İlişki Yönetimi
  • Madencilik
  • İnşaat
  • Offshore Şirket Yönetimi
  • Şirket Satın Alma
  • Şirket Birleşmesi
  • Şirket Değerleme
  • Durum Tespit Süreci
  • Arabuluculuk
  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
  • Yurt Dışı Pazara Giriş
  • E-Ticaret
  • Danışmanlık
  • Temsilcilik

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

  Aile

  Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

  Selami Güven ANTAL

  Yönetim Danışmanı selami.antal@grupas.com.tr
  Selami Güven ANTAL

  Selami Güven ANTAL

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir. Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve saha uygulamalarına destek olmaktadır. Metal, Gıda, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tekstil, Mobilya, İnşaat, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi), Havacılık, Lojistik Sektörü kapsamında çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması, takım çalışması ve operasyonel mükemmellik ile kuruluşların kayıplarını önlemelerine, maliyetlerini düşürmelerine ve hedeflerini gerçekleşmelerine yardımcı olmaktır. 2010-2011 yılları arasında KalDer Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve TEC (Toyota Engineering Corporation)- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

  • Operasyonel Mükemmellik

  • TPM • Yalın Üretim Araçlarını Kullanmak

  • 5S

  • Süreç Yönetimi (Türkiye’de ilk kez Maki Gami Yöntemini Uygulamak)

  • Kaynak Planlama

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Balanced Scorecard

  • Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949)

  • Müşteri Memnuniyeti Standartlarının Oluşturulması

  • Stratejik Planlama

  • EFQM Mükemmellik Modeli

  Kıdemli Danışmanı- Kurucu Ortak

  Eğitim

  İTÜ Endüstri Mühendisliği Doğuş Üniversitesinde- İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1963-ANKARA / Evli

  Selçuk KARADOĞAN

  Kıdemli Danışman
  Selçuk KARADOĞAN

  Selçuk KARADOĞAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan

      1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Müh. Bölümü - Enerji Branşını tamamlamıştır.

      23 yıl Otomotiv, Beyaz Eşya / Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmalarda; orta-üst düzeyde teknik ve yönetsel pozisyonlarda, Global ve Local yönetici olarak görev aldı, aynı zamanda Danışmanlık yaptı.

      Altı Sigma Uzman kara kuşak sertifikasına sahiptir. Bir çok Yalın, Proses, Çevre ve ürün projelerinin yönetiminde, Lider pozisyonunda görev almıştır.

  Bu tecrübe yanında Sertifikalı VDA 6.3 Proses Denetçisi ve  ISO 9001 Baş Denetçisidir.

      Profesyonel iş kariyerinde; Ford, Toyota, Bosch, Mercedes, GE, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Arçelik, Beko, Vestel, Nordex, Vestas gibi önemli müşteriler için geniş segment projelerde aktif liderlik rolü üstlenmiştir.

    Eş zamanlı olarak; ABIGEM ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da Teknik Proje ve Ürün geliştirme  danışmanlığı yapmış, KALDER Ege bölgesi Yönetim kurulu üyeliği ve EFQM değerlendiriciliği rolleri üstlenmiştir.
  • Yalın Üretim Teknikleri
  • Kaizen Aktiviteleri
  • FMEA – Risk Yönetimi
  • VDA 6.3 Proses Denetimi İleri Kalite Planlaması AQP - PPAP
  • Proje Yönetimi
  • Problem Analiz – Çözme yöntemleri
  • SWOT Analizi
  • Görsel Fabrika Yönetimi
  • Operasyonel mükemmellik
  • Verimlilik Proje Yönetimi
  • Enerji ve Çevre Yönetimi
  • İletişim ve Liderlik
  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Makina Mühendisi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

