Bizim Takım

Kurucu Ortaklar


Selami Güven ANTAL

Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı  selami.antal@grupas.com.tr
Selami Güven ANTAL

Selami Güven ANTAL

Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı

İTÜ Endüstri Mühendisliği ve Doğuş Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır.
Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru’nu sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir.
Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve sahada uygulanmasına destek olmaktadır. Metal Sektörü, Gıda Sektörü, Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü, Tekstil Sektörü, İnşaat Sektörü, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi) çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması ve takım çalışmasını hayata geçirmektir.
2010-2011 yılları arasında Kalder Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen KalDer Eğitmenidir. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve Toyota Engineering Corporation- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

Erol ÖZDEN

Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
Erol ÖZDEN

Erol ÖZDEN

Profil Yetkinlikler  Unvan
 Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
• Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
• Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
• TPM (8 Pillar)
• Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
• Süreç Yönetimi
• Maki Gami
• ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
• Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
• ERP modelleme ve uygulama
• MES (otomatik veri toplama)
• Stok Yönetimi
• Yönetim Sistemleri
• (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
• EFQM Mükemmellik Modeli
• BSC (Balanced Scorecard)

Kurucu Ortak


İletişim

erol.ozden@grupas.com.tr

Eğitim

Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

İcra Kurulu Üyeleri


Emre TUNA

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman emre.tuna@grupas.com.tr
Emre TUNA

Emre TUNA

Profil Yetkinlikler  Unvan
İş süreçleri ve veri analizi uzmanlığından sürekli iyileştirme departmanı yöneticiliği ve sürekli iyileştirme proje koordinatörlüğünde 10 yıllık sanayi deneyimi
İş mükemmelliği süreçlerinde çalışmıştır. Proje Yönetimi Sistemi, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim Süreci ve Öneri Sisteminin kurulması aşamasında görev almıştır. 
KAL – DER, TAYSAD ve MESS bünyesinde uzmanlık alanlarında eğitmendir.
 • Altı Sigma Kara Kuşak (5000 saatten fazla kara kuşak, yeşil kuşak ve sarı kuşak eğitmenliği)
 • Yalın Dönüşüm
 • Günlük Yönetim Sistemi
 • TPM
 • Iş ve Metot Analizi
 • Yalın Yönetim (Liderlik & Prensipler % Araçlar)
 • Kaizen
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • İş Süreçleri Gelişim Metodolojisi
 • Farklı seviyede fazlarda operasyonel mükemmellik eğitimleri
 • Öneri Sisteminin Kurulması
 • Stratejik yönetim süreç tasarımı
Kıdemli Danışman

Eğitim
Hacettepe Üniversitesi, Executive MBA (2009-2010)

Gazi Üniversitesi,
Endüstri Mühendisliği (2002 -2005)

ODTÜ, Maden Mühendisliği( 2000-2002)

Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi


Doğum tarihi – Yeri / Aile
2005 / Tokat
Evli ve 2 çocuk babası

Cenk ÇUKACI

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman cenk.cukaci@grupas.com.tr
Cenk ÇUKACI

Cenk ÇUKACI

Profil Yetkinlikler  Unvan
1999 yılında, İTÜ Makina Mühendisliğini, 2010 yılında Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
2000-2004 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Yatırım & Proje Uygulama Uzmanı ve Bakım Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur.
“EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, bakım modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır.
2004-2007 yılları arasında Ant Ambalaj Ltd. Şti. oluklu mukavva kutu üretim tesislerini kurarak, kâğıt ambalaj sektöründe hizmet vermiştir.
2007 yılında Assan Alüminyum San. Tic. AŞ’de Mekanik Bakım Yöneticisi olarak profesyonel hayata geri dönmüştür.
TPM çalışmalarına katılmış otonom bakım, planlı bakım ve Kobetsu-Kaizen komitelerinde görev almıştır.
2009 yılında Microsoft Axapta ile yürütülen ERP projesinde süreç koordinatörü olarak görev alarak bakım, proje yönetimi ve İSG & Çevre konularında süreç tasarımı, eğitimler ve devreye alma çalışmalarına liderlik etmiştir.
2011 yılında Yalın Koordinatörü olarak 5S, Görsel Fabrika Yönetimi, Hat Yönetimi (Hoshin Kanri), Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kaizen Sistematiği, Öneri Değerlendirme Sistemi ve Mavi Yaka Performans Değerlendirme Sistemi kurulması çalışmalarında bulunmuştur.
2012-2014 arasında Assan Alüminyum Dilovası tesislerinde Teknik Müdür olarak görev almıştır.

Six Sigma Kara Kuşak sahibidir.
• Yalın Yönetim konusunda metal, gıda, cam, içecek başta olmak üzere birçok sektörde yönetim danışmanlığı
• Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
• Six Sigma Kara Kuşak
• Analitik düşünme ve etkili problem çözme
• Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi
• Mentörlük, Koçluk
• Proaktif Yaklaşım
• İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
• Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırınımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması
• Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
• Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
• ERP süreç koordinatörlüğü

Kıdemli Danışman

İletişim

cenk.cukaci@grupas.com.tr

Eğitim

Kabataş Erkek Lisesi
İstanbul Teknik Üniversitesi- Makina Müh.
Sabancı Üniversitesi- Executive MBA
Six Sigma – Uzman Kara Kuşak

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1977 / İstanbul
Evli, iki çocuk babası


İlhami OK

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman ilhami.ok@grupas.com.tr
İlhami OK

İlhami OK

Profil Yetkinlikler  Unvan
1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
• Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
• Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
• Alacak Riski Yönetimi
• Finansal Risk Yönetimi
• Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
• Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
• Nakit Akış Yönetimi
• Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
• Operasyonel Mükemmellik
• Bilanço Okuma ve Analiz
• İç Kontrol Sistemleri
• Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
• Balanced Score Card Uygulamaları
• KPI Raporlama ve Süreçleri


Kıdemli Danışman

İletişim

ilhami.ok@grupas.com.tr

Eğitim

İşletme -
SMMM - CPA (TÜRMOB)
CRMA (IAA)
Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1967 / İstanbul
Evli, bir kız çocuk babası

Numan BAYRAK

İcra Kurulu Üyesi/ Kıdemli Danışman numan.bayrak@grupas.com.tr
Numan BAYRAK

Numan BAYRAK

Profil Yetkinlikler  Unvan

 35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

 • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
 • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
 • İhracat – İthalat
 • Liderlik -  Mentorluk
 • Bussiness Lobby
 • İlişki Yönetimi
 • Madencilik
 • İnşaat
 • Offshore Şirket Yönetimi
 • Şirket Satın Alma
 • Şirket Birleşmesi
 • Şirket Değerleme
 • Durum Tespit Süreci
 • Arabuluculuk
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
 • Yurt Dışı Pazara Giriş
 • E-Ticaret
 • Danışmanlık
 • Temsilcilik

Kıdemli Danışman

Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

Aile

Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

Yönetim Ekibimiz


Bilal KERTİ

Grupas Endüstri Genel Müdürü bilal.kerti@grupas.com.tr
Bilal KERTİ

Bilal KERTİ

Profil Yetkinlikler  Unvan

1965 yılında İstanbul da doğmuştur. 1982 yılında Kabataş Erkek Lisesinden, 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünden Mezun olmuştur.

1991 yılında aynı üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayıp yüksek mühendis ünvanı almıştır.


1988-1995 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Metalurji Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümünde Elektron Mikroskopisi laboratuarında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

1995 yılından itibaren Assan Alüminyum A.Ş de Tuzla Tesislerinde çalışmaya başlamıştır, 2003 yılına kadar levha değerlendirme bölümünde, mühendis ve yönetici pozisyonlarında, gerdirme, düzeltme, dilme, levha boy kesme ve paketleme tezgahlarında liderlik yapmıştır.

