Bizim Takım

Yönetim Kurulu


Selami Güven ANTAL

Yönetim Kurulu Başkanı / Yönetim Danışmanı selami.antal@grupas.com.tr
Selami Güven ANTAL

Selami Güven ANTAL

Profil Yetkinlikler  Unvan
Çalışma hayatına NASAŞ Alüminyum AŞ’de Bakım Planlama Mühendisi olarak başlamıştır. Kibar Holding’e bağlı bir kuruluş olan Assan Alüminyum AŞ’de 20 yıl boyunca Üretim yönetimi, fabrika organizasyon yönetimi, yönetim sistemlerinin kuruluşu ve yönetimi alanlarında görev almıştır. EFQM Yönetim Modelinin Kurulması ve Ulusal Kalite Başarı Ödülünün 2003 yılında Ulusal Kalite Kongresinde alınmasına koordinatörlük yapmıştır. TPM (Toplam Üretken Yönetim) Modelinin kurulması ve 2009 yılında Japonya’dan TPM Ödülü alınmasına koordinatörlük yapmıştır. İyileştirme takım çalışmalarının yönetilmesi ve saha uygulamalarında yer almış ve 2010 yılından itibaren, sektöründe sürekliliğe ve başarıya önem veren kuruluşlara operasyonel mükemmellik alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Sıfır Kaza, Sıfır Arıza ve Sıfır Kalite Kusuru sağlamayı mesleki misyonu olarak görmektedir. Organizasyon üretkenliğinin artırılması ve maliyetlerin düşürülmesi konularında danışmanlık yaptığı kuruluşların çalışanlarıyla, takım dayanışması yaklaşımıyla, sorunları ele almakta ve saha uygulamalarına destek olmaktadır. Metal, Gıda, Otomotiv ve Yan Sanayi, Tekstil, Mobilya, İnşaat, İlaç ve Sağlık Sektörü, kamu kuruluşlarında (Belediye, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel idaresi), Havacılık, Lojistik Sektörü kapsamında çok sayıda çalışma yapmış ve eğitim hizmetleri sunmuştur. Odak ilgi alanı insanların gelişimini sağlamak, saha uygulamalarıyla performansın artırılması, takım çalışması ve operasyonel mükemmellik ile kuruluşların kayıplarını önlemelerine, maliyetlerini düşürmelerine ve hedeflerini gerçekleşmelerine yardımcı olmaktır. 2010-2011 yılları arasında KalDer Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2010 ve 2014 yıllarında, Japonya’da çeşitli fabrikaları inceleme, kıyaslama fırsatı elde etmiş ve TEC (Toyota Engineering Corporation)- Nagoya’da eğitim almış ve workshop çalışmalarına katılmıştır. Evli ve Mimar Neslihan Antal’ın Eşi, Zeynep ve Mert’in Babasıdır.

• Operasyonel Mükemmellik

• TPM • Yalın Üretim Araçlarını Kullanmak

• 5S

• Süreç Yönetimi (Türkiye’de ilk kez Maki Gami Yöntemini Uygulamak)

• Kaynak Planlama

• Tedarik Zinciri Yönetimi

• Balanced Scorecard

• Yönetim Sistemleri (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 16949)

• Müşteri Memnuniyeti Standartlarının Oluşturulması

• Stratejik Planlama

• EFQM Mükemmellik Modeli

Kıdemli Danışmanı- Kurucu Ortak

Eğitim

İTÜ Endüstri Mühendisliği Doğuş Üniversitesinde- İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1963-ANKARA / Evli

Erol ÖZDEN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Yönetim Danışmanı erol.ozden@grupas.com.tr
Erol ÖZDEN

Erol ÖZDEN

Profil Yetkinlikler  Unvan
 Kalite Kontrol ve Üretim Mühendisliğinden Genel Müdürlüğe uzanan 30 yılı aşan sanayi tecrübesi.

NASAŞ Alüminyum Tesislerinde Kalite Kontrol Mühendisi olarak başladığı çalışma hayatını Assan Aluminyum ‘da çeşitli görevler alarak sürdürdü. Sırasıyla; Assan Galvaniz Tesislerinde İşletme Mühendisliği, Assan Alüminyum Tesislerinde Ar-Ge Mühendisliği, Döküm İşletmesi Müdürlüğü, Levha İşletmesi Müdürlüğü, Kaynak Planlama Müdürlüğü, Fabrika Müdürlüğü ve İşletmelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde ve çeşitli proje çalışmalarında bulundu. Çalışma hayatını en son İstal Alüminyum firmasında Genel Müdür olarak tamamladı.
2003 yılında Ulusal Kalite Ödülü ve 2009 yılında Japonya- JIPM’den TPM Ödülü çalışmalarında aktif görevler almış, üniversiteler ve araştırma kuruluşları ile ortak çalışmalarda bulunmuş, çeşitli dergi, konferans ve sempozyumlarda çalışmalarını makaleler ve sunumlar halinde iletmiştir.

2007 yılından itibaren KalDer Ulusal Kalite Ödül Değerlendiriciliği yapmaktadır.
• Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
• Kurumsal Gelişim ve Aile Şirketlerinin Dönüşümü
• TPM (8 Pillar)
• Stratejik, Taktik ve Operasyon Planlama
• Süreç Yönetimi
• Maki Gami
• ABC (Aktivite Bazlı Maliyetlendirme)
• Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
• ERP modelleme ve uygulama
• MES (otomatik veri toplama)
• Stok Yönetimi
• Yönetim Sistemleri
• (ISO 9001, ISO 14001 OHSAS 18001, ISO 16949)
• EFQM Mükemmellik Modeli
• BSC (Balanced Scorecard)

Kurucu Ortak


İletişim

erol.ozden@grupas.com.tr

Eğitim

Metalurji ve Malzeme Mühendisi (İTÜ)İlhami OK

Yönetim Kurulu Üyesi / Yönetim Danışmanı ilhami.ok@grupas.com.tr
İlhami OK

İlhami OK

Profil Yetkinlikler  Unvan
1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü, 1991 yılında Marmara Üniversitesi Çağdaş İşletme Enstitüsünde İngilizce İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.
25 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren üç en büyük firmada; orta-üst düzeyde mali işler ve finansın tüm süreçlerini kapsayacak şekilde yönetici olarak görev yaptı.
İlk 4 yıl, Nasaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş.’ de; Mali Kontrol, Satış Alacak ve Tedarikçi Hesapları süreçlerinde yer alarak, Değişken/ Sabit Maliyet kavramları ve bütçe entegrasyonunun sağlanması gibi bir çok iyileştirme projelerinde liderlik yaptı.
Sonraki 18 yıl Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion) , Risk Yönetimi gibi süreç ve sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro , Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, süreç sahiplerine ilgili eğitimleri verdi. Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC,DEG,Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreçlerini yönetti. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.

JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
Üst düzey yöneticilik ve değişim liderliği yanı sıra, Kibar Holding bünyesindeki onu aşkın grup firmasındaki Mali İşler çalışanlarına Danışmanlık ve Eğitim verdi.
Son 3 yıl Asaş Alüminyum San.ve Tic. A.Ş’de ; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. SAP Finans, Maliyet,Satış,Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim,Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. SAP BPC, BW, BO ve Dash-Board projesine liderlik etti. Ar-Ge Merkezi mali süreçlerinin dizayn edilmesini ve SAP entegrasyonunu sağladı.
2012 yılında SMMM Belgesi ile 2013 yılında Certification in Risk Management Assurance belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir
• Yalın Finansal Organizasyon ve Süreçler
• Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
• Alacak Riski Yönetimi
• Finansal Risk Yönetimi
• Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
• Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
• Nakit Akış Yönetimi
• Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
• Operasyonel Mükemmellik
• Bilanço Okuma ve Analiz
• İç Kontrol Sistemleri
• Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
• Balanced Score Card Uygulamaları
• KPI Raporlama ve Süreçleri


Kıdemli Danışman

İletişim

ilhami.ok@grupas.com.tr

Eğitim

İşletme -
SMMM - CPA (TÜRMOB)
CRMA (IAA)
Cash,Treasury & Risk Management (Euro Finance)

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1967 / İstanbul
Evli, bir kız çocuk babası

Grupas Eğitim Genel Müdürü


Nezahat EREN

Grupas Eğitim Genel Müdürü / Kıdemli Danışman / Eğitmen nezahat.eren@grupas.com.tr
Nezahat EREN

Nezahat EREN

Profil Uzmanlık Alanları Unvan

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünü ve Doğuş Üniversitesi İnsan Kaynakları Sertifika Programını tamamlamış olan Eren, Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi programına halen devam etmektedir.

1997 yılında Yapı Üretim Organizasyon’da Peyzaj Mimarı olarak başlamış olduğu iş hayatına Yapı Kredi Bankası, Medline, PDR Eğitim ve Danışmanlık’ta aldığı çeşitli görevlerden sonra KalDer- Türkiye Kalite Derneği’nde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü olarak devam etmiştir.

1 Nisan 2017’den itibaren kariyerine Grupas Gelişim ailesinde Yalın Akademi Genel Müdürü, Kıdemli Eğitmen-Danışman olarak devam etmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesi, bu konuların planlanması, gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi, iyileştirilmesi, eğitimlerin pazarlanması süreçlerinin içinde yer alan Eren ayrıca eğitmenlerin seçim ve değerlendirme sürecinden, müşteri ilişkilerinin yönetilmesinden, eğitim konularındaki üniversite ve özel sektör iş birliklerin oluşturulması ve yönetilmesinden de sorumlu olmuştur. Her seviyede hedef kitleye yönelik liderlik, operasyonel mükemmellik ve kaliteye ilişkin gelişim programların tasarlanması ve yönetilmesi görevlerini de üstlenmiştir.

Bugüne kadar Kalite, EFQM Mükemmellik Modeli, Stratejik Yönetim, Süreç Yönetimi, Liderlik-Yöneticilik, İnsan Kaynakları ve İletişim alanları başta olmak üzere pek çok konudaki eğitim programlarına ve kongre/etkinlik/zirveye katılmıştır.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi, Eğitimleri Canlandırmanın Yolları-Eğitim Oyunları, İnsan Kaynakları ve Etkili İletişim Yönetimi üzerinde çalışmalarına devam eden Eren bu konularda eğitim de vermektedir.