  6 Sigma – Uzman Kara Kuşak

  PMP – Yönetici Fazı

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1971 / Zonguldak

  Evli, bir kız çocuk babası

  Kurumsal Gelişim Danışmanlarımız


  Bora KÜÇÜK

  Kıdemli Danışman
  Bora KÜÇÜK

  Bora KÜÇÜK

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Orta Doğu Teknik Üniversitesi işletme Bölümü’nden 1987 yılında mezun oldu. 2001 yılında, Yeditepe Üniversitesi yöneticiler için işletme yüksek lisans programını tamamladı.
  Demir-çelik, gazlı içecekler, el aletleri, hizmet ve süt ürünleri gibi sektörlerde 30 yıla yaklaşan profesyonel tecrübeye sahip. Bu süreçte orta kademe yöneticilikten üst düzey yöneticiliğe kadar değişik seviyelerde muhtelif görevlerde bulundu. Finans Müdürü, Bütçe ve Planlama Müdürü, Hazine Müdürü, Finansal Kontrolör, Finans Direktörü, Grup Direktörü, CFO, GMY, GM ve Yönetim Kurulu Üyesi unvanlarıyla çalıştı. Finans, hazine, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, satınalma, ithalat-ihracat ve lojistik fonksiyonlarını yönetti. Kurucu yönetim ekibinin bir üyesi olarak iki firmanın sıfırdan kuruluşunda katkıda bulundu.
  Coca-Cola, Pepsi-Cola, Black & Decker, Xerox ve Corus Çelik (yeni adıyla Tata Çelik) gibi uluslararası bilindik markaların Türkiye ve bazı yurtdışı operasyonlarında çalıştı. Bunun yanı sıra Yaşar Holding ve Borusan Holding gibi ülkenin büyük endüstriyel kuruluşlarının iştiraklerinde görev aldı.
  Danışman olarak hizmet vermeye başlamadan önce, Borusan Holding iştiraki olan Bortrade Borusan Uluslararası Ticaret A.Ş.’de GMV olarak, Güney Afrika ülkelerinde ki iş ve yatırım olanaklarının değerlendirilmesi konusunda çalışıyordu. Bununla birlikte Kocabıyık ailesi tarafından İran’da lojistik, ağır iş makinaları satış ve servisi ve otomotiv saçı satışı alanlarında faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan üç şirketin ve DEİK Türkiye – Etiyopya İş Konseyi yönetim kurullarında yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürdü.
  2016 yılından bu yana, edindiği yönetim tecrübesini orta ve orta üstü büyüklükteki yerel firmalar ile paylaşmak amacıyla yönetim danışmanlığı yapmaktadır.
  • Stratejik Planlama
  • Hedeflerle Yönetim (MBO), 
  • Anahtar Performans Göstergeleri (KPI),
  • Dengeli Hedef Belirleme (SBC)
  • Organizasyonel Yeniden Yapılanma
  • İş Geliştirme
  • Kurumsal Yönetim
  • Fizibilite Analizi ve Yatırım Değerlendirmesi
  • Nakit Yönetimi ve Borçların Yeniden Yapılandırılması
  • Maliyet Analizi ve Maliyetlendirme Sürecinin Yeniden Yapılandırılması
  • Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Uygulamaları İçin Süreç Analizleri (SAP, IFS)
  • US GAAP ve UFRS Kapsamında Finansal Raporlama
  Kıdemli Danışman


  Eğitim
  İşletme Yüksek Lisans, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2001

  İşletme Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Ankara, 1987  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  1964 / Konya
  Evli, iki çocuk babası

  Erol ÖZDEN

  Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
  Erol ÖZDEN

  Erol ÖZDEN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

  NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
  2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

  2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
  • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  • Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
  • TPM (8 Pillar)
  • Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
  • Süreç Yönetimi
  • Maki Gami
  • ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
  • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  • ERP modelleme ve uygulama
  • MES (otomatik veri toplama)
  • Stok Yönetimi
  • Yönetim Sistemleri
  • (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
  • EFQM Mükemmellik Modeli
  • BSC (Balanced Scorecard)

  Kurucu Ortak


  İletişim

  erol.ozden@grupas.com.tr

  Eğitim

  Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

  İlhami OK

  Kıdemli Danışman
  İlhami OK

  İlhami OK

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
  25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
  İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
  Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

  JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
  Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
  Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
  2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
  • Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
  • Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
  • Alacak Riski Yönetimi
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
  • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
  • Nakit Akış Yönetimi
  • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
  • Operasyonel Mükemmellik
  • Bilanço Okuma ve Analiz
  • İç Kontrol Sistemleri
  • Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
  • Balanced Score Card Uygulamaları
  • KPI Raporlama ve Süreçleri


  Kıdemli Danışman

  İletişim

  ilhami.ok@grupas.com.tr

  Eğitim

  İşletme -
  SMMM - CPA (TÜRMOB)
  CRMA (IAA)
  Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1967 / İstanbul
  Evli, bir kız çocuk babası

  Dr. Metin Arslan

  Kıdemli Danışman
  Dr. Metin Arslan

  Dr. Metin Arslan

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1960 tarihinde Erzincan’da doğan Dr. Metin Arslan, ilköğretimini Erzurum’da; orta öğretim, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de; yüksek lisans ve doktora programlarını ise İstanbul’da tamamladı. Evli ve iki oğlu bulunmaktadır. 30 yıllı aşan profesyonel çalışma hayatının 27 yılında Şişecam Topluluğu Eğitim Bölümünde eğitim uzmanlığı ve yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş ve Temmuz 2015 itibariyle emekli olmuştur. KalDer üyesidir. KalDer Eğitim komitesinde 2000-2006 yılları arasında gönüllü olarak görev yapmıştır. EFQM Mükemmellik Modeli Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Değerlendiricilik ve Baş Değerlendiricilik yapmıştır. Liderlikte Grid Programları ve Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı eğitimlerinin şirket içi lisanslı eğitimciliğinin yanı sıra liderlik, yöneticilik, kişisel gelişim ve TQM kapsamındaki çok sayıda konuda eğitimler hazırlamış ve sunmuştur. Bu konularda verdiği binlerce eğitime mavi yakadan üst düzey yöneticilere kadar geniş bir yelpazede on binlerce kişi katılmıştır. Şişecam Topluluk kuruluşlarında uygulanan bazı projelerde iç danışman olarak destek vermiştir. Eğitim yönetim süreci ve eğitim sürecinin insan kaynakları sistemleriyle entegre edilmesi konusunda pek çok projede görev almış ve bir kısmını yönetmiştir. Kurumların başarılı eğitim ve gelişim çalışmalarını öne çıkarmak, eğitimde fark yaratan kuruluşları ödüllendirmek, başarılı kurumsal eğitim projelerinin sektöre örnek olmalarını sağlamak üzere 2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında oluşturulan EDUCORP Awards Danışma Kurulu Üyesidir. Grupas Gelişim- Yalın Akademinin Kasım 2015 – Nisan 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Halen Grupas’ta Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır.