Bu dönemde Assan Alüminyum levha üretimi 15.000 ton/yıl dan 60.000 ton yıla çıkmıştır. Assan Alüminyum sonrasında Ar-Ge bölümünde ürün geliştirme ağırlıklı olarak çalışmıştır, bu dönemde değişik sektörlerdeki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun ürün geliştirme çalışmalarında proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Proje yöneticiliğini takiben doğrudan Assan Alüminyum genel müdürüne bağlı olacak şekilde müşteri ilişkileri yöneticiliği görevinde bulunmuştur, bu dönemde, Dilovası Tesislerinde devreye girmesi ile hem levha, hem folyo ürünleri için yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşteri şikayetlerinin anlaşılması çözümü ve işletmede gerekli önlemlerin alınması için ilgili bölümlerle birlikte çalışmıştır.

2006-2008 yılları arasında levha üretimine yeni başlayan PMS Alüminyum da yurt içi satış müdürü olarak gerek sektörel gerekse, ticari levha ürünlerde yurt içi satış faaliyetlerini yönetmiştir.

2008 sonrasında metal aksesuar üretimi konusunda Cihan Metal'de üretim müdürü olarak çalışmıştır.

2016 yılı itibariyle Grupas Endüstri Firmasında Genel Müdür ünvanı yurt dışı firmaların Türkiye temsilcilikleri konusunda faaliyetleri devam etmektedir.

•Üretim Yönetimi
•Ürün Geliştirme
•Satış Yönetimi
•Operasyonel Mükemmellik
•İş geliştirme
•Müşteri İlişkileri Yönetimi
•Müşteri Şikayetleri Yönetimi
•Malzeme seçimi ve geliştirilmesi
•Maliyet düşürme
•Malzeme Analizi ve değerlendirme
Grupas Endüstri Genel Müdürü

İletişim

bilal.kerti@grupas.com.tr

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi

Metalurji Mühendisliği bölümü Lisans 1987

İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Metalurji Mühendisliği Bölümü Malzeme Anabilimdalı Yüksek Lisans 1991

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Lisans 2012

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1965 / İstanbul
Evli , iki kız çocuk babası

Nezahat EREN

Yalın Akademi Genel Müdürü nezahat.eren@grupas.com.tr
Nezahat EREN

Nezahat EREN

Yalın Akademi Genel Müdür /General Manager

1973 yılında Van’da dünyaya gelmiş olan Nezahat Eren İSTEK Vakfı Belde Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünden mezun olmuştur. Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Sertifika Programını tamamlamış, Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans programına halen devam etmektedir.

1997 yılında Yapı Üretim Organizasyon’da Peyzaj Mimarı olarak başlamış olduğu iş hayatına Yapı Kredi Bankası, Medline, PDR Eğitim ve Danışmanlık’ta aldığı çeşitli görevlerden sonra son 10 yılına KalDer- Türkiye Kalite Derneği’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Yöneticisi olarak devam etmiştir.

KalDer’de İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesi, bu konuların planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, eğitimlerin pazarlanması süreçlerinin içinde yer alan Eren ayrıca eğitmenlerin seçim ve değerlendirme sürecinden, müşteri ilişkilerinin yönetilmesinden, eğitim konularındaki iş birliklerin oluşturulması ve yönetilmesinden de sorumlu olmuştur. Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleriyle yapılan iş birliklerinin oluşturulması, sertifika programların beklentiye yöre tasarlanması ve yönetilmesi görevlerini de üstlenen Eren Kalite Kongresi Çalıştayları’nın oluşturulması ve yönetilmesi görevlerinden de ayrıca sorumlu olmuştur.

15 Mart 2017 tarihinde KalDer’deki görevinden ayrılıp çalışma hayatına 1 Nisan 2017’den itibaren Grupas  Gelişim ailesinde  Yalın Akademi Genel Müdürü olarak devam etmektedir.

2007 yılında KalDer’de Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiriciliği yapmıştır.

Bugüne kadar Kalite, EFQM Mükemmellik Modeli, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Liderlik-Yöneticilik, İnsan Kaynakları ve İletişim alanları başta olmak pek çok konudaki eğitim programlarına ve kongre/etkinlik/zirveye katılmıştır.

Etkili İletişim Yönetimi, Eğitimleri Canlandırmanın Yolları-Eğitim Oyunları ve İnsan Kaynakları üzerinde çalışmalarına devam eden Eren bu konularda eğitim de vermektedir.

2014 yılından itibaren BSI Türkiye’nin Tarafsızlık Komitesi üyesidir. KalDer’in Çalişma Hayatinda Yeni Trendler ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grupları’nda görev almış olan Eren’in Peryön-Personel Yönetim Derneği ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği üyelikleri vardır.

Hayatın her alanında fark yaratma yolunun özgün tasarım, doğru iletişim yönetimi ve kalbe dokunmayla mümkün olacağına inanan Eren evli, Baturay ve Yasemin adında iki çocuk annesidirJ

Oben ALTUNPALA

Eğitim ve Gelişim Sorumlusu
Oben ALTUNPALA

Oben ALTUNPALA

2016 yılında, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisansını tamamladıktan sonra Grupas Gelişim Yönetim Danışmanlığı’nda çalışma hayatına başladı.Bitirme Tezi olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane Çizelgeleme projesi yapmıştır.

Görev aldığı projelerinde;

              Tehlikeler belirlenip, çeşitli iyileştirme yolları bulma

              Stok kontrol

              Talep tahmin yöntemlerinin uygulanması

              Maliyetlerin minimizasyonu

              Optimum çalışan sayılarının bulunması

              Malzeme ihtiyaç planlaması

              Üretim biçiminin belirlenmesi

              Makine sayılarının belirlenmesi

              Malzeme akış analizi

              Tesis içi düzenlemesi

              Hazırlık sürelerinin kısaltılması

              Hazırlık sürelerinin darboğazlarının belirlenmesi

              Zaman etüdü

              Üretim alanının 5s kurallarına göre düzenlenmesi

              Montaj Hattı Dengeleme

              İş akış diyagramının çıkarılması

              Hat dengeleme yöntemlerinin kullanılması

              Risk Analizi

              ve Beden Dili, İkna Psikoloji vb.) alanlarında kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

  Alper HALLAÇ

  Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu
  Alper HALLAÇ

  Alper HALLAÇ

  2009 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü tamamlamıştır.

  2009 – 2011 yılları arasında Boğaziçi Eğitim adlı firma da eğitim satışı, eğitim organizasyonu, dijital pazarlama ve pazarlama konularında sorumluluk almıştır.

  2011- 2014 yılları arasında aile firmamız olan Truva Kozmetik adlı firma da yurt içi yurt dışı müşteri takibi, üretim süreci, ham madde temini ve yurt içi satış temsilciliği üstlenmiştir.

  2014 – 2016 yılları arasında kurucu ve ortak olarak başladığı balikvedalis.com adlı internet sitesinde dalış malzemeleri ve balık malzemeleri satışı gerçekleştirmiştir. E-ticaret unsurlarının hepsinde faal görev almıştır.


  Uğur ÖZDEMİR

  Mali ve İdari İşler Yöneticisi
  Uğur ÖZDEMİR

  Uğur ÖZDEMİR

  2014 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü lisans programının ardından eğitimine Beykent Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansıyla devam etmiştir.

  2002 yılında SM Mali Müşavir yanında Muhasebe Elemanı göreviyle çalışma hayatına başlamıştır.  2016 yılına kadar çeşitli Muhasebe pozisyonlarında çalışarak deneyim kazanmıştır. 2015 yılında SM Mali Müşavirlik Giriş sınavını kazanmış, SMMM Stajına devam etmektedir.

  Gülçin BOSTANOĞLU

  İş Geliştirme Sorumlusu
  Gülçin BOSTANOĞLU

  Gülçin BOSTANOĞLU

  Profil Yetkinlikler  Unvan

      2017 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstri Müh. Bölümünü tamamlamıştır.