KalDer’de Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiriciliği ve Eğitim Komitesi Üyeliği, BSI Türkiye’de Tarafsızlık Komitesi üyeliği, KalDer’de İnsan Kaynakları ve İş Sağlığı Güvenliği Uzmanlık Grubu üyelikleri görevlerini almış olan Eren Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Educorp Eğitim ve Gelişim Ödülü sürecinde değerlendiriciliğe devam etmektedir. Nezahat Eren’in Peryön-Personel Yönetim Derneği ve KalDer-Türkiye Kalite Derneği üyelikleri vardır.

Hayatın her alanında fark yaratmanın özgün tasarım, doğru iletişim yönetimi ve kalbe dokunmayla mümkün olacağına inanan Eren evli, Baturay ve Yasemin adında iki çocuk annesidir.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Eğitim ve Geliştirme
 • Eğitici Geliştirme Programı
 • Eğitim Oyunları
 • Performans Değerlendirme
 • Bireysel Öneri Sitemi
 • İletişim Yönetimi
 • Çatışma Yönetimi
 • Zaman Yönetimi
 • Stres Yönetimi
 • Motivasyon Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Süreç Yönetimi ve İyileştirilmesi

Yalın Akademi Genel Müdürü, Kıdemli Danışman, Eğitmen                                         

Eğitim

Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi  

İstanbul Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı

İSTEK Vakfı Belde Lisesi  

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1973 / VAN  

Evli, iki çocuk annesi  

Grupas Gelişim Ekibi


Altan ERDOĞAN

Kıdemli Danışman
Altan ERDOĞAN

Altan ERDOĞAN

Profil Yetkinlikler  Unvan
Üretim Mühendisliğinden, Kalite Güvence ve Yöneticiliğe kadar uzanan 25 yılı aşan sanayi tecrübesi.
İ.T.Ü Kimya – Metalur Fakültesinde 5 yıl Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır.
BORUSAN HOLDİNG ’e bağlı Otomotiv Fabrikalarında Üretim Mühendisliğinde başladığı çalışma yaşamına Kalite Güvence Mühendisi ve çeşitli kademelerdeki üst düzey yöneticiliklerle devam etmiştir. Kalite Müdürlüğü, Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlüklerinde bulunmuş olup, Isıl İşlem, Alüminyum üretimi ve Özel Çelikler konusunda deneyimleri mevcuttur. Kalite belgelerinin- ISO/TS 16949 / (Otomotiv) alınmasında liderlikler yapmış olup, projelerini başarıyla tamamlamıştır. Otomotivde çeşitli sürelerde yeni ürün devreye alma projelerinde yurt dışında bulunmuş olup – Almanya ve Slovenya da kısa süreleri projeler gerçekleştirmiştir. Çalışırken firmasının desteği ile İngiltere de 1 yıl İngilizce dil eğitimi almıştır. Çalışma yaşamı sırasında birçok sektörel dergilerde makaleleri, yayınları ve röportajları çıkmıştır. Mesleki gelişimini yurt dışı fuarlara katılım ve yurt içi /dışı eğitimlerle devam ettirmiştir. 2008 yılında MİSAD- Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği kurucusu ve yönetim kurulu üyesidir. Hastanelerde yalın dönüşüm konusunda uzmanlık için dünyaca ünlü kişilerden Belçika’da eğitimler almıştır.


• Yalın Yönetim, Yalın Üretim, Yalın Akış ve Yalın Dönüşüm
• TPM (8 Pillar)
• Süreç Yönetimi
• Maki Gami
• Hastanelerde Yalın Dönüşüm Projeleri
• Kayıp - Maliyet Yapısı ve Analizi
• ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi
• ISO /TS 16949 Kalite Yönetim Sistem –Otomotiv
• ISO 14001 OHSAS 18001
Kıdemli Danışman

Eğitim

Metalurji ve Malzeme Yüksek Mühendisi
İstanbul Teknik Üniversitesi

Alper HALLAÇ

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Sorumlusu
Alper HALLAÇ

Alper HALLAÇ

2009 yılında Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon bölümünü tamamlamıştır.

2009 – 2011 yılları arasında Boğaziçi Eğitim adlı firma da eğitim satışı, eğitim organizasyonu, dijital pazarlama ve pazarlama konularında sorumluluk almıştır.

2011- 2014 yılları arasında aile firmamız olan Truva Kozmetik adlı firma da yurt içi yurt dışı müşteri takibi, üretim süreci, ham madde temini ve yurt içi satış temsilciliği üstlenmiştir.

2014 – 2016 yılları arasında kurucu ve ortak olarak başladığı balikvedalis.com adlı internet sitesinde dalış malzemeleri ve balık malzemeleri satışı gerçekleştirmiştir. E-ticaret unsurlarının hepsinde faal görev almıştır.Barış OĞUZ

Yalın Altı Sigma Danışmanı
Barış OĞUZ

Barış OĞUZ

Profil Yetkinlikler  Unvan

İstanbul Kabataş Erkek Lisesini 1991 yılında, Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce işletme bölümünü 1996 yılında bitirdi. Aynı yıl Çevre yapı inşaat/ İstanbul,  Lojistik ve satın alma, sorumlusu olarak göreve başladı. Çalışma süresi içerisinde Türk eğitim vakfı / Mecidiyeköy (Merkez binası), GENPA Holding / Etiler (Holding binası) gibi büyük projelerin yanı sıra 15 kadar projede görev aldı. 1999 Şubat ayında Marteks A.Ş. / Bursa Holding merkez ofiste Finansman uzmanı olarak göreve başladı. 2000 yılının Mart ayında Marteks adına ISO 9001: 2000 kuruluş içi tetkikçisi seminerini tamamlayarak Marteks A.Ş. bünyesinde kalite çalışmalarında görev aldı. 2003 yılında firma ISO 9001:2000 belgesi almaya hak kazandı. 

2004 yılı Haziran ayında Marteks A.Ş. ten ayrılarak, Gelişim Yönetim Sistemleri daha sonra ismi Sigma Center olan firmada danışman yardımcısı olarak göreve başladı.

2004 yılı kasım ayında SGS firmasının düzenlediği Uluslararası Tetkikçiler Örgütü (IRCA) onaylı ISO baş tetkikçi eğitimine katıldı ve SGS adına sözleşmeli olarak 30’dan fazla firmanın ISO 9001:2000 tetkikinde görev aldı. Gelişim Yönetim Sistemlerinde görev yaptığı süre içerisinde Göltaş hazır beton, Vaha metal, Tipi tekstil başta olmak üzere birçok firmada ISO 9001:2000 kalite yönetim sisteminin kurulma aşamasında danışman olarak görev aldı. Ayrıca, Gelişim Yönetim Sistemleri 6 Sigma faaliyetlerinde yeşil kuşak olarak eğitmen ve danışman yardımcılığı görevini üstlendi. 2005 yılı Ekim ayında Sigma Merkezi yönetim sistemlerinin kurulması ile Bursa merkez ofiste uzman olarak göreve başladı. Çalıştığı süre içerisinde Valeo, Assan Hanıl, Toyota Boshoku, Mey içki, Uludağ Üniversitesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere birçok kuruluşta Yönetim sistemleri ve Altı Sigma konularında karakuşak eğitmen ve danışmanlık olarak görev aldı. Bu süre içerisinde 50’den fazla altı Sigma projesi tamamladı. Ekte bu döneme ait detaylı bir liste yer almaktadır.

2007 yılı kasım ayında Moody’s firmasının düzenlediği Uluslararası Tetkikçiler Örgütü (IRCA) onaylı OHSAS baş tetkikçi eğitimini tamamladı. OHSAS Denetim ekiplerinde denetçi ve baş denetçilik yaptı. 2008 sonunda dünyada önemli bakır üreticisi olan INMET madenciliğin (KANADA) Türkiye operasyonları sürekli iyileştirme koordinatörü olarak firmanın yalın ve 6 Sigma uygulamalarının sorumluluğu taşıdı ve bu dönem içerisinde firma kayıtlı 34 proje koordine etti ve 2,5 milyon dolar tasarruf sağladı. 2010 yılı eylül ayında Kendi konusunda dünyanın en büyüğü olan AKSA Yalova akrilik elyaf fabrikası Kalite ve Sürekli iyileştirme yöneticisi olarak çalışmaya başladı. AKSA’da çalıştığı süre içerisinde Entegre yönetim sistemi yanı sıra maliyet odaklı yalın ve Toplam Verimli Yönetim (TPM) projelerinde yalın dönüşüm lideri ve Kobetsu kaizen komite lideri olarak görev yapmıştır.

Uzman Kara Kuşak

Eğitim

Kabataş Erkek Lisesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce işletme bölümü

IASSC SSMBB Six Sigma – Uzman Kara Kuşak

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1974 / İstanbul Evli, iki çocuk babası                                      

Tecrübeler ve başarılar – Son 15 Yıl
Uzman Kara Kuşak Sigma Center (Ocak 2013 – Nisan 2015) Yalın yönetim, 6 Sigma ve TPM eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.
Kalite ve Sürekli iyileştirme müdürü İnoksan A.Ş (Ocak 2012 – Ocak 2013 Bursa, Türkiye) Ürün ve sistem kalitesinden sorumlu olarak görev yaptığım süre içinde İnoksan laboratuvarları ve Tedarikçi geliştirme dâhil birçok konuda kalite çalışanları ile birlikte projeler geliştirdik. Yalın çalışmaları iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, Kalite yönetim sistemi gibi konuları çalışmaları oldukça önce başlatan İnoksan, Benimle birlikte saha çalışanlarından oluşan 22 çalışma grubu oluşturdu. Bu gurupların liderlerini haftada iki gün olmak koşulu ile 1,5 saat eğitim organizasyonu yaptık. Grupların öncelikle Kurum stratejisini ve gruplardan beklentileri anlamaları sağladır. Tüm yöneticiler bu grupların bilgilendirilmesinde rol aldı. Bu çalışma sahanın beklentilere hızlı reaksiyon vermesi sağlandı. Bu grupları denetleyen bir kalite elemanı tahsis ettik ve grupların birbirleri ile yarışmasını sağladık. Bu yolla hem iyileşmeyi hem de grupları canlı tutarak standardizasyon ve sürdürebilirliği sağladık.
Kalite ve Sürekli iyileştirme yöneticisi AKSA Akrilik A.Ş. (2010 – 2012 Yalova, Türkay) AKSA konusunda Türkiye’nin en büyük kuruluşu ve her konuda olduğu gibi yönetim sistemleri konusunda da birçok başarısı mevcut. Benim katılımımla birlikte kalite ekibi ile birlikte Yalın uygulamaları ve TPM çalışmaların yaklaşık aynı süreler içinde başlattık. Bu çalışmaların yanında kalite çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetim sistemi konularında sistemin iyileştirilmesi yıllar içerisinde kalabalıklaşan doküman sisteminin ele alınarak sadeleştirilmesi Geri bildirim sistematiğinin (DÖF) tüm çalışanlar tarafından aktif olarak kullanılmasının sağlaması gibi projeleri hayata geçirmeyi başardık
Sürekli iyileştirme Koordinatörü Çayeli Bakır İşletmeleri A.Ş (2008 – 2010 Rize, Turkey) Çayeli bakır 6 Sigma faaliyetlerinin tüm sorumluluğu bir başka değişle planlanması eğitimlerinin verilmesi projelerinin yapılması diğer çalışanlar tarafından yapılan projelerin takip edilmesi mentorluğunun yapılması tüm faaliyetlerin Genel Müdür'e raporlanması. Ayrıca makro boyutta Sürekli iyileştirme ile ilgili stratejilerin belirlenmesi ve çalışmaların yapılması sorumluluğunu yürüttüm. Çalıştığım süre içinde Finans bölümü tarafından raporlanan 6 Sigma proje getirisi 4 milyon dolar. kapatılan proje sayısı 38 adet olarak gerçekleşmiştir.