  • Kalite Çemberleri Rehber Eğitimi

  • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

  • Toplam Kalite Yönetimi

  • EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtımı

  • Amirlerin İşletmelerdeki Sorumlulukları (4 modül)

  • Yönetimde Liderlik

  • İlk Kademe Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı

  • Yöneticiler İçin İş Öğretimi

  • Eğiticinin Eğitimi

  • Oryantasyon Eğitimi

  • Zaman Yönetimi

  • İnsan ve Kalite

  • Ekip Oluşturma

  • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

  • Etkili Yöneticilik

  • Süreç Yönetimi

  • Proje Yönetimi

  • Grid (Lisanslı Eğitim)

  • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı (Lisanslı Eğitim) • Etkili Sunum Teknikleri

  • Etkili İletişim

  • Mavi Yaka Çalışan İletişimi ve Yönetimi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  İzmir Atatürk Lisesi mezunu.

  Ege Üniversitesi İ.İ.B.F- Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri Bölümünde başladığı Lisans eğitimini üniversitenin ikiye ayrılması nedeniyle Dokuz Eylül Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

  Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı (Tez konusu: İhracata Yönelik Sanayileşme ve Fason İmalat, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemil Kıvanç) İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü- Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı (Tez konusu: Toplam Kalite Kontrol Uygulamadan Bir Örnek, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldırım Öner).

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1960/ Erzincan Evli, iki çocuk babası


  Murat TURHAN

  Kıdemli Danışman
  Murat TURHAN

  Murat TURHAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  1990 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü tamamlamıştır.

   Toplamda 27 yıl Sigorta, Banka, Faktoring ve Finansal Kiralama sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda mali analist, yetkili, müdür yardımcısı, müdür, grup başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

   1989-1992 yıllarında Halk Sigorta B tipi acentalık (aile işletmesi) deneyimi sonrasında 1992-1998 yıllarında Türkiye İş Bankası kredi tahsis, mali analiz ve risk izleme birimlerinde çeşitli yetkilerde,  Adana, Gaziantep, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Trabzon, Samsun ağırlıklı bölge ziyaretleri, otorize kurumsal müşteri ziyaretleri ve solo / konsolide raporları hazırlanması ve kredi komitelerine sunumu, Zincirlikuyu Şubesi krediler servis yöneticisi olarak ağırlıklı Koç Grubu vb. kurumsal müşterilerin ilişkileri yürütülmüştür.

   1998-2000  yıllarında Finans Finansal Kiralama A.Ş. Krediler Bölüm Müdür Yrd. olarak leasing taleplerinin değerlendirilmesi, risk izleme faaliyetleri, sorunlu müşterilerin takip ve tahsilat yönetimi yapılmıştır.

    2000-2017 yılları arasında GSD Grup bünyesinde Yatırım Bankası’nın kuruluş ve organizasyon süreçleri yürütülmüş, krediler, muhasebe, finansal raporlama, operasyon, iç denetim, risk yönetimi ve otomasyon yazılım süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonu yapılmıştır. Ayrıca BDDK, SPK, MASAK, TCMB, TBB, TAPU KADASTRO, KKB ve RİSK MERKEZİ gibi kurumlarla olan ilişkilerin sevk ve idaresi, Basel 1,2 ve 3 adaptasyonları ve koordinasyonu yürütülmüştür.

  Gene eşzamanlı olarak GSD Grup bünyesinde yeralan GSD FAKTORİNG ve TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA firmalarının krediler bölümlerinin yönetimi, kurum içi eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve/veya eğitimlerin verilmesi, yasal takip süreçlerinde avukatların koordinasyonu yürütülmüştür. Ayrıca mali açıdan güçlük içindeki şirketlerin varlıklarının yönetimi konusunda da müşteri bazlı proje yönetimi yapılmıştır.

   

  • Banka, Faktoring, Finansal Kiralama mevzuatı
  • Solo/konsolide mali analiz
  • Alacak Riski Yönetimi
  • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
  • Nakit Akış Yönetimi/Değerlendiril-mesi
  • Finansal Risk Yönetimi
  • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
  • TCMB, TBB, Basel, BDDK, TMSF raporlama yönetimi
  • Risk Yönetim
  • İç Kontrol Sistemleri
  • Rating modellemesi
  • Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi
  • Şirket Değerleme ve satın alma süreç yönetimi
  • Proje Finansmanı ve Finansal Fizibilite modellemesi
  • Kambiyo işlemleri uzmanlığı
  • Yalın Finansal organizasyon ve süreçler
  • Aktivite bazlı maliyet ve karlılık

  Kıdemli Danışman- Eğitmen

  Eğitim
  İ.İ.B.F Maliye-
  Risk odaklı iç denetim (TBB)
  Şirket Değerleme (TBB)
  Kambiyo işlemleri (TİB)