      Stajını yapmış olduğu Autoliv Metal Pres’de 5S ve üretimin standardizasyonu ile verimin artışı üzerine çalışmalarda bulundu.

      Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Farplas firmasında Üretim Geliştirme departmanında uzun dönem stajyerlik yaptı. Fabrikadaki tüm kalıpların geçirdikleri proseslerin iş analizlerinden sorumlu olarak bunların zaman analizleri ve hat dengelemelerini yaparak, süreçle ilgili iyileştirme noktalarını belirleyip bu yönde gerekli çalışmaları ekiple birlikte yürüttü. Plastik enjeksiyon, boyahane ve montaj hatlarında iş etüdü yaparak verimliliğin arttırılmasına katkı sağladı.

      Profesyonel iş kariyerine Grupas Gelişim’de İş Geliştirme Sorumlusu olarak başladı. Kalkınma ajansları, sektör dernekleri ile iş birliklerini yürütmektedir. Cam sektörü, gıda sektörü vb. sektörlerdeki firmalarla TPM ve Yalın Yönetim çalışmalarında görev almaktadır.

       TEDxIzmit’in 2017 yılında İzmit’te ki ilk etkinliği düzenlemiştir.

  • Organizasyon Yönetimi
  • Ekip Yönetimi
  • İletişim ve Liderlik
  •  Proje Yönetimi
  İş Geliştirme Sorumlusu

  Eğitim

  Endüstri Mühendisi-

  (Kocaeli Üniversitesi)

  Doğum tarihi – Yeri

  1994 / Mersin

  Zeynep GÜR

  Yalın Yönetim Süreç Sorumlusu
  Zeynep GÜR

  Zeynep GÜR

  Profil Yetkinlikler  Unvan

      2017 yılında Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği lisans programını  tamamlamıştır.

      Lisans bitirme projesini Ürün Gamı Yönetimi üzerine yapmıştır. Projede içecek sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın ürün grubu için mağazalarda ürün gamının belirlenerek; doğru ürünün doğru rafa yerleştirilmesi sağlanmıştır.    

      Malta’da bulunan AquaBioTech Group firmasının Pazarlama ve İş Geliştirme Departmanında staj yapmıştır. Staj süresince Türkiye’nin su ürünleri pazarının araştırılması, bütçe hazırlanması ve paydaş analizi gibi çalışmalar yapmıştır.

      Kablo ve tel sektöründe  üretim yapan Hes Kablo firmasında İnsan Kaynakları Departmanında uzun dönem stajyerlik yapmıştır. Üretim tesislerinde çalışan mavi yaka personel için norm kadro belirlenmesi ve SAP insan kaynakları modülünü kullanarak verilerin analizi gibi çalışmalar yürütmüştür.

      Yatak üretimi yapan bir fabrikada proje bazlı olarak çalışmıştır. Ürün reçetelerinin hazırlanması ve fire oranlarının hesaplanması için çalışmalar yürütmüştür.

  • Organizasyon Yönetimi
  • Analitik düşünme ve problem çözme
  • Kültürlerarası iletişim
  • Proje Yönetimi

  Yalın Yönetim Süreç Sorumlusu

   

  Eğitim

  Endüstri Mühendisi-

  (Erciyes Üniversitesi)

  Doğum tarihi – Yeri

  1994 / Çankırı

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Danışmanlarımız


  Ahmet Nail AYDIN

  Kıdemli Danışman
  Ahmet Nail AYDIN

  Ahmet Nail AYDIN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1985 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Endüstri Bölümünü tamamlamıştır.
  12 yıl Çelik Tel ve Boru sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu ve yerel firmalarda; orta-üst düzeyde teknik ve yönetsel pozisyonlarda yönetici olarak görev yaptı.

  Son 17 yıldır, 22 ülkede 40 tan fazla fabrikada, Pirelli, TetraPak, Heineken, Friesland Campina, Nestlé, BEL Group, Wrigley's, Indevco, L'Oréal, SC Johnson ve Polyplex gibi uluslararası ve çok tesisli firmalar için TPM / Yalın Yönetim Sistemleri ve iyileştirmeler konusunda danışmanlık faaliyetlerini sürdürmektedir.

  Danışmanlıkla eşzamanlı olarak Üretim, Kalite, Endüstri Mühendisliği, İş Güvenliği ve Operasyonel Yönetim konularında onlarca defa eğitimler vererek yüzlerce genç mühendisin eğitimine katkı sağlamıştır.

  2017 yılında Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi sertifika programını tamamlayıp deneyimlerini bu alanda da geliştirip yaygınlaştırmaktadır
  • Yalın Üretim Teknikleri
  • Kaizen Aktiviteleri
  • FMEA – Risk Yönetimi
  • Proje Yönetimi
  • Problem Analiz – Çözme yöntemleri
  • SWOT Analizi
  • Görsel Fabrika Yönetimi
  • Operasyonel mükemmellik
  • Verimlilik Proje Yönetimi
  • İletişim ve Liderlik
  • TPM Ödül Süreci

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Endüstri Mühendisi -Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifikası - (Yıldız Teknik Üniversitesi)

  Altan ERDOĞAN

  Kıdemli Danışman
  Altan ERDOĞAN

  Altan ERDOĞAN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Üretim Mühendisliğinden, Kalite Güvence ve Yöneticiliğe kadar uzanan 25 yılı aşan sanayi tecrübesi.
  İ.T.Ü Kimya – Metalur Fakültesinde 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.
  BORUSAN HOLDİNG ’e bağlı Otomotiv Fabrikalarında Üretim Mühendisliğinde başladığı çalışma yaşamına Kalite Güvence Mühendisi ve çeşitli kademelerdeki üst düzey yöneticiliklerle devam etmiştir. Kalite Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüklerinde bulunmuş olup, Isıl İşlem, Alüminyum üretimi ve Özel Çelikler konusunda deneyimleri mevcuttur. Kalite belgelerinin- ISO/TS 16949 / (Otomotiv) alınmasında liderlikler yapmış olup, projelerini başarıyla tamamlamıştır. Otomotivde çeşitli sürelerde yeni ürün devreye alma projelerinde yurt dışında bulunmuş olup – Almanya ve Slovenya da kısa süreleri projeler gerçekleştirmiştir. Çalışırken firmasının desteği ile İngiltere de 1 yıl İngilizce dil eğitimi almıştır. Çalışma yaşamı sırasında birçok sektörel dergilerde makaleleri, yayınları ve röportajları çıkmıştır. Mesleki gelişimini yurt dışı fuarlara katılım ve yurt içi /dışı eğitimlerle devam ettirmiştir. 2008 yılında MİSAD- Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Hastanelerde yalın dönüşüm konusunda uzmanlık için dünyaca ünlü kişilerden Belçika’da eğitimler almıştır.


  • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
  • TPM (8 Pillar)
  • Süreç Yönetimi
  • Maki Gami
  • Hastanelerde Yalın Dönüşüm Projeleri
  • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
  • ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi
  • ISO /TS 16949 Kalite Yönetim Sistem –Otomotiv
  • ISO 14001 OHSAS 18001
  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi
  İstanbul Teknik Üniversitesi

  Cenk ÇUKACI

  Kıdemli Danışman cenk.cukaci@grupas.com.tr
  Cenk ÇUKACI

  Cenk ÇUKACI

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  1999 yılında, İTÜ Makina Mühendisliğini, 2010 yılında Sabancı Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
  2000-2004 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Yatırım & Proje Uygulama Uzmanı ve Bakım Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur.
  “EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, bakım modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır.
  2004-2007 yılları arasında Ant Ambalaj Ltd. Şti. oluklu mukavva kutu üretim tesislerini kurarak, kâğıt ambalaj sektöründe hizmet vermiştir.
  2007 yılında Assan Alüminyum San. Tic. AŞ’de Mekanik Bakım Yöneticisi olarak profesyonel hayata geri dönmüştür.
  TPM çalışmalarına katılmış otonom bakım, planlı bakım ve Kobetsu-Kaizen komitelerinde görev almıştır.
  2009 yılında Microsoft Axapta ile yürütülen ERP projesinde süreç koordinatörü olarak görev alarak bakım, proje yönetimi ve İSG & Çevre konularında süreç tasarımı, eğitimler ve devreye alma çalışmalarına liderlik etmiştir.
  2011 yılında Yalın Koordinatörü olarak 5S, Görsel Fabrika Yönetimi, Hat Yönetimi (Hoshin Kanri), Otonom Bakım, Planlı Bakım, Kaizen Sistematiği, Öneri Değerlendirme Sistemi ve Mavi Yaka Performans Değerlendirme Sistemi kurulması çalışmalarında bulunmuştur.
  2012-2014 arasında Assan Alüminyum Dilovası tesislerinde Teknik Müdür olarak görev almıştır.