Batuhan UZEL

Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
Batuhan UZEL

Batuhan UZEL

Profil Yetkinlikler  Unvan

2016 yılında Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisans programını tamamlamıştır. Kocaeli Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisans programına devam etmektedir.

2015-2016 yılları arasında Eczacıbaşı Esan Endüstriyel Hammaddeler A.Ş.’de İş Geliştirme uzun dönem stajyeri olarak görev almıştır. RFID teknolojisi ile tesis izleme sisteminin kurulmasında firma bünyesindeki farklı üretim tesislerinde sorumluluk almıştır. İş Geliştirme departmanın yürüttüğü farklı projelerde sorumluluk almıştır. Yatırım fizibilitesi çalışmalarına ülke raporları yazarak destek vermiştir.

2016 Nisan ayından 2018 Haziran ayına kadar Schwarkopf Profesyonel Kuaför Ürünleri firmasında Ticari Pazarlama ve Satış Operasyon Uzmanı olarak çalışmıştır. Üst yönetime direkt bağlı olarak stratejik olarak satış planlamalarının yapılmasında ve satış/kanal geliştirme projelerinde yer almıştır. Ayrıca aylık KPI raporlamaları ve bayi bütçe mutabakatlarından sorumlu olarak ticari pazarlama bütçesini yönetmiştir. 2017 yılı Schwarzkopf satış ödüllerinde “Yılın Çalışanı” seçilmiştir.

• Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti

• Analitik düşünme ve etkili problem çözme

• Proaktif Yaklaşım

• Bütçe oluşturma ve takibi, hedeflerin her seviyeye kırılımının sağlanarak performans göstergelerinin takip edilmesi

• Farklı kültür ve dinamiklere adaptasyon

Danışman

Eğitim

Kocaeli Anadolu Lisesi

Sabancı Üniversitesi – Endüstri Mühendisliği

Kocaeli Üniversitesi – İşletme Yüksek Lisans

Doğum tarihi – Yeri / Aile

1993 / Kocaeli Bekar

Barış Can EROL

Kıdemli Danışman
Barış Can EROL

Barış Can EROL

Profil Yetkinlikler  Unvan

Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamasının ardından, 1995 yılında, Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünü tamamlamıştır.

    Dört büyük denetim şirketinden Deloitte’un İstanbul ofisinde Denetim bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. 1.5 senesi Deloitte’un San Jose, California, ABD ofisinde olmak üzere 9.5 sene Deloitte’ta çalışmıştır ve bu süre zarfında Kıdemli Müdür pozisyonuna yükselmiştir. Halka açık ve çok uluslu şirketlerin denetimlerini yapan ekipleri yönetmiştir. Otomotiv, Tekstil, FMCG, Üretim ve Hizmet sektörlerindeki tanınmış firmaların denetlemiştir.

    2005-2013 yılları arasında İstanbul Fuarcılık, CNR Holding ve E Uluslararası Fuarcılık’ta (İngiliz sermayeli) çalışmıştır. Finans Direktörlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı (Satış, Pazarlama, Mali İşler, Satın Alma ve İdari İşlerden sorumlu), İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Tekstil, Ev Tekstili, Otomotiv, Autoshow, Boatshow, Takım Tezgahları, Mobilya, Gıda ve Ambalaj sektörlerine yönelik olarak düzenlenen Türkiye’nin önde gelen sektörel fuarlarının düzenlenmesinde Üst Yönetici olarak görev almıştır.

    2014-2016 yılları arasında 9 ayı Romanya’da olmak üzere Freelance ve Proje Bazlı danışmanlık çalışmaları yapmıştır. Bu çalışmalar şirket değerleme, mali inceleme, finansal yönetim, borç yapılandırma, iş planı, bütçe ve nakit akış projeksiyonu ve yönetim raporlarını hazırlama, yabancı şirketleri Türkiye’de potansiyel iş ortaklarıyla buluşturma konularını içermiştir.

    2017-2018 yılları arasında tekstil sektöründe Finans Müdürü olarak çalışmıştır. Sorumlulukları arasında finans yönetimi, bütçe, raporlama, yurt dışı iş geliştirme yer almıştır. Yurt dışında firma kuruluşu ve mali işler alt yapısının oluşturulmasını yönetmiştir.

 • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
 • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
 • UFRS, TFRS ve genel kabul görmüş muhasebe standartlarına uygun finansal tabloların ve raporların hazırlanması
 • Bütçe, nakit akışı, iş planı hazırlanması
 • Mali inceleme, şirket değerleme, birleşme, bölünme, mali entegrasyon
 • Finansal yönetim, banka ve denetçi ilişkileri
 • İş süreçlerinin analizi ve iyileştirilmesi
 • İç kontrollerin analizi ve iyileştirilmesi

Kıdemli Danışman

Eğitim

TED Ankara Koleji                                                           

Bilkent Üniversitesi - İşletme

KOSGEB - Uygulamalı Girişimcilik

Doğum Tarihi - Yeri / Aile 

1971 / Ankara / Evli

Berçin GÜN

Kıdemli Danışman
Berçin GÜN

Berçin GÜN

Profil Yetkinlikler  Unvan

1979 yılında, İTÜ Genel Makina Mühendisliği Lisans Eğitimini tamamlamıştır.

1979 – 1985 yılları arasında GENOTO Otomotiv. A.Ş.’de sırasıyla Kalıp ve Aparat Tasarım - Üretim Mühendisi ve Talaşlı İmalat Atölye Şefi olarak görev almıştır.

1985 – 1987 Yılları arasında bir yıl Ürün Geliştirme Mühendisi olarak Tofaş Murat 131 ticari araçlar için ISUZU dizel motor aplikasyonu projesinde görev yapmıştır. Daha sonra Endüstri Mühendisliği Bölüm Şefi olarak üretim optimizasyonu, çeşitli lay-out çalışmalarında proje yöneticiliği yapmıştır.

 1987 – 1989 Yılları arasında Lucas Elektrik San. ve Tic. A.Ş. firmasında Teknik Müdür olarak, özellikle üretim planlama ve üretim süreçlerinin yapılandırılması ve iyileştirme projelerinin liderliğini yürütmüştür.

1989 – 1998 Yılları arasında Alarko Şirketler Topluluğunda Sistem ve Organizasyon Uzmanı olarak başladığı görevin son altı yılını Sistem Organizasyon Grup Müdürü olarak yürütmüştür. Grup Şirketleri ve Holding bünyesinde çeşitli yeniden yapılanma, süreç iyileştirme, üretim, planlama ve ofis otomasyonu projelerine liderlik etmiştir.

1993 yılında KalDer EFQM Mükemmellik Modeli Ödül Değerlendiricisi olarak Türkiye Mükemmellik Ödülleri sürecinde görev almış ve 20 yıl boyunca kesintisiz olarak bu gönüllü görevi yürütmüştür.

1998 Yılında Prof. Dr. İbrahim Kavrakoğlu birlikte Yönetim Danışmanlığı yapmaya başlamış, Kavrakoğlu Danışmanlık ve Kavrakoğlu e-Teknolojiler şirketlerinde 2012 yılına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Bu zaman zarfında Türkiye’nin önde gelen şirketlerine Kurumsal Yönetim Danışmanlığının yanı sıra e-öğrenme alanında kurumsal e-akademilerin yanı sıra, “The MBA Club” ve “Kazanırız biz” gibi Kavrakoğlu’nun önemli e-öğrenme projelerinde görev almıştır.

 2012- 2018 yılları arasında, uzun yıllardır eğitmen ve gönüllü değerlendirici olarak görev yaptığı Türkiye Kalite Derneğinde iki yıl (KalDer) Kurumsal Gelişim Direktörü ve son dört yılda da Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri olarak görev yapmıştır.

2018 Eylül ayında Kıdemli Danışman ve Eğitmen olarak Grupas bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. 
 • Bilişim ve otomasyon sistemlerinin tasarım ve analizi
 • EFQM Mükemmellik Modeli ve Kurumsal Değerlendirme
 • ERP implementasyonu deneyimi
 • İşletme Yönetimi ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı
 • Kurumsal ve bireysel e-öğrenme uygulamaları ve alt yapı geliştirme
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Gelişim
 • Proje Yönetimi ve Projelerle Yönetim
 • Sistem ve Organizasyon Yapıları ve Yeniden Yapılandırma
 • Strateji, Taktik ve Operasyonel Planlama
 • Süreç Geliştirme ve Süreç Yönetimi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yatırım projelerinin ve fizibilitelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi

Kıdemli Danışman

Eğitim

Fenerbahçe Lisesi

İstanbul Teknik Üniversitesi-    Genel Makine Mühendisliği

The MBA Club – Executive MBA Sertifikası

EFQM Ödül Değerlendiriciliği Sertifikası

Doğum Tarihi -Yeri/Aile

1956 / İstanbul Evli, bir çocuk babası


Doğukan AYGÜN

Satış ve Pazarlama Yöneticisi
Doğukan AYGÜN

Doğukan AYGÜN

Profil Yetkinlikler  Unvan

2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi’nde Makina İmalat mühendisi olarak lisans eğitimini ve Elektrik-Elektronik Fakültesi’nde Mekatronik yandal programını tamamlamıştır.