  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  1969 / Ankara
  Evli, bir kız çocuk babası

  Numan BAYRAK

  Kıdemli Danışman numan.bayrak@grupas.com.tr
  Numan BAYRAK

  Numan BAYRAK

  Profil Yetkinlikler  Unvan

   35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

  Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

  Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

  ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

  1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

  Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

  Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

  2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

  2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

  Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

  • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
  • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
  • İhracat – İthalat
  • Liderlik -  Mentorluk
  • Bussiness Lobby
  • İlişki Yönetimi
  • Madencilik
  • İnşaat
  • Offshore Şirket Yönetimi
  • Şirket Satın Alma
  • Şirket Birleşmesi
  • Şirket Değerleme
  • Durum Tespit Süreci
  • Arabuluculuk
  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
  • Yurt Dışı Pazara Giriş
  • E-Ticaret
  • Danışmanlık
  • Temsilcilik

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

  Aile

  Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

  Selami Güven ANTAL

  Yönetim Danışmanı  selami.antal@grupas.com.tr
  Selami Güven ANTAL

  Selami Güven ANTAL

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir. Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve saha uygulamalarına destek olmaktadır. Metal, Gıda, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tekstil, Mobilya, İnşaat, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi), Havacılık, Lojistik Sektörü kapsamında çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması, takım çalışması ve operasyonel mükemmellik ile kuruluşların kayıplarını önlemelerine, maliyetlerini düşürmelerine ve hedeflerini gerçekleşmelerine yardımcı olmaktır. 2010-2011 yılları arasında KalDer Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve TEC (Toyota Engineering Corporation)- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

  • Operasyonel Mükemmellik

  • TPM • Yalın Üretim Araçlarını Kullanmak

  • 5S

  • Süreç Yönetimi (Türkiye’de ilk kez Maki Gami Yöntemini Uygulamak)

  • Kaynak Planlama

  • Tedarik Zinciri Yönetimi

  • Balanced Scorecard

  • Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949)

  • Müşteri Memnuniyeti Standartlarının Oluşturulması

  • Stratejik Planlama

  • EFQM Mükemmellik Modeli

  Kıdemli Danışmanı- Kurucu Ortak

  Eğitim

  İTÜ Endüstri Mühendisliği Doğuş Üniversitesinde- İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1963-ANKARA / Evli

  Grupas Teknoloji QuintiQ Türkiye / İleri Planlama & Optimizasyon İş Çözümleri


  Erol ÖZDEN

  Kurucu & Kidemli Danışman  Grupas Teknoloji QuintiQ Türkiye 
  Erol ÖZDEN

  Erol ÖZDEN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

  NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
  2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

  2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
  • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  • Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
  • TPM (8 Pillar)
  • Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
  • Süreç Yönetimi
  • Maki Gami
  • ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
  • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  • ERP modelleme ve uygulama
  • MES (otomatik veri toplama)
  • Stok Yönetimi
  • Yönetim Sistemleri
  • (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
  • EFQM Mükemmellik Modeli
  • BSC (Balanced Scorecard)
  Kurucu Ortak


  İletişim

  erol.ozden@grupas.com.tr

  Eğitim

  Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

  Numan BAYRAK

  Kidemli Danışman & Grupas Teknoloji QuintiQ Türkiye Başkanı 
  Numan BAYRAK

  Numan BAYRAK

  Profil Yetkinlikler  Unvan

   35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

  Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

  Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

  ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

  1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

  Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

  Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

  2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

  2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

  Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

  • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
  • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
  • İhracat – İthalat
  • Liderlik -  Mentorluk
  • Bussiness Lobby
  • İlişki Yönetimi
  • Madencilik
  • İnşaat
  • Offshore Şirket Yönetimi
  • Şirket Satın Alma
  • Şirket Birleşmesi
  • Şirket Değerleme
  • Durum Tespit Süreci
  • Arabuluculuk
  • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
  • Yurt Dışı Pazara Giriş
  • E-Ticaret
  • Danışmanlık
  • Temsilcilik