  Six Sigma Kara Kuşak sahibidir.
  • Yalın Yönetim konusunda metal, gıda, cam, içecek başta olmak üzere birçok sektörde yönetim danışmanlığı
  • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
  • Six Sigma Kara Kuşak
  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi
  • Mentörlük, Koçluk
  • Proaktif Yaklaşım
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
  • Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırınımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması
  • Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
  • Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
  • ERP süreç koordinatörlüğü

  Kıdemli Danışman

  İletişim

  cenk.cukaci@grupas.com.tr

   

  Eğitim

  Kabataş Erkek Lisesi                                                         İstanbul Teknik Üniversitesi-    Makina Müh.

  Sabancı Üniversitesi- Executive MBA

  Six Sigma – Uzman Kara Kuşak

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1977 / İstanbul

  Evli, iki çocuk babası

  Ehab A. TAWFIK

  Kıdemli Danışman
  Ehab A. TAWFIK

  Ehab A. TAWFIK

  • Born in 1968, has a bachelor’s degree in communications engineering and master in business administration.
  • He worked for Efeso Consulting Cairo office since 2008 as a consultant. Prior to this he was the director of supply chain and maintenance of a large Egyptian earth moving company where he served for 13 years before joining Efeso Consulting.
  • He played a significant role in several projects involving development of organization transformation plans aimed to streamlining operational processes and optimizing costs. Such projects include operational excellence ,review and redesign business processes, policies and procedures, and define system requirement for IT and automation. His main experience has been in serving clients from furniture, engineering, manufacturing, and telecom sectors.
  • Besides, operational excellence consulting assignments, Ehab has reasonably good experience in research based strategy consulting work where he has assisted clients in providing marketing, competitive and customer strategies. He also has good experience in train and coaching people given his wide ranging experience in developing strategies and providing implementation support.

   Emre ŞAHİN

   Kıdemli Danışman - Grupas/Quintiq
   Emre ŞAHİN

   Emre ŞAHİN

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   Yerel, uluslararası ve merkezi Tedarik Zinciri tasarım, kurulum, yönetim konularında 11 yıllık deneyim
   Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş.’de Tedarik Zinciri Uzmanı olarak başladığı çalışma hayatını Borçelik Tedarik Zinciri içerisinde satış planlama ve üretim planlama birimleri içerisinde çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırası ile Satış Planlama Yetkili Uzmanı, Üretim Planlama Yetkili Uzmanı, Üretim Planlama Bölüm Yöneticisi görevlerinde ve çeşitli iyileştirme ve geliştirme projelerinde yer aldı.
   MMK Metalürji A.Ş.’nin Dilovası tesisinin kurucu kadrosunda yer aldı. Tesisin sevkiyat, üretim planlama, ambar, paketleme operasyonları, paketleme sahaları, mamül stok sahaları, hammadde akış yönetimi, ERP sistem kurulum/ geliştirme, sarf malzemeleri satın alma/ yönetimi konularındaki sistematik altyapısını kurdu, kadroların eğitimi ve tesisin tam kapasite ile faaliyete geçmesi konusunda lider kadronun içerisinde yer aldı.
   Ülker Yağ Birimi Tedarik Zinciri’nin kurucu kadrosunda yer aldı. Holding Yağ İş Birimi’ne bağlı tesislerin üretim planlama, envanter yönetimi, ERP geliştirmeleri konularındaki proje bazlı çalışmalara liderlik etti.
   AkzoNobel BV. firması EMEA Tedarik Zinciri yapısında yer aldı. Hollanda merkezli yapılanmada organizasyonun İrlanda fabrikasının talep planlama, kapasite yönetimi, üretim ve iş gücü planlama, ERP iyileştirme/geliştirme ve süreç yalınlaştırma faaliyetlerini yönetti; fabrika stratejik yönetim ekibinin parçası olarak dönüşüm projelerinde yer aldı.

   •Tedarik Zinciri kurulum ve yönetimi
   •Yerel ve uluslararası Tedarik Zinciri yönetimi
   •Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
   •TPM
   •Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
   •Süreç Yönetimi
   •ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
   •Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
   •ERP modelleme ve uygulama
   •MES (otomatik veri toplama)
   •Stok Yönetimi
   •BSC (Balanced Scorecard)
   Kıdemli Danışman

   Eğitim
   Endüstri Mühendisi
   Sabancı Üniversitesi

   Emre TUNA

   Kıdemli Danışman emre.tuna@grupas.com.tr
   Emre TUNA

   Emre TUNA

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   İş süreçleri ve veri analizi uzmanlığından sürekli iyileştirme departmanı yöneticiliği ve sürekli iyileştirme proje koordinatörlüğünde 10 yıllık sanayi deneyimi
   İş mükemmelliği süreçlerinde çalışmıştır. Proje Yönetimi Sistemi, Süreç Yönetimi, Stratejik Yönetim Süreci ve Öneri Sisteminin kurulması aşamasında görev almıştır. 
   KAL – DER, TAYSAD ve MESS bünyesinde uzmanlık alanlarında eğitmendir.
   • Altı Sigma Kara Kuşak (5000 saatten fazla kara kuşak, yeşil kuşak ve sarı kuşak eğitmenliği)
   • Yalın Dönüşüm
   • Günlük Yönetim Sistemi
   • TPM
   • Iş ve Metot Analizi
   • Yalın Yönetim (Liderlik & Prensipler % Araçlar)
   • Kaizen
   • İş Süreçleri Yönetimi
   • İş Süreçleri Gelişim Metodolojisi
   • Farklı seviyede fazlarda operasyonel mükemmellik eğitimleri
   • Öneri Sisteminin Kurulması
   • Stratejik yönetim süreç tasarımı
   Kıdemli Danışman

   Eğitim
   Hacettepe Üniversitesi, Executive MBA (2009-2010)

   Gazi Üniversitesi,
   Endüstri Mühendisliği (2002 -2005)

   ODTÜ, Maden Mühendisliği( 2000-2002)

   Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi


   Doğum tarihi – Yeri / Aile
   2005 / Tokat
   Evli ve 2 çocuk babası

   Erol ÖZDEN

   Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
   Erol ÖZDEN

   Erol ÖZDEN

   Profil Yetkinlikler  Unvan
    Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

   NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
   2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

   2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
   • Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
   • Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
   • TPM (8 Pillar)
   • Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
   • Süreç Yönetimi
   • Maki Gami
   • ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
   • Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
   • ERP modelleme ve uygulama
   • MES (otomatik veri toplama)
   • Stok Yönetimi
   • Yönetim Sistemleri
   • (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
   • EFQM Mükemmellik Modeli
   • BSC (Balanced Scorecard)
   Kurucu Ortak


   İletişim

   erol.ozden@grupas.com.tr

   Eğitim

   Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)

   Ersin DEMİROK

   Kıdemli Danışman - Grupas/Quintiq
   Ersin DEMİROK

   Ersin DEMİROK

   • İTÜ Endüstri Mühendisliği lisans, Sabancı Endüstri Mühendisliği ve yüksek lisans mezunu
   • Tübitak ve Eczacıbaşı grubunda Stratejik Yönetim, İş Geliştirme, Süreç İyileştirme ve Proje Yönetimi alanlarında 10 yıllık tecrübesi
   • Uzmanlık alanları; Statejik Konumlandırma & Planlama ve Risk Analizi, Proje Yönetimi ve Proje Yönetim Organizasyonu, İş Geliştirme, Süreç Değerlendirme ve Tesis İzleme Sistemleri
   • Proje Yönetim Uzmanı (PMP) sertifikasına sahibidir.