Lisans sonrası, 2014 yılında basınçlı kap ve kazan sektöründe bulunan ERENSAN firmasında İhracat Mühendisi olarak 3 yıl çalışmıştır. Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde petrol, kimya, tekstil gibi çeşitli sektörlerde bulunan firmaların proje yönetimi ve satış-pazarlama aksiyonlarını gerçekleştirmiştir.

2017 yılı sonunda, HILTI firmasında Enerji Satış Mühendisi olarak görevine başlamış, 2 yıl boyunca çalışmıştır. Enerji sektöründe bulunan General Electric, Siemens, ABB, EnerjiSA, TEİAŞ gibi odak müşterilerin ve kurumların proje yönetimi, danışmanlık ve satış-pazarlama görevini gerçekleştirmiştir.

Aralık-2019’dan itibaren GRUPAS Gelişim bünyesinde Pazarlama ve Satış Yöneticisi olarak görev alacaktır.
 • Üretici firmaların imalat proseslerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konusunda yetkinlik.
 • Computer Aided Design (CAD) ve Computer Aided Manufacturing (CAM) uygulamarında yetkinlik.
 • Oil & Gas, Tekstil, Kimya ve Savunma sektöründe bulunan firmaların proje yönetimi ve satış-pazarlama tecrübesi.
 • Enerji sektöründe bulunan firmaların proje yönetimi, danışmanlık, iş geliştirme ve satış-pazarlama tecrübesi.
 • Santral ve rafinerilerdeki inşai uygulamalarına yönelik saha danışmanlık yetkinliği.
 • Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere çeşitli sektörlerde pazarlama ve iş geliştirme tecrübesi.

Satış ve Pazarlama Yöneticisi

Eğitim

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Makina İmalat Mühendisliği (2014)

Özel Avusturya Liseliler Eğitim Vakfı (ALEV) Koleji (2010)                                     Doğum tarihi – Yeri / Aile 18.09.1991 / İstanbul Evli

Ece ÖZDEN

Psikolog -  Müşteri İlişkileri Sorumlusu
Ece ÖZDEN

Ece ÖZDEN

Profil Yetkinlikler  Unvan

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2018 yılında mezun olmuştur.

Üniversite yıllarında Toplum Gönüllüleri Vakfı’nda örgütlenme koordinatörlüğü ve gönüllülük yapmış, Yusra Community Center’da ise mülteci çocuklar ve aileleri ile psikososyal destek çalışmaları yürütmüştür.

Lisans eğitimi için stajını Fransız Lape Hastanesi’nde tamamlamıştır.

Mezun olduktan sonra İstanbul Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Şu anda tez çalışmalarını yürütmektedir.

İş yaşamına Çekmeköy Belediyesi Bilişim Yaratıcılık Atölyeleri’nde Psikolog olarak başlamıştır.

Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak çeşitli çalışmalara katılmaya devam etmektedir.

Şu anda Grupas Gelişim’de Psikolog ve Müşteri İlişkileri Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

 • Etkin iletişim kurma becerisi
 • Hızlı öğrenim
 • Çözüm odaklılık 
 • Problem çözme
 • Takım çalışması ve organizasyonel beceriler
 • Sorumluluk bilinci

Psikolog,  

Müşteri İlişkileri Sorumlusu  

Eğitim:

İstanbul Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans (devam ediyor)

Rorschach ve Projektif Testler Derneği Rorschach Testi ve TAT Eğitimi (devam ediyor)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü (2018)

Kadıköy Anadolu Lisesi (2014)                                     

Doğum Tarihi - Yeri:

22.05.1995 / İstanbul

Ferkut ÖZDEMİR

Kıdemli Danışman
Ferkut ÖZDEMİR

Ferkut ÖZDEMİR

Profil Yetkinlikler  Unvan
1978 İstanbul doğumlu olan Ferkut Özdemir, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olarak tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsünde İşletme mastırını bitiren Özdemir, iş yaşantısına Başoğlu kablo firmasında üretim mühendisi olarak başladı.
Özdemir, Başoğlu kablo firmasından sonra iş kariyerine 2004 yılında cam sektörünün önde gelen uluslararası şirketlerden biri olan Schott grubuna bağlı Orim Cam’da devam etti. Schott Orim ‘de proses geliştirme departmanında sırası ile mühendis ve yönetici olarak çalıştı. Çalıştığı süre zarfında birçok uluslararası ve fabrika ölçekli iyileştirme proje çalışmasında yer aldı. Özellikle yalın üretim, 5S, kalite çemberleri, kaizen, TPM ve süreç iyileştirme çalışmalarında proje lideri olarak görev aldı.
Sağlık alanında Özel hastane ve Kamu Hastanelerinde Yalın sağlık ile ilgili çeşitli eğitimler ve uygulama çalışmalarını yöneten Özdemir ayrıca hastanelerde acil servis, yoğun bakım ve ameliyathane süreçlerindeki iyileştirme çalışmalarında görev almıştır. Özdemir ayrıca İsviçre Basel Üniversite hastanesi kıyaslama ziyaretinde birçok alanda yalın yönetim araçları ile ilgili uygulamaları inceleme fırsatı yakalamıştır.
Özdemir, Schott Orim kariyeri devam ederken Kalder’de (Türkiye Kalite Derneği) ulusal kalite ödül sürecinde ve kaizen ödül sürecinde değerlendirici olarak görev aldı.
Kendisinin koordinatörlüğünü yaptığı Kalite çember ekipleri 2 sene üst üste KalDer (Türkiye Kalite Derneği) tarafından en iyi çember çalışması ödülüne layık görüldü.
Özdemir ayrıca Kalder Kalite Çemberleri ve Kaizen ödül sürecinde halen baş değerlendirici olarak görev almaktadır.
•Yalın Üretim Teknikleri
•TPM (8 Pillar)
•Yalın Hastane
•Huddle Yönetimi
•Kobetsu Kaizen
•Maki Gami
•5S, SMED
•FMEA – Risk Yönetimi
•Proje Yönetimi
•Problem Analiz – Çözme yöntemleri
•SWOT Analizi
•Görsel Fabrika Yönetimi
•Operasyonel mükemmellik
•Verimlilik Proje Yönetimi
•EFQM Ödül Süreci

Kıdemli Danışmanı

Eğitim

Elektrik Mühendisi –
(Yıldız Teknik Üniversitesi)
İşletme İktisadı Enstitüsü İşletme Programı -
(İstanbul Üniversitesi)

Doğum tarihi – Yeri / Aile
1978 / İstanbul

Furkan Yavuz İLHAN

Kıdemli Danışman - Grupas Teknoloji Quintiq Türkiye
Furkan Yavuz İLHAN

Furkan Yavuz İLHAN

Profil Yetkinlikler  Unvan
   2000 yılında, İTÜ Endüstri Mühendisliğini, 2013 yılında Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır.     2000-2006 yılları arasında Assan Alüminyum San. Tic. A.Ş.’de sırasıyla Makro Kapasite Planlama Uzmanı ve Üretim Planlama Uzmanı olarak görev almıştır. Yerlileştirme çalışmaları, üretim makinalarının kapasite ve kalite anlamında kabiliyetlerinin arttırılması projeleri ve maliyet düşürme çalışmalarında bulunmuştur. “EFQM Mükemmellik Modeli” başarı ödülü sürecinde aktif olarak görev almış, planlama modülünün tasarımı ve mevcut ERP sistemine entegrasyonu konusunda proje liderliği yapmıştır. 2006 - 2009 yılları arasında AB tarafından Türkiye’de ilk defa uygulanan KOBİlerin Bölgesel Yatırımlar için Mali Destek Programında, KOBİ Bileşen Uzmanı olarak KOBİ'lerin yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. 2007 yılından beri Kalkınma Ajanslarında ve Ulusal Ajansta Bağımsız Değerlendirici olarak görev almış ve toplamda 200’den fazla projenin, istenilen kriterlere göre değerlendirilmesi, puanlandırılması ve raporlanması faaliyetlerinde görev almıştır. 2009 - 2012 yıllarında Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde Bölge Müdürü olarak görev almış, bölgenin genişlemesi, arıtma tesisinin inşaası ve Karadeniz Bölgesi’nin ilk kümesi Türkiye’nin ise ilk ankastre kümesinin kurulması faaliyetlerinde Koordinatör olarak görev almıştır. 2013 - 2016 yıllarında şahıs şirketi ile 40’dan fazla KOBİ’ye yatırımları konusunda fizibilite, devlet destekleri, fabrika yerleşimi, verimlilik projeleri ile iş güvenliği ve mevzuatlar konusunda iş danışmanlığı yapmıştır.     2016 yılından itibaren Grupas bünyesinde, Dünya’nın en önemli Tedarik Zinciri Planlaması ve Optimizasyon yazılımlarından olan Quintiq’in, Türkiye’deki projelerinde İş Danışmanı olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Grupas bünyesinde OpEx, Yalın Dönüşüm, İleri Planlama ve Çizelgeleme ve Hızlı Kazanım Projelerinde de görev almaktadır.   •Proje çevrim yönetimi, yatırım destekleri ve mevzuatları konusunda birçok sektörde yönetim danışmanlığı
•Farklı sektörlerde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı
•Tedarik zinciri yönetimi ve optimizasyon ve ileri planlama ve çizelgeleme konusunda sertifikalı iş danışmanlığı
•Analitik düşünme ve etkili problem çözme
•Yalın üretim, TPM ve bakım konusunda saha ve uygulama tecrübesi 
•Yatırım projelerinin ve fizibilitelerin hazırlanması ve değerlendirilmesi konusunda deneyim 
•Şirkete özgü yalın yönetim ihtiyaçlarının analizi ve firmaya özgü yalın araçlarının tasarımı, eğitimi ve uygulaması,
•Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,
•ERP implementasyonu deneyimi

Kıdemli Danışman

Eğitim
Yozgat Fen Lisesi

İstanbul Teknik Üniversitesi- Endüstri Müh.