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

  Aile

  Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

  Furkan Yavuz İLHAN

  Kıdemli Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Furkan Yavuz İLHAN

  Furkan Yavuz İLHAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
     2000 yılında, İTÜ Endüstri Mühendisliğini, 2013 yılında Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.     2000-2006 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Makro Kapasite Planlama Uzmanı ve Üretim Planlama Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur. “EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, planlama modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında AB tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan KOBİlerin Bölgesel Yatırımlar için Mali Destek Programında, KOBİ Bileşen Uzmanı olarak KOBİ'lerin yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. 2007 yılından beri Kalkınma Ajanslarında ve Ulusal Ajansta Bağımsız Değerlendirici olarak görev almış ve toplamda 200’den fazla projenin, istenilen kriterlere göre değerlendirilmesi, puanlandırılması ve raporlanması faaliyetlerinde görev almıştır. 2009 - 2012 yıllarında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde Bölge Müdürü olarak görev almış, bölgenin genişlemesi, arıtma tesisinin inşaası ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk kümesi Türkiye’nin ise ilk ankastre kümesinin kurulması faaliyetlerinde Koordinatör olarak görev almıştır. 2013 - 2016 yıllarında şahıs şirketi ile 40’dan fazla KOBİ’ye yatırımları konusunda fizibilite, devlet destekleri, fabrika yerleşimi, verimlilik projeleri ile iş güvenliği ve mevzuatlar konusunda iş danışmanlığı yapmıştır.     2016 yılından itibaren Grupas bünyesinde, Dünya’nın en önemli Tedarik Zinciri Planlaması ve Optimizasyon yazılımlarından olan Quintiq’in, Türkiye’deki projelerinde İş Danışmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Grupas bünyesinde OpEx, Yalın Dönüşüm, İleri Planlama ve Çizelgeleme ve Hızlı Kazanım Projelerinde de görev almaktadır.   •Proje çevrim yönetimi, yatırım destekleri ve mevzuatları konusunda birçok sektörde yönetim danışmanlığı
  •Farklı sektörlerde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
  •Tedarik zinciri yönetimi ve optimizasyon ve ileri planlama ve çizelgeleme konusunda sertifikalı iş danışmanlığı
  •Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  •Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi 
  •Yatırım projelerinin ve fizibilitelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyim 
  •Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
  •Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
  •ERP implementasyonu deneyimi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim
  Yozgat Fen Lisesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi- Endüstri Müh.

  Bilgi Üniversitesi- İşletme Yönetimi - MBA 

  A Sınıfı İSG Uzmanı

  Quintiq Business Consultant Level 1

  Doğum tarihi – Yeri / Aile


  1978 / Amasya
  Evli, iki çocuk babası

  Batuhan UZEL

  Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Batuhan UZEL

  Batuhan UZEL

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  2016 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans programını tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

  2015-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Esan Endüstriyel Hammaddeler A.Ş.’de İş Geliştirme uzun dönem stajyeri olarak görev almıştır. RFID teknolojisi ile tesis izleme sisteminin kurulmasında firma bünyesindeki farklı üretim tesislerinde sorumluluk almıştır. İş Geliştirme departmanın yürüttüğü farklı projelerde sorumluluk almıştır. Yatırım fizibilitesi çalışmalarına ülke raporları yazarak destek vermiştir.

  2016 Nisan ayından 2018 Haziran ayına kadar Schwarkopf Profesyonel Kuaför Ürünleri firmasında Ticari Pazarlama ve Satış Operasyon Uzmanı olarak çalışmıştır. Üst yönetime direkt bağlı olarak stratejik olarak satış planlamalarının yapılmasında ve satış/kanal geliştirme projelerinde yer almıştır. Ayrıca aylık KPI raporlamaları ve bayi bütçe mutabakatlarından sorumlu olarak ticari pazarlama bütçesini yönetmiştir. 2017 yılı Schwarzkopf satış ödüllerinde “Yılın Çalışanı” seçilmiştir.

  • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti

  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme

  • Proaktif Yaklaşım

  • Bütçe oluşturma ve takibi, hedeflerin her seviyeye kırılımının sağlanarak performans göstergelerinin takip edilmesi

  • Farklı kültür ve dinamiklere adaptasyon

  Danışman

  Eğitim

  Kocaeli Anadolu Lisesi

  Sabancı Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği

  Kocaeli Üniversitesi – İşletme Yüksek Lisans

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1993 / Kocaeli Bekar


  Emre ŞAHİN

  Kıdemli Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Emre ŞAHİN

  Emre ŞAHİN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Yerel, uluslararası ve merkezi Tedarik Zinciri tasarım, kurulum, yönetim konularında 11 yıllık deneyim
  Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri Uzmanı olarak başladığı çalışma hayatını Borçelik Tedarik Zinciri içerisinde satış planlama ve üretim planlama birimleri içerisinde çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırası ile Satış Planlama Yetkili Uzmanı, Üretim Planlama Yetkili Uzmanı, Üretim Planlama Bölüm Yöneticisi görevlerinde ve çeşitli iyileştirme ve geliştirme projelerinde yer aldı.
  MMK Metalürji A.Ş.’nin Dilovası tesisinin kurucu kadrosunda yer aldı. Tesisin sevkiyat, üretim planlama, ambar, paketleme operasyonları, paketleme sahaları, mamül stok sahaları, hammadde akış yönetimi, ERP sistem kurulum/ geliştirme, sarf malzemeleri satın alma/ yönetimi konularındaki sistematik altyapısını kurdu, kadroların eğitimi ve tesisin tam kapasite ile faaliyete geçmesi konusunda lider kadronun içerisinde yer aldı.
  Ülker Yağ Birimi Tedarik Zinciri’nin kurucu kadrosunda yer aldı. Holding Yağ İş Birimi’ne bağlı tesislerin üretim planlama, envanter yönetimi, ERP geliştirmeleri konularındaki proje bazlı çalışmalara liderlik etti.
  AkzoNobel BV. firması EMEA Tedarik Zinciri yapısında yer aldı. Hollanda merkezli yapılanmada organizasyonun İrlanda fabrikasının talep planlama, kapasite yönetimi, üretim ve iş gücü planlama, ERP iyileştirme/geliştirme ve süreç yalınlaştırma faaliyetlerini yönetti; fabrika stratejik yönetim ekibinin parçası olarak dönüşüm projelerinde yer aldı.