   Ferkut ÖZDEMİR

   Kıdemli Danışman
   Ferkut ÖZDEMİR

   Ferkut ÖZDEMİR

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   1978 İstanbul doğumlu olan Ferkut Özdemir, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletme mastırını bitiren Özdemir, iş yaşantısına Başoğlu kablo firmasında üretim mühendisi olarak başladı.
   Özdemir, Başoğlu kablo firmasından sonra iş kariyerine 2004 yılında cam sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerden biri olan Schott grubuna bağlı Orim Cam’da devam etti. Schott Orim ‘de proses geliştirme departmanında sırası ile mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Çalıştığı süre zarfında birçok uluslararası ve fabrika ölçekli iyileştirme proje çalışmasında yer aldı. Özellikle yalın üretim, 5S, kalite çemberleri, kaizen, TPM ve süreç iyileştirme çalışmalarında proje lideri olarak görev aldı.
   Sağlık alanında Özel hastane ve Kamu Hastanelerinde Yalın sağlık ile ilgili çeşitli eğitimler ve uygulama çalışmalarını yöneten Özdemir ayrıca hastanelerde acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane süreçlerindeki iyileştirme çalışmalarında görev almıştır. Özdemir ayrıca İsviçre Basel Üniversite hastanesi kıyaslama ziyaretinde birçok alanda yalın yönetim araçları ile ilgili uygulamaları inceleme fırsatı yakalamıştır.
   Özdemir, Schott Orim kariyeri devam ederken Kalder’de (Türkiye Kalite Derneği) ulusal kalite ödül sürecinde ve kaizen ödül sürecinde değerlendirici olarak görev aldı.
   Kendisinin koordinatörlüğünü yaptığı Kalite çember ekipleri 2 sene üst üste KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından en iyi çember çalışması ödülüne layık görüldü.
   Özdemir ayrıca Kalder Kalite Çemberleri ve Kaizen ödül sürecinde halen baş değerlendirici olarak görev almaktadır.
   •Yalın Üretim Teknikleri
   •TPM (8 Pillar)
   •Yalın Hastane
   •Huddle Yönetimi
   •Kobetsu Kaizen
   •Maki Gami
   •5S, SMED
   •FMEA – Risk Yönetimi
   •Proje Yönetimi
   •Problem Analiz – Çözme yöntemleri
   •SWOT Analizi
   •Görsel Fabrika Yönetimi
   •Operasyonel mükemmellik
   •Verimlilik Proje Yönetimi
   •EFQM Ödül Süreci

   Kıdemli Danışmanı

   Eğitim

   Elektrik Mühendisi –
   (Yıldız Teknik Üniversitesi)
   İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Programı -
   (İstanbul Üniversitesi)

   Doğum tarihi – Yeri / Aile
   1978 / İstanbul

   İlhami OK

   Kıdemli Danışman
   İlhami OK

   İlhami OK

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
   25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
   İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
   Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

   JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
   Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
   Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
   2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
   • Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
   • Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
   • Alacak Riski Yönetimi
   • Finansal Risk Yönetimi
   • Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
   • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
   • Nakit Akış Yönetimi
   • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
   • Operasyonel Mükemmellik
   • Bilanço Okuma ve Analiz
   • İç Kontrol Sistemleri
   • Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
   • Balanced Score Card Uygulamaları
   • KPI Raporlama ve Süreçleri


   Kıdemli Danışman

   İletişim

   ilhami.ok@grupas.com.tr

   Eğitim

   İşletme -
   SMMM - CPA (TÜRMOB)
   CRMA (IAA)
   Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

   Doğum tarihi – Yeri / Aile

   1967 / İstanbul
   Evli, bir kız çocuk babası

   Dr. Metin ARSLAN

   Kıdemli Danışman
   Dr. Metin ARSLAN

   Dr. Metin ARSLAN

   1960 tarihinde Erzincan’da doğan Dr. Metin Arslan, ilköğretimini Erzurum’da; orta öğretim, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de (İzmir Atatürk Lisesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF); yüksek lisans ve doktora programlarını ise İstanbul’da (Marmara Üniversitesi İİBF, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi) tamamladı. Evli ve iki oğlu bulunmaktadır.

   30 yıllık profesyonel çalışma hayatının üç yılında IGL-STFA-J.V. – IGL Impregilo (Impresit Girola Lodigiani SpA)’da, 27 yılında ise Şişecam Topluluğu Eğitim Müdürlüğü’nde çalışmıştır. Eğitim uzmanı olarak çalıştığı dönemde çok sayıda eğitim programının geliştirilmesi ve uygulanmasında görev almıştır. Temmuz 2015’te emekli oluncaya kadar, çalışmasının son beş yılında Şişecam Topluluğunun eğitim/gelişim süreçlerinin yönetimi sorumluluğunu üstlenmiştir.

   KalDer üyesidir. KalDer Eğitim komitesinde 2000-2006 yılları arasında gönüllü olarak görev yapmıştır. EFQM Mükemmellik Modeli Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Değerlendiricilik ve Baş Değerlendiricilik yapmaktadır.

   Liderlikte Grid Programları ve Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı eğitimlerinin şirket içi lisanslı eğitimciliğinin yanı sıra liderlik, yöneticilik, kişisel gelişim ve TQM kapsamındaki çok sayıda konuda eğitimler hazırlamış ve sunmuştur. Ayrıca; zirve, sempozyum ve çeşitli etkinliklerde sunumlar, konuşmalar yapmıştır.

   Şişecam Topluluğunda verdiği binlerce eğitime mavi yakadan üst düzey yöneticilere kadar geniş bir yelpazede on binlerce kişi katılmıştır.

   Şişecam Topluluk kuruluşlarında uygulanan bazı projelerde iç danışman olarak destek vermiştir. Eğitim yönetim süreci ve eğitim sürecinin insan kaynakları sistemleriyle entegre edilmesi konusunda bir çok projede görev almış ve bir kısmını yönetmiştir. Kasım 2015 tarihinden itibaren Grupas Gelişim- Yalın Akademi’de eğitim danışmanı olarak görev yapmaktadır.