Bilgi Üniversitesi- İşletme Yönetimi - MBA 

A Sınıfı İSG Uzmanı

Quintiq Business Consultant Level 1

Doğum tarihi – Yeri / Aile


1978 / Amasya
Evli, iki çocuk babası


Hüseyin BULAMA

Kıdemli Danışman
Hüseyin BULAMA

Hüseyin BULAMA

Profil Yetkinlikler  Unvan

1992 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur.   
22 yıl Alüminyum ve Yassı Alüminyum sektöründe faaliyet gösteren Assan Alüminyum San.ve Tic. A.Ş./ Kibar Holding’ te; Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol Sistemleri, Hazine ve Nakit Akış Yönetimi, Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol Sistemleri, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi (Hyperion), Risk Yönetimi gibi süreç ve

sistemlerin kurulmasına liderlik etti. Bu süreçlerin Euro Pro, KibarPro, Axapta gibi ERP ler ile entegrasyon projelerinde yönlendirme komitesinde yer aldı ve ilgili süreçleri fiilen yönetirken, Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Finans, Muhasebe, Finansal Planlama&Raporlama süreçlerinin Yalın Organizasyon ve Entegrasyonunu sağladı, Ulusal ve Uluslararası Yatırım, Finans (IFC, DEG, Natixis v.b.), Faktoring ve Sigorta (Coface, Hermes, Atradius v.b.) kuruluşları ile Yapılandırılmış Borçlanma ve Finansal Risk süreç yönetiminde yer aldı. Şirket Bölünme ve Birleşme çalışmalarına, Dünyanın en büyük Alüminyum Firması ALCOA ile PWC aracılığında yapılan Due-Diligence süreç ekibinde aktif rol aldı.
JIPM tarafından verilen TPM ödülü çalışmalarında, KALDER tarafından verilen Ulusal Kalite Başarı ödülü çalışmalarında ve Re-Organizasyon çalışmalarında İnsan Kaynakları Komitesinde yer alarak ilgili değişimlerde aktif rol aldı.
Sonraki 5 yıl Dumankaya Holding şirketlerinin kurumsal gelişim süreçlerini yönetti. Finansal Planlama, Finansal Analiz ve Raporlama (VUK,IFRS, Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimleri bazında ) , İç Kontrol , Hazine ve Nakit Akış , Vergi Planlaması ve Yönetimi, Maliyet ve Karlılık Yönetimi (ABC), Finansal Kontrol, Finansal ve Yönetsel Muhasebe, Bütçe Yönetimi, Risk Yönetimi süreçlerini yönetti. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Axapta Finans, Maliyet, Satış, Hazine modüllerinin tekrar kurulmasını sağladı. Üretim, Bakım, Stok, Kalite Modüllerinin tekrar kurulması projelerinde yönlendirme komitesinde yer alarak liderlik etti. İnsan Kaynakları Yönetimi, Performans Yönetimi Projesi, IT de ERP Projeleri, Dijital Medya Yönetimi, CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) fonksiyonları yerine getirildi. Holding bünyesinde Direktör, Genel Müdür, Grup Başkanı, İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi pozisyonlarında görev aldı.

Son 4 yılda Kurucu ortak olarak Sigorta Sektörüne girdi. İş geliştirme, Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi fonksiyonları yerine getirdi.

 • Yalın finansal organizasyon ve süreçler
 • Yalın Yönetim konusunda inşaat sektöründe yönetim danışmanlığı
 • Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
 • Alacak Riski Yönetimi
 • Finansal Risk Yönetimi
 • Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
 • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
 • Nakit Akış Yönetimi
 • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Bilanço Okuma ve Analiz
 • İç Kontrol Sistemleri
 • Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
 • Balanced Score Card Uygulamaları
 • KPI Raporlama ve Süreçleri
 • Six Sigma Maliyet Uzmanlığı
 • Mavi ve Beyaz yaka işe alma, geliştirme ve yönetim tecrübesi,

 • ERP süreç koordinatörlüğü

Kıdemli Danışman

Eğitim

Kartal Anadolu Teknik Lisesi

Marmara Üniversitesi

İşletme

Teknik Yeterlilik Sertifikası-SEGEM

Doğum Tarihi -Yeri / Aile

1969 / Sakarya

Evli & 3 Çocuk

Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

İnsan Kaynakları Yöneticisi
Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

Işınsu NUMANBAYRAKTAROĞLU

Profil Yetkinlikler  Unvan
2011 yılında, Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Ekonomi Lisansını tamamlamıştır.
2011-2017 yılları arasında Denizbank AŞ Genel Müdürlük Ticari ve Kurumsal Krediler Kredi Analisti ve Uzmanı olarak 
Firma kredi başvuruları analizleri
Firmaların Finansal Raporlarının incelenmesi
Firma Kredi değerlenmesi ve Kredi Notu verilmesi
Firmalar hakkında detaylı mali değerlendirme raporu hazırlanması
Kredi Komitesi hazırlık çalışmaları
Gerekli Kredi dosyasının hazırlanması
Kredi portföyündeki firmaların mali durumlarının takibi ve güncellenmesinde bulunmuştur.
Grupas’ta Finansal Konularda eğitim konularının ve eğitim notlarının hazırlanması, Satış ve pazarlama ile iş geliştirmeden sorumlu Danışman olarak görev yapmakta olup aynı zaman da Grupas Quintiq satış Pazarlama ön hazırlıklarını takip etmektedir.
•Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
•Yaratıcı ve inovatif 
•Vizyoner bakış açısı
•Takım Oyuncusu
•Mentörlük, Koçluk
•Proaktif Yaklaşım
•Güçlü İletişim Becerisi
•Bütçe oluşturma ve izleme, hedeflerin oluşturulması.
•Sorun çözme Kabiliyeti
•Mali Analiz
•Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi 
•Finansal Risk Yönetimi
•Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
•Bilanço Okuma ve Analiz
•Kredi Analizi
•Firma Değerleme
•Finansal Raporlama
•Firma Finansal Rapor Analizi

İş Geliştirme Yöneticisi 

Quintiq Pazarlama & Ön Satış Danışmanı


Eğitim
1996-2003 Özel Üsküdar SEV 

2003-2006 Çamlıca Bilfen Anadolu Lisesi İstanbul 

2006-2011 Sabancı Üniversitesi- Ekonomi

Doğum tarihi – Yeri 
1989 / İstanbul

İlhan GÖKSUN

Kıdemli Danışman
İlhan GÖKSUN

İlhan GÖKSUN

Profil Yetkinlikler  Unvan
Dünya Klasmanında Operasyon Yönetimi konusunda stratejik sonuçlar elde etmede uzmanlaşmış çok yönlü bir profesyonel. Uluslararası şirketlerin bütün kademelerinde sürekli iyileştirme ve operasyonel mükemmellik faaliyetlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe. İyi bir sosyal, iletişim ve eğitimci becerileri sayesinde esnek ve yaratıcı bir takım üyesi ve/veya liderliği. Karmaşık ortamlarda etkin çalışma gurupları oluşturma tecrübesi.

• Dünya Klasmanında Üretim konusunda 18 yıllık uluslararası danışmanlık tecrübesine dayalı kuvvetli liderlik.

• Çevre ve İSG konularının farklı üretim merkezlerinde başarıyla uygulanmasında uzman tecrübe.

• Endüstriyel ürünler, hızlı tüketim ürünleri ve proses endüstrileri gibi üretim sektörlerinde proje liderliği ve değişim yöneticiliği

• Gelişmiş ve gelişmekte olan toplam 32 ülkede çalışmaktan kaynaklı farklı kültürlerle iletişimde uzmanlaşma.

• TPM konusunda temel kaynak olan JIPM- Japon Fabrika Bakım Enstütüsü hakkında uzman bilgi ve uygulama tecrübesi.

• Mükemmel kantitatif ve kalitatif analiz edebilme yetkinliği.

TPM ve World Class Manufacturing Kıdemli Danışmanı

Eğitim

Birmingham Üniversitesi, İngiltere İmalat Mühendisliği Bsc.(Hons) (1977) English High School, Istanbul, Türkiye (1973)

Doğum tarihi – Yeri / Aile

21.04.1954 / İstanbul Evli, üç yetişkin kız babası

Muhammed SATILMIŞ

Kıdemli Danışman
Muhammed SATILMIŞ

Muhammed SATILMIŞ

Profil Yetkinlikler  Unvan

1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü‘nden mezun oldu. 2017 yılında Sheffield Üniversitesi’nde (İngiltere) Pazarlama alanında Executive MBA programını tamamlamıştır. Chartered Management Institute (İngiltere) tarafından geliştirilen Stratejik Yönetim ve Liderlik konusunda 7. Seviye diploma sahibidir. Adler International Central Europe sertifikalı Profesyonel Koç ünvanına sahiptir.

   İş hayatına 1998 yılında Anadolu Sanayi A.Ş.’nde Bütçe Uzmanı olarak başlamıştır. 2003-2013 yılları arasında Yıldız Holding’te Proje Müdürü, Projeler Koordinatörü ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmıştır.

  

    Bu dönemde; Yıldız Holding’teki tüm şirketleri kapsayan MIS projesinde; üç üretim ve bir satış şirketinden oluşan Unlu Mamüller İş Birimi’nde süreç yönetimi ve iyileştirme projesinde üst düzey yöneticilik rolü üstlenmiştir. Unlu Mamüller İş Birimi yalın yönetim çalışmalarını yürütmüştür. Unlu Mamüller İş Birimi’nde tüm saha ve üst yönetiminin ilk defa katılım sağladığı stratejik planlama çalışmalarının koordinatörlüğünü icra etmiştir. Akabinde stratejilerin hayata geçirilmesi (execution) için ortaya çıkan yaklaşık 150 projenin yönetimini gerçekleştirmiştir. Ayrıca stratejik planın icrasındaki en önemli araçlardan birisi olan Balanced Scorecard (Dengeli Kurum Karnesi) sisteminin kurulumu sağlamıştır. Ülker Bisküvi Sanayii A.Ş.’nin Kurumsal Risk Yönetim sürecinin kurulumunu sağlamış ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi’ne destek sağlamıştır. Yıldız Holding bünyesindeki altı büyük üretim şirketinde En İyi Uygulamalar Paylaşım organizasyonunu gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde Yıldız Holding şirketlerinden Önem Gıda, Bellini Gıda, Besler Gıda, Ak Gıda ve Teközel şirketlerine bazı projelerin başlatılması ve yürütülmesi ile ilgili eğitmenlik ve danışmanlık desteği vermiştir. Yıldız Holding’in İngiliz United Biscuit şirketini satınalma projesinde başlatılan ilk çalışmalarda aktif görev almıştır.