  •Tedarik Zinciri kurulum ve yönetimi
  •Yerel ve uluslararası Tedarik Zinciri yönetimi
  •Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  •TPM
  •Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
  •Süreç Yönetimi
  •ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
  •Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  •ERP modelleme ve uygulama
  •MES (otomatik veri toplama)
  •Stok Yönetimi
  •BSC (Balanced Scorecard)
  Kıdemli Danışman

  Eğitim
  Endüstri Mühendisi
  Sabancı Üniversitesi

  Ersin DEMİROK

  Kıdemli Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Ersin DEMİROK

  Ersin DEMİROK

  • İTÜ Endüstri Mühendisliği lisans, Sabancı Endüstri Mühendisliği ve yüksek lisans mezunu
  • Tübitak ve Eczacıbaşı grubunda Stratejik Yönetim, İş Geliştirme, Süreç İyileştirme ve Proje Yönetimi alanlarında 10 yıllık tecrübesi
  • Uzmanlık alanları; Statejik Konumlandırma & Planlama ve Risk Analizi, Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Organizasyonu, İş Geliştirme, Süreç Değerlendirme ve Tesis İzleme Sistemleri
  • Proje Yönetim Uzmanı (PMP) sertifikasına sahibidir.

  Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

  İş Geliştirme Yöneticisi / Quintiq Pazarlama & Ön Satış Danışmanı
  Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

  Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  2011 yılında, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Lisansını tamamlamıştır.
  2011-2017 yılları arasında Denizbank AŞ Genel Müdürlük Ticari ve Kurumsal Krediler Kredi Analisti ve Uzmanı olarak 
  Firma kredi başvuruları analizleri
  Firmaların Finansal Raporlarının incelenmesi
  Firma Kredi değerlenmesi ve Kredi Notu verilmesi
  Firmalar hakkında detaylı mali değerlendirme raporu hazırlanması
  Kredi Komitesi hazırlık çalışmaları
  Gerekli Kredi dosyasının hazırlanması
  Kredi portföyündeki firmaların mali durumlarının takibi ve güncellenmesinde bulunmuştur.
  Grupas’ta Finansal Konularda eğitim konularının ve eğitim notlarının hazırlanması, Satış ve pazarlama ile iş geliştirmeden sorumlu Danışman olarak görev yapmakta olup aynı zaman da Grupas Quintiq satış Pazarlama ön hazırlıklarını takip etmektedir.
  •Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
  •Yaratıcı ve inovatif 
  •Vizyoner bakış açısı
  •Takım Oyuncusu
  •Mentörlük, Koçluk
  •Proaktif Yaklaşım
  •Güçlü İletişim Becerisi
  •Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin oluşturulması.
  •Sorun çözme Kabiliyeti
  •Mali Analiz
  •Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi 
  •Finansal Risk Yönetimi
  •Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
  •Bilanço Okuma ve Analiz
  •Kredi Analizi
  •Firma Değerleme
  •Finansal Raporlama
  •Firma Finansal Rapor Analizi

  İş Geliştirme Yöneticisi 

  Quintiq Pazarlama & Ön Satış Danışmanı


  Eğitim
  1996-2003 Özel Üsküdar SEV 

  2003-2006 Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi İstanbul 

  2006-2011 Sabancı Üniversitesi- Ekonomi

  Doğum tarihi – Yeri 
  1989 / İstanbul

  Sevde BÜYÜKDOĞAN

  Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
  Sevde BÜYÜKDOĞAN

  Sevde BÜYÜKDOĞAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  2017 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans programını tamamlamıştır. 2016 yılında Twente Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır.
  2015 yılında Satış Planlama ve Tedarik Zinciri Departmanında yaptığı staj süresince karlılık raporlaması, günlük ve aylık satış raporlaması, satış hedeflerinin raporlamasını yapmıştır. Envanter seviyesini azaltmaya yönelik stok optimizasyonu projesinde görev almıştır.
  2014 yılında Plastik ve Elektronik Endüstrisi üzerinde üretim yapan bir firmada Kalite Kontrol Departmanı başta olmak üzere farklı departmanlarda stajını sürdürdü. İşçi güvenliği ve sağlığı raporlamaların da yer almıştır. Müşteri taleplerine göre aylık üretim planlama ve ön tahmin görevlerinde bulunmuştur.

  Türkiye’nin ve dünyanın başarılı liderleriyle Sabancı Üniversitesi’nin özel seçilmiş öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilerin kişisel gelişimine ışık tutacak başarı hikayelerini doğrudan dinlemek, profesyonel iş yaşamını yakından tanımak amacıyla “Liderler ve CEO’larla Çay Sohbetleri” başlıklı bir dizi etkinliği ekip arkadaşları ile organize etmiştir. 10 yıldır süregelen bu etkinlik adı altında kulüp şu ana kadar 200’ün üzerinde CEO ve liderle görüşme gerçekleştirmiştir. Üyeliği ve başkanlığı sırasında yurtiçinde Unilever CFO’su Ivar Blanken ve Lukoil CEO’su Alexander Terletskiy ile görüşme organize etmiş. Yurtdışında ise Japonya, İsviçre ve İtalya gezilerinin organizasyonunda görev ve yer almıştır.  