   Murat YONGUÇ

   Kıdemli Danışman
   Murat YONGUÇ

   Murat YONGUÇ

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   2016 Eyl. - Danışman – Groupas Gelişim / Yalın Akademi
   2015 Kas.-2016 Eyl. Genel Müdür – Özel Derindere Hastanesi
   2015 Tem - 2015 Kas. Genel Koordinatör – UHG Hospitals Group
   2014 – 2015 İş Yeri Hekimliği – Piramid OSGB - İZMİR
   2014 Nis-2015Tem. Genel Müdür - Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi
   2013 – 2014 Genel Müdür - UHG Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi
   (Aksaray, Kadıköy, Malatya, Diyarbakır, Ereğli Hastaneleri)
   2012 – 2013 Oct. Operasyonel Denetim Direktörü – Konsorsiyum Hastaneleri: Hastanelerin Performanslarının izlenmesi, Verimlilik, Kapasite Kullanım yönünden denetimi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortaklara raporlanması.
   Holding Stratejik Planının hazırlanması, Hastane Master Planlarının Hazırlanması, Program Geliştirme (Diyabet Kontrol, Kanser Erken Tanı vs.) ve Bütçeleme
   2012 Ek–2012 Haz. Genel Müdür – UHG Bursa Hastaneleri
   2011 - 2012 Genel Müdür – Universal Kadıköy Hastanesi
   2010 - 2011 Genel Müdür – Universal Diyarbakır Hastanesi
   2009 – 2010 Sağlık Yatırımları Operasyon Direktörü (Sıfır Hastane Projeleri: Diyarbakır, Malatya, Ereğli (Konya), Kuşadası, Adana hastanelerinin Projelendirilmesi, Sağlık Müdürlüğü, Bayındırlık, Sağlık Bakanlığı Denetimlerinin tamamlanarak Ruhsatlandırılması ve Faaliyet İzinlerinin alınması, Cihaz Planları, Kadro Planları, Organizasyon Yapısı ve İşletme Modellerinin oluşturulması,)
   2005 – 2009 Genel Müdür – Ra Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
   2004 – 2005 Yönetim Danışmanı (Sağlık Kuruluşları)
   2000 – 2004 Genel Müdür, Özel Denizli Sağlık Hastanesi
   1998 – 2000 Şube Müdürü – Sağlık Bakanlığı
   WHO Destekli Ulusal Diyabet, Hipertansiyon ve Obezite Kontrol Programları Genel Koordinatörü.
   1992 – 1998 Acil Servis Doktoru – Muğla Devlet Hastanesi
   1990 – 1992 Sağlık Ocağı Tabibi Gölhisar, Burdur
   Sistem Kurma ve Belgelendirme
   Türk Ort. Ve Trav. Bir. Derneği : Reorganizasyon Çalışması
   EMOT Mikrocerrahi Hastanesi : Yönetim Danışmanlığı
   ATAKALP Cerrahi Hastanesi : Yönetim Danışmanlığı
   Özel Muğla Yücelen Hastanesi : ISO 9001-2000 KYS JCI Akreditasyon
   Özel Eskişehir Sakarya Hastanesi : ISO 9001:2000 KYS Projesi
   Gebze Fatih Devlet Hastanesi : ISO 9001:2000 KYS Projesi
   Özel Ege Sağlık Hastanesi : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   Bakırköy KDÇ Eğitim Araşt. Hast. : ISO 9001–2000 KYS JCI Akreditasyon
   Ankara Güven Hastanesi : ISO 9001–2000 KYS JCI Akreditasyon
   Ankara MESA Hastanesi : ISO 9001–2000 KYS JCI Akreditasyon
   Trakya Ünv. TF Hastanesi : ISO 9001–2000 KYS JCI Akreditasyon
   Ankara Bayındır Hastaneleri : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   Ankara Akay Hastanesi : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   Hacettepe Hastaneleri : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   ÇÜTF Merkez Laboratuvarı : JCI Lab. Akreditasyon Projesi
   Anadolu Sağlık Merkezi : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   Uludağ Ünv. TF Hastanesi : JCI Hastane Akreditasyon Projesi
   Eğitim ve Analiz Çalışmaları
   Muğla Devlet Hastanesi : ISO 9000-2000 Kalite Yönetim Sistemi
   Marmaris Özel Ahu Hetman Hast. : Toplam Kalite Yönetimi
   Özel Muğla Yücelen Hastanesi : Toplam Kalite Yönetimi
   19 Mayıs Ünv.Hastanesi : JCI Hastane Akreditasyon Standartları
   Medicana Hastaneleri/İST. : Süreç Yönetimi ve İyileştirme
   Fresenius Medical Care/İST. : JCI Akreditasyon Standartları
   Yeditepe Üniversitesi Hastanesi :Süreç Yaklaşımı
   Eczacıbaşı RTS Diyaliz Merkezleri : ISO 9000-2000 KYS / İç Tetkik
   Ankara Onkoloji Hastanesi : Sistem Analiz Çalışması
   75. Yıl Ağız ve Diş Sağlığı Hast. : Sistem Analiz Çalışması
   MED-ART Tıp Merkezi : Verimlilik Analiz Çalışması
   Ankara Ünv. TF Hastanesi : Sistem Analiz Çalışması
   DETA Danışmanlık : Hastane Akreditasyon Süreçleri

   Kıdemli Danışman

    

   Eğitim
   Diyaliz Hekimliği 2002 E.Ü. Tıp Fakültesi
   Strategic Planning & Program Dv. 1999 JAPONYA
   Kamu Yönetimi Uzmanlık Prog. 1996–1997 TODAİE
   Tıp Fakültesi 1982–1989 D.Ü. Tıp Fakültesi
   Yabancı Dil İngilizce
   Tez Konusu Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi


   Prof.Dr.Nihal MAMATOĞLU

   Endüstriyel Psikolog
   Prof.Dr.Nihal MAMATOĞLU

   Prof.Dr.Nihal MAMATOĞLU

   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olan Nihal Mamatoğlu, Ankara Üniversitesi’nden sosyal ve örgütsel psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora dereceleri almış, Kanada Waterloo Üniversitesi’nde endüstri ve örgüt psikolojisi alanında doktora sonrası çalışmalar yapmıştır. Arçelik A.Ş.’de eğitim ve iletişim sorumlusu ve insan kaynakları uzmanı olarak çalışan Nihal Mamatoğlu; Temmuz 2003’ten bu yana Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir.

   Mamatoğlu halen sosyal ve örgütsel psikoloji alanında kuramsal ve uygulamalı çalışmalarını sürdürmektedir. Mamatoğlu’nun işçi sağlığı ve iş güvenliği,  performans değerlendirme, örgütsel kimlik, örgüt kültürü, iletişim, çatışma ve müzakere, şiddet, ayrımcılık, engellilerin istihdamı ve erişilebilirliği konularında pek çok akademik yayını bulunmaktadır.

   Mamatoğlu iş, işyeri ve ilişkilere yönelik çalışanların tutum ve davranışlarını ölçme, değerlendirme ve örgütsel davranış geliştirme uzmanlığına sahiptir.

   Mamatoğlu’nun farklı işletmelerde ölçme değerlendirme çalışması yaptığı ve davranış geliştirme uygulamalarında kullandığı ölçeklere; Örgütsel Adalet, Riske/Kazaya Yatkınlık, Çatışma Çözüm Becerileri,  Çalışan Memnuniyeti, Liderlik Tarzları, Motivasyon Tarzları, Engellilere Yönelik Tutumlar, Örgüt Kültürü Ölçekleri örnek olarak verilebilir.

   Mamatoğlu, insan kaynakları alt süreçleri (İş Analizi, Yapılandırılmış Mülakat /İş Görüşmesi, Performans Değerlendirme vb.), yönetim (Örgüt Kültürü, İş Güvenliği Kültürü, Liderlik vb.) ve kişisel gelişim (Stres Yönetimi, Motivasyon, Çatışma Yönetimi, Zaman ve Toplantı Yönetimi, Liderlik, İletişim ve Beden Dili, İkna Psikoloji vb.) alanlarında kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir. 

   Numan BAYRAK

   Kıdemli Danışman numan.bayrak@grupas.com.tr
   Numan BAYRAK

   Numan BAYRAK

   Profil Yetkinlikler  Unvan

    35 yıllık Dış Ticaret, Sanayicilik, Yatırım ve Girişimcilik, Üst düzey yönetim, Stratejik İş ve Yatırım Planı,  Liderlik, Mentörlük, ilişki yönetimi, Business Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Çözümü ve Yönetimi, Satın Alma ve Birleşme, Arabuluculuk konusunda deneyimli olup,

   Kabataş Erkek Lisesi sonrası Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Lisans ve Ekonomi Yüksek Lisans derslerini tamamlamıştır.

   Çalışma hayatına 1983 te ENKA Pazarlama AŞ’de İhracat Tatbikat Departmanın da başlamıştır.