2013-2017 yılları arasında Yıldız Holding / pladis’te iki ayrı fabrikada Fabrika Direktörü olarak çalışmıştır.

Ankara’da çalıştığı bisküvi fabrikasında toplam 1.200 kişilik ekibin sorumluluğunu, İstanbul’da çalıştığı kek fabrikasında toplam 530 kişilik ekibin sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu dönemde çalıştığı fabrikalarda operasyonel mükemmellik çalışmalarının başarılı şeklide gerçekleştirilmesi, çalışan aidiyet ve memnuniyetinin artırılması, sendika ile ilişkilerin yönetilmesi ve üç sözleşmenin bağlanması, verimlilik artışları, müşteri şikayetlerinin azaltılması, İSG, kalite, bakım, yatırım ve Ar-Ge faaliyetlerinin yönetilmesi ve toplamda 25 milyon TL tutarında tasarruf elde etmeye liderlik etmiştir.  

Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) ile Koç, Kültür, Maltepe, Özyeğin, İstinye, Bilgi ve Bahçeşehir Üniversitelerinin işbirliğiyle gerçekleştirilmiş olan Etik Lider Akademisi’nde dersler vermiştir. Bilkent, Hacettepe, Gazi ve İstinye Üniversitelerinde çeşitli etkinliklere konuşmacı olarak katılmıştır.

Bilgi ve deneyimlerini Dünya Gazetesi’nde yayınladığı makalelerinde okuyucularla paylaşmaya devam etmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Muhammed Satılmış, evli ve üç kız çocuğu babasıdır.

 • Stratejik Yönetim (Strateji Formülasyon, Strateji Uygulama, Strateji İzleme ve Değerlendirme)
 • Stratejilerin Hayata Geçirilmesinde Yaşanan Zorluklarla Başetme (Strategy Execution)
 • Dengeli Kurum Karnesi(Balanced Scorecard)
 • Kurumsal Risk Yönetimi
 • Bütçe Planlama ve Raporlama
 • Üretim, Kalite ve İSG Yönetimi
 • Endüstriyel İlişkiler (Sendika İlişki Yönetimi)
 • Proje Yönetimi, Proje Yönetim Ofisi Kurulum
 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme
 • Operasyonel Mükemmellik
 • Maliyet Düşürme
 • Etik İlkeler
 • Kurumsallaşma ve Kurumsal Gelişim
 • Çalışan Aidiyet ve Bağlılığını Artırma
 • Ödüllendirme Sistemi, Çalışan Öneri Sistemi
 • İnsan Kaynakları Planlama Sistemi
 • Performans Yönetimi
 • Koçluk ve Mentorlük 

Kıdemli Danışman   

Eğitim

ODTÜ İşletme

Sheffield Üniversitesi (İngiltere) Executive MBA

Chartered Management Institute (İngiltere) Stratejik Yönetim ve Liderlik 7. Seviye Diploma

Adler International Central Europe  Profesyonel Koç

 Doğum tarihi – Yeri / Aile

1974 – Aksaray / Evli


Murat TURHAN

Kıdemli Danışman
Murat TURHAN

Murat TURHAN

Profil Yetkinlikler  Unvan

1990 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümünü tamamlamıştır.

 Toplamda 27 yıl Sigorta, Banka, Faktoring ve Finansal Kiralama sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda mali analist, yetkili, müdür yardımcısı, müdür, grup başkanı ve genel müdür yardımcısı olarak görev yaptı.

 1989-1992 yıllarında Halk Sigorta B tipi acentalık (aile işletmesi) deneyimi sonrasında 1992-1998 yıllarında Türkiye İş Bankası kredi tahsis, mali analiz ve risk izleme birimlerinde çeşitli yetkilerde,  Adana, Gaziantep, Ankara, Kayseri, Eskişehir, Bolu, Düzce, Trabzon, Samsun ağırlıklı bölge ziyaretleri, otorize kurumsal müşteri ziyaretleri ve solo / konsolide raporları hazırlanması ve kredi komitelerine sunumu, Zincirlikuyu Şubesi krediler servis yöneticisi olarak ağırlıklı Koç Grubu vb. kurumsal müşterilerin ilişkileri yürütülmüştür.

 1998-2000  yıllarında Finans Finansal Kiralama A.Ş. Krediler Bölüm Müdür Yrd. olarak leasing taleplerinin değerlendirilmesi, risk izleme faaliyetleri, sorunlu müşterilerin takip ve tahsilat yönetimi yapılmıştır.

  2000-2017 yılları arasında GSD Grup bünyesinde Yatırım Bankası’nın kuruluş ve organizasyon süreçleri yürütülmüş, krediler, muhasebe, finansal raporlama, operasyon, iç denetim, risk yönetimi ve otomasyon yazılım süreçlerinin yönetimi ve koordinasyonu yapılmıştır. Ayrıca BDDK, SPK, MASAK, TCMB, TBB, TAPU KADASTRO, KKB ve RİSK MERKEZİ gibi kurumlarla olan ilişkilerin sevk ve idaresi, Basel 1,2 ve 3 adaptasyonları ve koordinasyonu yürütülmüştür.

Gene eşzamanlı olarak GSD Grup bünyesinde yeralan GSD FAKTORİNG ve TEKSTİL FİNANSAL KİRALAMA firmalarının krediler bölümlerinin yönetimi, kurum içi eğitim organizasyonları düzenlenmesi ve/veya eğitimlerin verilmesi, yasal takip süreçlerinde avukatların koordinasyonu yürütülmüştür. Ayrıca mali açıdan güçlük içindeki şirketlerin varlıklarının yönetimi konusunda da müşteri bazlı proje yönetimi yapılmıştır.

 

• Banka, Faktoring, Finansal Kiralama mevzuatı
• Solo/konsolide mali analiz
• Alacak Riski Yönetimi
• Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
• Nakit Akış Yönetimi/Değerlendiril-mesi
• Finansal Risk Yönetimi
• Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
• TCMB, TBB, Basel, BDDK, TMSF raporlama yönetimi
• Risk Yönetim
• İç Kontrol Sistemleri
• Rating modellemesi
• Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi
• Şirket Değerleme ve satın alma süreç yönetimi
• Proje Finansmanı ve Finansal Fizibilite modellemesi
• Kambiyo işlemleri uzmanlığı
• Yalın Finansal organizasyon ve süreçler
• Aktivite bazlı maliyet ve karlılık

Kıdemli Danışman- Eğitmen

Eğitim
İ.İ.B.F Maliye-
Risk odaklı iç denetim (TBB)
Şirket Değerleme (TBB)
Kambiyo işlemleri (TİB)

Doğum tarihi – Yeri / Aile
1969 / Ankara
Evli, bir kız çocuk babası

Oben ALTUNPALA

Eğitim ve Gelişim Sorumlusu
Oben ALTUNPALA

Oben ALTUNPALA

2016 yılında, Erciyes Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Lisansını tamamladıktan sonra Grupas Gelişim Yönetim Danışmanlığı’nda çalışma hayatına başladı.Bitirme Tezi olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ameliyathane Çizelgeleme projesi yapmıştır.

Görev aldığı projelerinde;

              Tehlikeler belirlenip, çeşitli iyileştirme yolları bulma

              Stok kontrol

              Talep tahmin yöntemlerinin uygulanması

              Maliyetlerin minimizasyonu

              Optimum çalışan sayılarının bulunması

              Malzeme ihtiyaç planlaması

              Üretim biçiminin belirlenmesi

              Makine sayılarının belirlenmesi

              Malzeme akış analizi

              Tesis içi düzenlemesi

              Hazırlık sürelerinin kısaltılması

              Hazırlık sürelerinin darboğazlarının belirlenmesi

              Zaman etüdü

              Üretim alanının 5s kurallarına göre düzenlenmesi

              Montaj Hattı Dengeleme

              İş akış diyagramının çıkarılması

              Hat dengeleme yöntemlerinin kullanılması

              Risk Analizi

              ve Beden Dili, İkna Psikoloji vb.) alanlarında kurumsal danışmanlık ve eğitim çalışmalarına devam etmektedir.

  Özlem FINDIKOĞLU

  Proje Yöneticisi
  Özlem FINDIKOĞLU

  Özlem FINDIKOĞLU

  Profil Yetkinlikler  Unvan

    1992 yılında, ODTU Endüstri Mühendisliğini, 1996 yılında aynı okul ve bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tezi Kalite Yönetimi üzerinedir.

      1992-2000 yılları arasında Ankara’da önde gelen savunma sanayi şirketlerinde sırasıyla Kalite Mühendisliği, Güvenilirlik Müdürlüğü ve Planlama Mühendisliği yapmıştır.  

  2000 yılından beri yerel ve yabancı çözümler üzerine, AR/GE, yazılım ve implementasyon projelerinde proje yöneticisi olarak çalışmaktadır.  ERP, BPM, mobil çözümler, uzamsal çözümler, içerik yönetimi, sahtekarlıkla mücadele çözümleri çalıştığı alanlardan bazılarıdır.

  • Çevik yöntemlerle ürün yönetimi, takım üyeliği
  • Program ofis ve proje yönetim becerileri
  • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • ERP süreç koordinatörlüğü
  • Üretim, perakende, bankacılık, yerel yönetim, hizmet sektörlerinde tecrübe
  • Yazılım geliştirme süreçlerine hakimiyet, TUBITAK, Avr. Topl. Projeleri tecrübesi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim                   

  Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi-    Endüstri Müh. – Lisans

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi-    Endüstri Müh. – Yüksek Lisans

  PMP sertifikası (2009’dan beri)           

  Doğum Tarihi - Yeri / Aile 

  1970 / Ankara

  Evli, iki çocuk annesi        

  Uğur ÖZDEMİR

  Mali ve İdari İşler Yöneticisi
  Uğur ÖZDEMİR

  Uğur ÖZDEMİR

  2014 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü lisans programının ardından eğitimine Beykent Üniversitesi Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansıyla devam etmiştir.

  2002 yılında SM Mali Müşavir yanında Muhasebe Elemanı göreviyle çalışma hayatına başlamıştır.  2016 yılına kadar çeşitli Muhasebe pozisyonlarında çalışarak deneyim kazanmıştır. 2015 yılında SM Mali Müşavirlik Giriş sınavını kazanmış, SMMM Stajına devam etmektedir.


  Selçuk VURAL

  Yazılım Geliştirici
  Selçuk VURAL

  Selçuk VURAL

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  2016 yılında İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans programını tamamlamıştır. 