  • Liderlik, ekip çalışması, planlama ve organizasyon kabiliyeti
  • Kültürlerarası iletişim
  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
  • Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırılımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması

   

  Danışman

  Eğitim:

  Habire Yahşi Anadolu Lisesi

  Sabancı Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği

  Twente University – International Business Administration Erasmus Programı

  Zeynep İpek AYGÜN

  Genç Danışman-Grupas/Quintiq
  Zeynep İpek AYGÜN

  Zeynep İpek AYGÜN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Toronto, Kanada’da İngilizce kursu - 2010
  Bonn, Almanya’da Almanca kursu - 2011
  Umwelt Baut Brücken Projesi (Çevre Köprüler Kurar) - 2012
  Proje, yenilebilir kaynakların önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Almanya'da başka bir okul iş birliği ve Almanya ve Türkiye'deki çeşitli firma ve vakıflarla yapılan konferanslar ile gerçekleştirilmektedir. 
  Hamburg, Almanya’da Almanca kursu - 2015
  Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya’da Interrail - 2016
  Staj, Accelera Business Solutions - 2016
  Makina öğrenimi (Machine Learning) konusunu daha yakından tecrübe etme şansı yakaladım ve başlangıç seviyesinde SQL öğrendim.
  Öğretim Asistanlığı IE 302 - Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller, Sabancı Üniversitesi - 2017
  Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller hakkında daha derinlemesine bilgi edindim ve bu bilgiyi paylaşırken her seviyede anlaşılır kılabilmek için öğretme yöntemlerim konusunda kendimi geliştirme fırsatım oldu.
  Staj, Grupas Gelişim - Hala devam etmekte
  Altı Sigma Metodolojisi, TPM ve Yalın Yönetim dahil olmak üzere Operasyonel Mükemmellik başlığı altında yürütülen projeler ile birçok farklı sektörde farklı süreçleri gözlemleme şansı yakaladım. 
  o Kakao Üretim Sisteminde İstatistiksel Veri Analizi Çalışması 
  o Laboratuvar Süreçlerinde Darboğaz Analizi 
  •Hızlı öğrenim
  •Yüksek motivasyon
  •Çözüm odaklılık 
  •Problem çözme
  •Takım çalışması
  •İletişim becerisi
  •Sorumluluk bilinci
  •Liderlik
  •Dürüstlük ve etik
  Genç Danışman

  Eğitim
  Sabancı Üniversitesi, Ana Dal: Endüstri Mühendisliği & Yan Dal : Psikoloji (2014-2018)

  İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi (2008-2013)

  Doğum Tarihi / Yeri 
  1995 / İstanbul 

  Yurt Dışı Ofislerimiz


  Kara AYAN

   Kıdemli Danışman
  Kara AYAN

  Kara AYAN

  Ehab A. TAWFIK

  Kıdemli Danışman
  Ehab A. TAWFIK

  Ehab A. TAWFIK

  • Born in 1968, has a bachelor’s degree in communications engineering and master in business administration.
  • He worked for Efeso Consulting Cairo office since 2008 as a consultant. Prior to this he was the director of supply chain and maintenance of a large Egyptian earth moving company where he served for 13 years before joining Efeso Consulting.
  • He played a significant role in several projects involving development of organization transformation plans aimed to streamlining operational processes and optimizing costs. Such projects include operational excellence ,review and redesign business processes, policies and procedures, and define system requirement for IT and automation. His main experience has been in serving clients from furniture, engineering, manufacturing, and telecom sectors.
  • Besides, operational excellence consulting assignments, Ehab has reasonably good experience in research based strategy consulting work where he has assisted clients in providing marketing, competitive and customer strategies. He also has good experience in train and coaching people given his wide ranging experience in developing strategies and providing implementation support.

   Peter Upton

   Kıdemli Danışman
   Peter Upton

   Peter Upton

   Profile Key Competencies Title
   Strategic leader and innovator with track record of leading successful high value projects in complex work environments. Led and managed global teams including work in Pakistan, South China, Thailand, Nigeria and across Europe. 

   Specialties:

   • Leadership of contract and management teams
   • Policy advice and consulting on international education 
   • Delivery of agency services in education management
   • Leadership and management of Educational Institutions
   • Whole system reform and work force planning
   • Governance reform and training in Higher Education
   • Risk assessment and management
   • Change Management 
   • System reform in Education
   • Higher Education capacity development
   • HR and workforce planning
   • Governance reform
   • Risk assessment

   International Director IBC

   Education and Languages


   BA (Hons) History 
   PGCE Education
   MA History
   Churchill Fellowship
   Lady Allen Fellowship

   English, Spanish, German, Cantonese.

   Birthdate /Place 
   1951 Leicester UK

   Rui Cortes

   Kıdemli Danışman
   Rui Cortes

   Rui Cortes

   RUI MIGUEL NEVES CORTES

   HEALTHCARE MANAGEMENT PROFESSIONAL
   Seeking challenging assignments to leverage experience and expertise with an organization of repute

   CAREER PROFILE

   A very competent and versatile professional offering 22 years of extensive & successful career record in Health Care sector with expertise in Healthcare Management, Sales and Marketing with demonstrated career success developing and executing operational strategies to promote organizational growth and optimal utilization of emerging technologies.