   ENKA Pazarlama’da 7 yıl boyunca Irak Koordinatörü ve Kağıt Karton Ambalaj Departman Müdürü olarak Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sovyetler Birliği ülkelerine ihracat, ithalat, fason üretim, satış pazarlama organizasyonu ile iş geliştirme alanlarında görev almıştır.

   1989 -1994 arası Debant Dış Ticaret firmasının kurulup geliştirilmesinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevinde bulunduktan sonra, 1994 -2006 arası İstanbul, Moskova, Taşkent, Zürih ve Mersin Serbest Bölge merkezli girişimci olarak ortaklarıyla Ambalaj Malzemeleri, Gübre, Kimyasallar Uluslararası Ticaretiyle uğraşmıştır.

   Aynı dönem de Özbekistan ve Türkiye’de Ambalaj, Mermer Granit fabrikası ve madenciliği yatırımları ile inşaat taahhüt işleri yapmıştır.

   Antalya’da 3 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük topraksız tarım seralarıyla yaş sebze meyve sektöründe yurt içi ve dışı üretim, pazarlama ve satış organizasyonlarını yönetmiştir.

   2010-14 yılları arasında Stratejico firmasın da COO olarak Stratejik Planlama, Bussiness Lobby, Kriz Yönetimi, Çatışma Yönetimi ve Çözümü ile iletişim konusunda görev yapmıştır.

   2014-17 yılları arasında Yıldız Holding bünyesin deki Bahar Su ve Enfesler Gıda firmalarında yeniden yapılandırma, Operasyonel Mükemmellik, yatırım direktörlüğüyle , Pladis Pakistan Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.

   Halen Yıldız Holding’te Pakistan Danışmanlığıyla , Pakistan’da yerleşik bir firmanın Yönetim Kurulu üyeliği devam etmektedir.

   • Yatırım ve Yatırım Danışmanlığı
   • Pazar Analizi ve Satış Organizasyonu
   • İhracat – İthalat
   • Liderlik -  Mentorluk
   • Bussiness Lobby
   • İlişki Yönetimi
   • Madencilik
   • İnşaat
   • Offshore Şirket Yönetimi
   • Şirket Satın Alma
   • Şirket Birleşmesi
   • Şirket Değerleme
   • Durum Tespit Süreci
   • Arabuluculuk
   • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
   • Yurt Dışı Ülke Organizasyonu
   • Yurt Dışı Pazara Giriş
   • E-Ticaret
   • Danışmanlık
   • Temsilcilik

   Kıdemli Danışman

   Eğitim

   Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi

   Aile

   Evli ve Işınsu’nun Babasıdır.

   Rui Cortes

   Kıdemli Danışman
   Rui Cortes

   Rui Cortes

   RUI MIGUEL NEVES CORTES

   HEALTHCARE MANAGEMENT PROFESSIONAL
   Seeking challenging assignments to leverage experience and expertise with an organization of repute

   CAREER PROFILE

   A very competent and versatile professional offering 22 years of extensive & successful career record in Health Care sector with expertise in Healthcare Management, Sales and Marketing with demonstrated career success developing and executing operational strategies to promote organizational growth and optimal utilization of emerging technologies.

   Consistent performer: successfully operated as part of a dynamic team, generated & implemented process improvement, developed & managed business partners
   Expertise in achieving service delivery and process targets with excellent networking and negotiating skills
   Well versed in managing, motivating and leading teams towards running successful business process operations
   Training Healthcare Managers and Clinical, Nurses and Pharmaceutical managers in Lean Healthcare
   Worked with small, medium and large hospitals with 220 beds , 400 beds and an Hospital Center (6 hospitals with 1100 beds)
   A proven track record of consistently showing excellent performance with strong abilities in managing operations with key focus patient experience in healthcare
   Leading teams with and without direct report

   Instrumental in Sales and Marketing of Health Care Products
   Proficient in building record of success in developing promotional activities, strategies and solutions that generated revenue growth
   A proven track record of consistently showing excellent performance with strong abilities in managing operations with key focus on bottom line profitability
   A keen strategist with expertise in developing high quality plans and strategies that generate new business and produce results

   COMPETENCY MATRIX

   Healthcare Management
   Sales & Marketing
   Business Development
   Project Management
   Stakeholders Engagement
   Strategic Planning
   Executive Leadership
   Client Relationship Management
   Relationship Building
   Quality Assurance
   Client Interaction
   Team & People Management
   Training & Mentoring


   CERTIFICATIONS / TRAININGS

   Advanced Lean Training, 2014, Virginia Mason Institute, Seattle, USA
   Rapid Improvement Workshop, 2015, Virginia Mason Institute, Seattle, USA
   Green Belt Lean Six Sigma, Villanova University, USA

   EDUCATIONAL CREDENTIALS

   Enrolled in a Ph.D in International Health Policies “Evaluation of articulation models between primary care and hospital settings” from Universidade Nova de Lisboa in 2012
   Post-Graduation in Health Management from Universidade Lusófona in 2009
   Executive Master in Commercial Direction with Key Account Management, getting the best final work with the subject “How to transform a sales approach to a key account management approach in a pharmaceutical company” 19 values in 20 from ISCTE in 2008
   Degree in Marketing Management from IPAM in 2004

   PROFESSIONAL CONTOUR

   LEAN HEALTH PORTUGAL (2014 – Present)
   Managing Partner Key Accountabilities:

   Lean Facilitator
   Lean coach in Hospital and Primary Care Settings
   Continuous improvement consultant at Hospitals
   Lead improvement processes projects
   Develop partnerships with medical and nurses schools to increase Lean Awareness

   PENSAMENTO INESPERADO (2013 – 2014)
   Managing Partner Key Accountabilities:

   Consultant for Pharmaceutical Industry at Payer access level
   Developed training programs to improve pharma sales force skills to understand the Portuguese NHS and how to develop trust relationships with different stakeholders.
   Developed training programs for health professionals as physicians, nurses and health managers.
   Successfully designed and implemented dashboards for primary care organizations manage all the performance indicators.
   Developed a clinical decision tool to support patient referrals from primary care to hospitals at chronic diseases, such as diabetes and COPD, helping the physician identifying the right patient to be referred and to collect all the information to add at the referral system.

   ASTRAZENECA (2003 – 2012)
   Regional Access Manager Key Accountabilities:(Jan’08 – Dec’12)

   Developed strong AstraZeneca partnership with regional payers stakeholders in the NHS Primary Care organization with strong success - AstraZeneca has been named the “preferred Pharma company partner” in both 2010 & 2011
   Participated in the strategic project “ Shape the Future” where was decided create Brand Teams and the Market Access department

   First Line Sales Manager Key Accountabilities: (Jan’05 - Dec’07)

   FLSM leading different teams and performed the turnaround of a team ranked 18 in 2006 to top 5 in 2007 (out of 22 teams)
   Developed PC sales team in hospital business and invert Crestor position to lead the market

   Sales Rep Key Accountabilities: (Jan’03 – Dec’04)

   Top Performer Sales Rep for 2 years in a row in Symbicort and Crestor (2003 and 2004) has been promoted in result of that

   PREVIOUS EXPERIENCE

   CV Sales Rep, BIAL (1998 – 2003)

   Sales Rep, SEBER (1996 – 1998)

   PERSONAL SPECIFICS

   Language Known: English, Spanish & French

   Selami Güven ANTAL

   Yönetim Danışmanı selami.antal@grupas.com.tr
   Selami Güven ANTAL

   Selami Güven ANTAL

   Kurucu Ortak / Yönetim Danışmanı

   İTÜ Endüstri Mühendisliği ve Doğuş Üniversitesinde İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır.
   Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.
   Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru’nu sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir.
   Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve sahada uygulanmasına destek olmaktadır. Metal Sektörü, Gıda Sektörü, Otomotiv ve Yan Sanayi Sektörü, Tekstil Sektörü, İnşaat Sektörü, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi) çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması ve takım çalışmasını hayata geçirmektir.
   2010-2011 yılları arasında Kalder Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. Halen KalDer Eğitmenidir. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve Toyota Engineering Corporation- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

   Selçuk KARADOĞAN

   Kıdemli Danışman
   Selçuk KARADOĞAN

   Selçuk KARADOĞAN

   Profil Yetkinlikler  Unvan

       1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Müh. Bölümü - Enerji Branşını tamamlamıştır.