  2013 yılında Work And Travel programına katılarak Amerika da Sidney şehrinde Pizza Hut şirketinde çalışmıştır.

  2014 yılında T.C Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde (Yeni Adı: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı) 1.5 ay staj yapmıştır.

  2016 yılında Bilge Adam ve Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın ortaklaşa düzenlediği Nitelikli Bilişim Uzmanı Yetiştirme (NBUY) Programına kursiyer olarak katılmış.NBUY Programında 6 ay süreyle Sql Server 2014, TFS, C# Programming, OOP, Ado.Net, Entity Framework (Db, Model, Code First), Solid & Design Pattern, Scrum, HTML5, Css, Js, Jquery, Ajax, Asp.Net Web Form, Asp.Net MVC konularında eğitim almış ve Microsoft tarafından verilen “Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3” serfikasını almıştır.

  2017 yılı Ocak ayından 2018 yılının Ekim ayına kadar Orion Pos Sistemleri Ltd. Şti. şirketinde yazılım geliştirici olarak çalışmıştır. Bu süre zarfında hem masaüstü hem de mobil uygulamalar geliştirme fırsatı bulmuştur.

  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • İyi bir takım oyuncusu ve takım arkadaşları ile çabuk kaynaşma ve iyi iletişim kurma kabiliyeti.
  • İyi derecede teknik beceri 
  • Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip yeni projeler üretme yeteneği

  Yazılım Geliştirici

   Eğitim  

  Tülay Başaran Anadolu Lisesi  

                                                               İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi-   Bilgisayar Müh.

  Doğum tarihi – Yeri / Aile  

  1992 / Samsun  Bekar  

  Tülay ERCENK

  İş Geliştirme Yöneticisi ve Kıdemli Danışman
  Tülay ERCENK

  Tülay ERCENK

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  2002 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans programını tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Lisans programı 3. Sınıf öğrenciliği devam etmektedir.

  Mart 2018-Eylül 2019 tarihleri arasında Akbank T.A.Ş. Üst Bostancı Şubesi nezdinde Birebir Bankacılık Yöneticisi olarak çalışmıştır.

  Kasım 2000-Mart 2018 tarihleri arasında T. Garanti Bankası A.Ş. bünyesinde sırasıyla; Gise yetkilisi, Müşteri Hizmetleri Temsilcisi, Satış Yöneticisi ve Müşteri İlişkileri Yöneticisi olarak şube pazarlama ve operasyon süreçlerinde görev almıştır. Bu süreç içinde Yatırım Danışmanlığı ve Mortgage Danışmanlığı konusunda uzmanlaşma sağlamıştır. SPK 2.düzey ve SPK Türev Araçları sertifikaları kazanımı bu süreç içinde tamamlanmıştır.

  Haziran 1993-eylül 1997 tarihleri arasında Gül Elektrik bünyesinde muhasebe elemanı görevini üstlenmiştir.

  • Müşteri İlişki yönetim ve iş takip sürecinde yüksek tecrübe
  • Satış ve pazarlama teknikleri
  • Liderlik, planlama ve koordinasyon kabiliyeti
  • Analitik düşünme ve etkili problem çözme
  • Proaktif Yaklaşım
  • Etkili iletişim becerisi
  • Sosyal farkındalık

  Danışman-İş Geliştirme Yöneticisi                                       

  Eğitim

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler fakültesi Sosyoloji 3. Sınıf devam ediyor.

  Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Lisans

  Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1976 İstanbul Evli 2 çocuk annesi

  Zeynep İpek AYGÜN

  Business Consultant - Quintiq - Grupas Teknoloji
  Zeynep İpek AYGÜN

  Zeynep İpek AYGÜN

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Toronto, Kanada’da İngilizce kursu - 2010
  Bonn, Almanya’da Almanca kursu - 2011
  Umwelt Baut Brücken Projesi (Çevre Köprüler Kurar) - 2012
  Proje, yenilebilir kaynakların önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Almanya'da başka bir okul iş birliği ve Almanya ve Türkiye'deki çeşitli firma ve vakıflarla yapılan konferanslar ile gerçekleştirilmektedir. 
  Hamburg, Almanya’da Almanca kursu - 2015
  Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya’da Interrail - 2016
  Staj, Accelera Business Solutions - 2016
  Makina öğrenimi (Machine Learning) konusunu daha yakından tecrübe etme şansı yakaladım ve başlangıç seviyesinde SQL öğrendim.
  Öğretim Asistanlığı IE 302 - Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller, Sabancı Üniversitesi - 2017
  Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller hakkında daha derinlemesine bilgi edindim ve bu bilgiyi paylaşırken her seviyede anlaşılır kılabilmek için öğretme yöntemlerim konusunda kendimi geliştirme fırsatım oldu.
  Staj, Grupas Gelişim - Hala devam etmekte
  Altı Sigma Metodolojisi, TPM ve Yalın Yönetim dahil olmak üzere Operasyonel Mükemmellik başlığı altında yürütülen projeler ile birçok farklı sektörde farklı süreçleri gözlemleme şansı yakaladım. 
  o Kakao Üretim Sisteminde İstatistiksel Veri Analizi Çalışması 
  o Laboratuvar Süreçlerinde Darboğaz Analizi 
  •Hızlı öğrenim
  •Yüksek motivasyon
  •Çözüm odaklılık 
  •Problem çözme
  •Takım çalışması
  •İletişim becerisi
  •Sorumluluk bilinci
  •Liderlik
  •Dürüstlük ve etik
  Genç Danışman

  Eğitim
  Sabancı Üniversitesi, Ana Dal: Endüstri Mühendisliği & Yan Dal : Psikoloji (2014-2018)

  İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi (2008-2013)

  Doğum Tarihi / Yeri 
  1995 / İstanbul 

  Yaşar CANDEMİR

  Kıdemli Danışman
  Yaşar CANDEMİR

  Yaşar CANDEMİR

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  26 yıllık Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme deneyimi.

   Uzmanlık Alanları :

  * Satış Stratejilerinin oluşturulması

  * B2B Satış Yönetimi

  * Kanal Satış Yönetimi

  * Proje Yönetimi

  * Uluslararası Satış Yönetimi

  * Yurtiçi Satış Yönetimi

  * Katma değerli ve ticari ürün satış deneyimi

  * Satış ve İş Geliştirme

  * FMCG Ürün Geliştirme

  * Çok fonksiyonlu ekip oluşturma

  * Ekip reorganizasyonu   

  • Müzakere Teknikleri
  • Bütçeleme
  • Üzerinde çalışılan pazarlarda müşteri ihtiyaçlarını belirleme, pazar trendlerini inceleme, rakip analizi gerçekleştirerek ürün konumlandırma
  • Şirketi ileriye götürecek yüksek hedef koyma
  • İşe ve çevreye pozitif enerji verme
  • Kendi ve ekibin gelişim alanlarında geri bildirim alma ve verme
  • Mentorlük
  • Ekip motivasyonu
  • Çok uluslu ekip yönetimi

  Kıdemli Danışman

  Eğitim

  İstanbul Teknik Üniversitesi-    Makina Müh. (1988-1992)

  İstanbul Teknik Üniversitesi-    İşletme Müh. Yüksek Lisans (1992-1994) 

  Doğum tarihi – Yeri / Aile

  1970 / İstanbul

  İş Birliği Kapsamındaki Ekibimiz


  Ali Rıza SAKLICA

  Kıdemli Danışman
  Ali Rıza SAKLICA

  Ali Rıza SAKLICA

  Profil Yetkinlikler  Unvan
  Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. 33 yıl “Oil & Gas’’ sektöründe; petrokimya, rafineri, enerji şirketlerinde işletme mühendisi ve sağlık-emniyet-çevre uzmanı olarak çalıştı. Özelleştirme öncesi devlette, daha sonra SOCAR Grubuna bağlı PETKİM Petrokimya Holding AŞ., STAR Rafineri AŞ. ve SOCAR Power Enerji Yatırımları AŞ. ’de Sağlık-Emniyet-Çevre Müdürü olarak görev yaptı. İlk 15 yıl -3500 çalışanı olan- PETKİM’in değişik fabrikalarında işletme mühendisi ve baş mühendis olarak fabrikaların proje-montaj-devreye alma-işletme aşamalarında çalıştı. Sonraki 18 yılı SOCAR Grubu şirketlerinde iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında uzmanlaşarak ve birçok deneyim yaşayarak geçirdi.  PETKİM’de Çevre ve Teknik Emniyet Müdürlüğü görevini takiben 2011-2015 yılları arasında STAR Rafinerisinde ‘HSE Engineering Manager’ olarak çalıştı. 6,3 milyar dolar proje bedeli olan ve montaj çalışmalarında 15 bin işçi ve 1000 mühendisin görev yaptığı STAR Rafinerisinin iş sağlığı ve güvenliği ile çevre tasarım süreçlerini yönetti.  Rafinerinin yapılması ulusal zorunluluk olan ÇED ve uluslararası finans kuruluşlarının talebi olan ESIA (Çevre ve Sosyal Etki Değerlendirmesi) çalışmalarını koordine etti. Amsterdam-Madrid-Milano-Seul-İstanbul irtibat ofislerinde yapılan HSE mühendislik çalışmalarına liderlik yaptı.  Son olarak Ankara merkezli SOCAR Power Enerji Yatırımları AŞ. ’de HSE Müdürü olarak bir yıl çalıştıktan sonra SOCAR Grubundan ayrıldı. Bakanlık bünyesindeki ÇASGEM Eğitim Merkezine eğitmen olarak kabul edildi. Profesyonel hayatına 2014 yılından bu yana ‘A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı’ olarak devam etmektedir.

  Dünya klasmanında iş sağlığı ve güvenliği ile çevre konularında uluslararası tecrübeye dayalı uzman liderlik.

  İSG ve çevre konularında ulusal ve uluslararası standartları uygulama yetkinliği.

  Rrafineri ve petrokimya proses endüstrilerinde yöneticilik.

  İSG kültürü, proses güvenliği, endüstriyel risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilir seviyeye düşürülmesi, endüstriyel yangınlarla mücadele konularında uzman bilgi ve uygulama tecrübesi.

  Sera gazı emisyonlarının yönetilmesi, Ulusal ÇED ve uluslararası ESIA raporlarının hazırlanmasında uzman bilgi ve yetkinliği.