   Consistent performer: successfully operated as part of a dynamic team, generated & implemented process improvement, developed & managed business partners
   Expertise in achieving service delivery and process targets with excellent networking and negotiating skills
   Well versed in managing, motivating and leading teams towards running successful business process operations
   Training Healthcare Managers and Clinical, Nurses and Pharmaceutical managers in Lean Healthcare
   Worked with small, medium and large hospitals with 220 beds , 400 beds and an Hospital Center (6 hospitals with 1100 beds)
   A proven track record of consistently showing excellent performance with strong abilities in managing operations with key focus patient experience in healthcare
   Leading teams with and without direct report

   Instrumental in Sales and Marketing of Health Care Products
   Proficient in building record of success in developing promotional activities, strategies and solutions that generated revenue growth
   A proven track record of consistently showing excellent performance with strong abilities in managing operations with key focus on bottom line profitability
   A keen strategist with expertise in developing high quality plans and strategies that generate new business and produce results

   COMPETENCY MATRIX

   Healthcare Management
   Sales & Marketing
   Business Development
   Project Management
   Stakeholders Engagement
   Strategic Planning
   Executive Leadership
   Client Relationship Management
   Relationship Building
   Quality Assurance
   Client Interaction
   Team & People Management
   Training & Mentoring


   CERTIFICATIONS / TRAININGS

   Advanced Lean Training, 2014, Virginia Mason Institute, Seattle, USA
   Rapid Improvement Workshop, 2015, Virginia Mason Institute, Seattle, USA
   Green Belt Lean Six Sigma, Villanova University, USA

   EDUCATIONAL CREDENTIALS

   Enrolled in a Ph.D in International Health Policies “Evaluation of articulation models between primary care and hospital settings” from Universidade Nova de Lisboa in 2012
   Post-Graduation in Health Management from Universidade Lusófona in 2009
   Executive Master in Commercial Direction with Key Account Management, getting the best final work with the subject “How to transform a sales approach to a key account management approach in a pharmaceutical company” 19 values in 20 from ISCTE in 2008
   Degree in Marketing Management from IPAM in 2004

   PROFESSIONAL CONTOUR

   LEAN HEALTH PORTUGAL (2014 – Present)
   Managing Partner Key Accountabilities:

   Lean Facilitator
   Lean coach in Hospital and Primary Care Settings
   Continuous improvement consultant at Hospitals
   Lead improvement processes projects
   Develop partnerships with medical and nurses schools to increase Lean Awareness

   PENSAMENTO INESPERADO (2013 – 2014)
   Managing Partner Key Accountabilities:

   Consultant for Pharmaceutical Industry at Payer access level
   Developed training programs to improve pharma sales force skills to understand the Portuguese NHS and how to develop trust relationships with different stakeholders.
   Developed training programs for health professionals as physicians, nurses and health managers.
   Successfully designed and implemented dashboards for primary care organizations manage all the performance indicators.
   Developed a clinical decision tool to support patient referrals from primary care to hospitals at chronic diseases, such as diabetes and COPD, helping the physician identifying the right patient to be referred and to collect all the information to add at the referral system.

   ASTRAZENECA (2003 – 2012)
   Regional Access Manager Key Accountabilities:(Jan’08 – Dec’12)

   Developed strong AstraZeneca partnership with regional payers stakeholders in the NHS Primary Care organization with strong success - AstraZeneca has been named the “preferred Pharma company partner” in both 2010 & 2011
   Participated in the strategic project “ Shape the Future” where was decided create Brand Teams and the Market Access department

   First Line Sales Manager Key Accountabilities: (Jan’05 - Dec’07)

   FLSM leading different teams and performed the turnaround of a team ranked 18 in 2006 to top 5 in 2007 (out of 22 teams)
   Developed PC sales team in hospital business and invert Crestor position to lead the market

   Sales Rep Key Accountabilities: (Jan’03 – Dec’04)

   Top Performer Sales Rep for 2 years in a row in Symbicort and Crestor (2003 and 2004) has been promoted in result of that

   PREVIOUS EXPERIENCE

   CV Sales Rep, BIAL (1998 – 2003)

   Sales Rep, SEBER (1996 – 1998)

   PERSONAL SPECIFICS

   Language Known: English, Spanish & French


   Sheikh Hammad Amjad

   Kıdemli Danışman
   Sheikh Hammad Amjad

   Sheikh Hammad Amjad

   Profile Key Competencies Title

   Hammad has almost a decade of professional experience in design, development and delivery of business strategies & programmes. He has worked with large number of stakeholders engaging government, trade and private organizations in programme implementation.
   • CEO, Intenational Business Council
   • Advisor, Aman Foundation
   • Director, Pakistan Philippine Business Forum
   • Former CEO, British Business Centre
   • Former Consultant, British Council   • Programme Management
   • Higher Education
   • Business Linkages
   • Public Sector Development
   • Public Private Partnership
   • Business Strategy 

    

   Chief Executive Officer

   Education
   Institute of Business Management: MBA (Marketing)

   English / Urdu

   Birthdate /Place
   1986 / Karachi - Pakistan

   YUKARI