       23 yıl Otomotiv, Beyaz Eşya / Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmalarda; orta-üst düzeyde teknik ve yönetsel pozisyonlarda, Global ve Local yönetici olarak görev aldı, aynı zamanda Danışmanlık yaptı.

       Altı Sigma Uzman kara kuşak sertifikasına sahiptir. Bir çok Yalın, Proses, Çevre ve ürün projelerinin yönetiminde, Lider pozisyonunda görev almıştır.

   Bu tecrübe yanında Sertifikalı VDA 6.3 Proses Denetçisi ve  ISO 9001 Baş Denetçisidir.

       Profesyonel iş kariyerinde; Ford, Toyota, Bosch, Mercedes, GE, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Arçelik, Beko, Vestel, Nordex, Vestas gibi önemli müşteriler için geniş segment projelerde aktif liderlik rolü üstlenmiştir.

     Eş zamanlı olarak; ABIGEM ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da Teknik Proje ve Ürün geliştirme  danışmanlığı yapmış, KALDER Ege bölgesi Yönetim kurulu üyeliği ve EFQM değerlendiriciliği rolleri üstlenmiştir.
   • Yalın Üretim Teknikleri
   • Kaizen Aktiviteleri
   • FMEA – Risk Yönetimi
   • VDA 6.3 Proses Denetimi İleri Kalite Planlaması AQP - PPAP
   • Proje Yönetimi
   • Problem Analiz – Çözme yöntemleri
   • SWOT Analizi
   • Görsel Fabrika Yönetimi
   • Operasyonel mükemmellik
   • Verimlilik Proje Yönetimi
   • Enerji ve Çevre Yönetimi
   • İletişim ve Liderlik
   Kıdemli Danışman

   Eğitim

   Makina Mühendisi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

   6 Sigma – Uzman Kara Kuşak

   PMP – Yönetici Fazı

   Doğum tarihi – Yeri / Aile

   1971 / Zonguldak

   Evli, bir kız çocuk babası

   Sevde BÜYÜKDOĞAN

   Danışman - Grupas/Quintiq
   Sevde BÜYÜKDOĞAN

   Sevde BÜYÜKDOĞAN

   Profil Yetkinlikler  Unvan

   2017 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans programını tamamlamıştır. 2016 yılında Twente Üniversitesi’nde Erasmus programına katılmıştır.
   2015 yılında Satış Planlama ve Tedarik Zinciri Departmanında yaptığı staj süresince karlılık raporlaması, günlük ve aylık satış raporlaması, satış hedeflerinin raporlamasını yapmıştır. Envanter seviyesini azaltmaya yönelik stok optimizasyonu projesinde görev almıştır.
   2014 yılında Plastik ve Elektronik Endüstrisi üzerinde üretim yapan bir firmada Kalite Kontrol Departmanı başta olmak üzere farklı departmanlarda stajını sürdürdü. İşçi güvenliği ve sağlığı raporlamaların da yer almıştır. Müşteri taleplerine göre aylık üretim planlama ve ön tahmin görevlerinde bulunmuştur.

   Türkiye’nin ve dünyanın başarılı liderleriyle Sabancı Üniversitesi’nin özel seçilmiş öğrencilerini bir araya getirmek, öğrencilerin kişisel gelişimine ışık tutacak başarı hikayelerini doğrudan dinlemek, profesyonel iş yaşamını yakından tanımak amacıyla “Liderler ve CEO’larla Çay Sohbetleri” başlıklı bir dizi etkinliği ekip arkadaşları ile organize etmiştir. 10 yıldır süregelen bu etkinlik adı altında kulüp şu ana kadar 200’ün üzerinde CEO ve liderle görüşme gerçekleştirmiştir. Üyeliği ve başkanlığı sırasında yurtiçinde Unilever CFO’su Ivar Blanken ve Lukoil CEO’su Alexander Terletskiy ile görüşme organize etmiş. Yurtdışında ise Japonya, İsviçre ve İtalya gezilerinin organizasyonunda görev ve yer almıştır.  

   • Liderlik, ekip çalışması, planlama ve organizasyon kabiliyeti
   • Kültürlerarası iletişim
   • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
   • İşçi sağlığı ve iş güvenliği tecrübesi
   • Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin her seviyeye kırılımının sağlanarak sorumluluğun tabana yayılması

    

   Danışman

   Eğitim:

   Habire Yahşi Anadolu Lisesi

   Sabancı Üniversitesi- Endüstri Mühendisliği

   Twente University – International Business Administration Erasmus Programı

   Yasemin ÖZÇER

   Kıdemli Danışman
   Yasemin ÖZÇER

   Yasemin ÖZÇER

   Özçer, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladı.

   İş yaşamı süresince, Kalite, Çevre, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Toplam Kalite, İş Mükemmelliği, Süreç Yönetimi,  Stratejik Yönetim ve Planlama, Liderlik, Denetim ve Değerlendirme alanları başta olmak yurtiçi ve yurtdışında, pek çok konuda uzmanlık, sertifika ve değerlendirme programlarına katılmıştır.

   Wheyth İlaçları A.Ş’de çalışma hayatına başlamış olup, Türk, İsveç ve Hollanda ortak projesi olan Mamsan Çocuk Mamaları ve Süt Ürünleri A.Ş’de Kalite Kontrol Müdürlüğü yapmış, daha sonra Selplast Plastik Ambalaj A.Ş’de Ürün Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

   1986-2010 yılları arasında 24 yıl, Sabancı Holding Kentsa Yerleşkesi şirketlerinde görev yapmıştır. Kordsa Kord Bezi Üretim A.Ş’de 10 yıl Kalite ve Sistem Yöneticisi olarak sürdürmüştür. Takiben, 7 yıl, Sistem Geliştirme Müdürü olarak, Sabancı Holding’in Meksika ve USA ortaklığı olarak kurulan Sakosa A.Ş’ de, proje aşamasından itibaren mükemmellik sistemlerinin oluşturulması çalışmalarında görev almıştır. Aynı zamanda, Sabancı Holding Enerji Üretim ve Dağıtım Şirketi Enerjisa’nın kuruluşunda görevlendirilerek, sistem altyapısının oluşumuna destek vermiştir. 2006-2010 yılları arasında dört kıtada konumlanmış global bir şirket konumuna geçen Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Sistem Geliştirme Müdürü olarak çalışıp, profesyonel iş yaşamını tamamlamıştır. 

   Toplam Kalite, Mükemmellik , EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında Değerlendirme, Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi ve Süreç iyileştirme Sistemleri, Kıyaslama, Stratejik Yönetim, Tedarik Zinciri ve Tedarikçi Yönetimi Sistemleri, Kalite, Çevre, İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Yönetim Sistemleri, Kaizen, Kök Neden – Sonuç Analizi, Problem Çözme Teknikleri konusunda 20 yıldır uzmanlık alanlarında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

   1996 yılından başlayarak, 15 yılı aşkın süredir KalDer’in “Türkiye Mükemmellik Ödülü” sürecinde görev almakta olup, Avrupa’da EFQM’in ödül sürecinde de değerlendirici olarak yer almıştır. 35’den fazla kuruluşun EFQM Modeline göre Dış Değerlendirme çalışmalarında  değerlendirici / başdeğerlendirici olarak görev yapmıştır.

   IRCA’dan Uluslararası onaylı, ISO 9001 Kalite ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi belgesine sahiptir, 30’dan fazla dış ülkede, tedarikçi sistem denetlemesi gerçekleştirmiştir.

   YUKARI

   Grupas - Quintiq Partner