  Kıdemli Danışman

  A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

  Eğitim

  Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi Kimya Mühendisliği BSc. (1978)

  Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi İzmir (1974)

  Doğum Tarihi / Yeri / Aile

  25.04.1956 / İzmir, Evli, üç çocuk babası
                                     

  Ayşemin ERDEM

  Kıdemli Danışman
  Ayşemin ERDEM

  Ayşemin ERDEM

  Profil Yetkinlikler  Unvan

     1997 yılında Kırıkkale Üniversitesi İşletme bölümünü bitirerek Gazi Üniversitesinden Pedagojik Formasyon eğitimi alıp öğrenimini tamamlamıştır.

     22 yıllık profesyonel iş hayatına Yapı ve Kredi Bankasında müşteri temsilcisi olarak başlamış sonrasında satış ekiplerinde grup sorumluluğu yapmıştır. 10 yıllık bankacılık deneyiminin ardından iş hayatına Turkcell Global Bilgi de devam ederek kurumsal satış ekiplerini yönetmiş ve insan kaynakları eğitim ve gelişim bölümüne geçerek Tahsilat, Satış, İkna, İletişim, Eğiticinin Eğitim, Sunum Becerileri   konularında uzmanlaşarak eğitim programları tasarlamış ve eğitim vermiştir.

  ICF onaylı koçluk sertifikasına sahiptir. Şu anda bireysel olarak kişi ve kurumlara koçluk, eğitim ve danışmanlık yapmaktadır. Aynı zamanda Kalder eğitimcisidir ve Kalder’de  eğitim vermeye devam etmektedir.

  • İletişim Becerileri
  • Telefonda Satış
  • Telefonda Tahsilat
  • İkna
  • Hipnotik İkna
  • Eğitim ve Gelişim Programı Tasarımı
  • Eğitim İhtiyaç Analizi
  • Eğiticinin Eğitimi
  • Sunum Becerileri
  • Temel Koçluk
  • Liderler için Koçluk Becerileri

  Kıdemli Danışman

  Eğitim      

  İşletme

  Pedagojik Formasyon

  Koçluk

  Doğum Tarihi -Yeri / Aile                          

  1978 Tarsus

  Evli, bir kız çocuğu annesi   Berna Peker KARASARLIOĞLU

  Kıdemli Danışman
  Berna Peker KARASARLIOĞLU

  Berna Peker KARASARLIOĞLU

  Profil Yetkinlikler  Unvan

   

  1994 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nü üçüncülükle tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesinde Uluslararası İşletmecilik alanında yüksek lisansını tamamlamıştır.

  1999-2004 yılları arasında Doğuş Otomotiv Holding bünyesinde sırası ile Eğitim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Aynı süreçte kurum içi eğitim programlarının paylaşılması sorumluluğunu da üstlenmiştir.

  2005 – 2010 yılları arasında PDR grupta Eğitim ve performans geliştirme uzmanı olarak çalışmıştır. Bu süre içerisinde kurumların gelişimi ve bireysel yetkinliklerin gelişimine yönelik birçok eğitim programını çok farklı sektörlerdeki iş insanları ile paylaşmıştır.

  2010 -2017 yılları arasında Nekton Eğitim Danışmanlık’ta Eğitim ve Performans Gelişim Danışmanı olarak otomotiv sektöründe, perakende sektöründe, sigorta sektöründe birçok kurumla seri programlar yapmıştır. Bu dönemde Topluluk önünde konuşma becerileri, iç eğitimci geliştirme programlarında da gelişim koçluğu yapmayı sürdürmüştür. Aynı dönemde yetkinliğe dayalı gelişim koçluğu görüşmeleri yapmaya devam etmiştir.

  2017 yılından beri serbest Eğitim ve Performans gelişim danışmanı olarak çalışmalarını sürdüren Berna Karasarlıoğlu, Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi alanında da yetişkinlerle, ebeveynlerle ve iş insanları ile soruşturan topluluk kolaylaştırıcısı olarak Felsefe alanındaki çalışmalarını sürdürmektedir.

  • Yalın Yönetim
  • İletişim Becerileri,
  • Müşteri Hizmeti Programları,
  • İşe Seçme ve Yerleştirme Süreci Eğitimleri,
  • Davranış Temelli Mülakat Teknikleri,
  • Yetkinlik Temelli Mülakat Teknikleri,
  • İş Görüşmelerine Etkinlik Kazandırmak,
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi,
  • Müşteri Şikayetlerini Etkinlikle Karşılama,
  • Lider Çalışan Olmak,
  • Sunuş Becerileri,
  • Eğitimci Geliştirme Programı,
  • Duygusal Zekâ,
  • Kişisel Performans ve Zaman Yönetimi,
  • İlişki ve Çatışma Yönetimi,
  • Yönetim Becerileri Programları,
  • Kurum kültürü yaygınlaştırma Programları,
  • Stres Yönetimi
  Kıdemli Danışman

  Eğitim
  İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik (1996)

  İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi İktisat Bölümü (1994)


  Doğum tarihi – Yeri / Aile
  05.05.1973 / İstanbul

  Çağın SEZGİN

  Kıdemli Danışman
  Çağın SEZGİN

  Çağın SEZGİN

  Profil Yetkinlikler  Unvan

  2005 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun oldu.

  2007 yılında Conti-TECH, Power Transmission Group, Hannover de yarı zamanlı olarak çalıştı.

  2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi “Global Production Engineering” MSc. Programından mezun oldu. Yalın Altı Sigma ile tanışması burada gerçekleşti.

  2008 yılında MAN Türkiye de Üretim Sistemleri Mühendisi olarak göreve başladı.

  2010 yılında SPAC Danışmanlık bünyesinde Yalın Altı Sigma Danışmanı olarak göreve başladı.

  Yalın Ofis/Yönetim çalışmalarını koordine etti.

  200 ün üzerinde Kaizen/Beyaz Kuşak çalışmasına rehberlik etti ve tüm işletmelerde Problem Çözme Kültürünü tüm kademelere yaymaya çalıştı. Özellikle “Mavi Yaka” problem çözme faaliyetlerinin gücüne inanır.

  SPAC danışmanlık bünyesinde 1500 günün üzerinde danışmanlık ve eğitim tecrübesine sahiptir.

  2016 yılından beri Oerlikon TPM Çalışmalarını ve Reymer Tekstil ile Yalın Dönüşüm çalışmalarını yürütmektedir.

  Grupas Gelişim Yalın Akademi bünyesinde projelerde eğitmen ve danışman olarak görev almaktadır
  • Yalın Üretim ve Yönetim Teknikleri
  • Six Sigma
  • TPM
  • Sürekli İyileştirme
  • Proje Yönetimi
  • Endüstri 4.0
  • Manufacturing Execution Systems

  Kıdemli Danışman

  Eğitim 

  Ted Ankara Koleji

  ODTÜ- Makina Müh.

  TU Berlin – Global Production Engineering MBA

  Doğum Tarihi - yeri / Aile

  1984 / Samsun Evli, 2 çocuk babası

  Ehab A. TAWFIK

  Kıdemli Danışman
  Ehab A. TAWFIK

  Ehab A. TAWFIK


  • Born in 1968, has a bachelor’s degree in communications engineering and master in business administration.
  • He worked for Efeso Consulting Cairo office since 2008 as a consultant. Prior to this he was the director of supply chain and maintenance of a large Egyptian earth moving company where he served for 13 years before joining Efeso Consulting.
  • He played a significant role in several projects involving development of organization transformation plans aimed to streamlining operational processes and optimizing costs. Such projects include operational excellence ,review and redesign business processes, policies and procedures, and define system requirement for IT and automation. His main experience has been in serving clients from furniture, engineering, manufacturing, and telecom sectors.
  • Besides, operational excellence consulting assignments, Ehab has reasonably good experience in research based strategy consulting work where he has assisted clients in providing marketing, competitive and customer strategies. He also has good experience in train and coaching people given his wide ranging experience in developing strategies and providing implementation support.

   Dr. Metin Arslan

   Kıdemli Danışman
   Dr. Metin Arslan

   Dr. Metin Arslan

   Profil Yetkinlikler  Unvan
   1960 tarihinde Erzincan’da doğan Dr. Metin Arslan, ilköğretimini Erzurum’da; orta öğretim, lise ve üniversite eğitimini İzmir’de; yüksek lisans ve doktora programlarını ise İstanbul’da tamamladı. Evli ve iki oğlu bulunmaktadır. 30 yıllı aşan profesyonel çalışma hayatının 27 yılında Şişecam Topluluğu Eğitim Bölümünde eğitim uzmanlığı ve yöneticiliği gibi görevlerde bulunmuş ve Temmuz 2015 itibariyle emekli olmuştur. KalDer üyesidir. KalDer Eğitim komitesinde 2000-2006 yılları arasında gönüllü olarak görev yapmıştır. EFQM Mükemmellik Modeli Büyük Ölçekli Kuruluşlar Kategorisinde Değerlendiricilik ve Baş Değerlendiricilik yapmıştır. Liderlikte Grid Programları ve Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı eğitimlerinin şirket içi lisanslı eğitimciliğinin yanı sıra liderlik, yöneticilik, kişisel gelişim ve TQM kapsamındaki çok sayıda konuda eğitimler hazırlamış ve sunmuştur. Bu konularda verdiği binlerce eğitime mavi yakadan üst düzey yöneticilere kadar geniş bir yelpazede on binlerce kişi katılmıştır. Şişecam Topluluk kuruluşlarında uygulanan bazı projelerde iç danışman olarak destek vermiştir. Eğitim yönetim süreci ve eğitim sürecinin insan kaynakları sistemleriyle entegre edilmesi konusunda pek çok projede görev almış ve bir kısmını yönetmiştir. Kurumların başarılı eğitim ve gelişim çalışmalarını öne çıkarmak, eğitimde fark yaratan kuruluşları ödüllendirmek, başarılı kurumsal eğitim projelerinin sektöre örnek olmalarını sağlamak üzere 2016 yılında başlatılan ve 2017 yılında oluşturulan EDUCORP Awards Danışma Kurulu Üyesidir. Grupas Gelişim- Yalın Akademinin Kasım 2015 – Nisan 2017 tarihleri arasında Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Halen Grupas’ta Kıdemli Danışman olarak görev yapmaktadır.

   • Kalite Çemberleri Rehber Eğitimi

   • Problem Çözme ve Karar Verme Teknikleri

   • Toplam Kalite Yönetimi

   • EFQM Mükemmellik Modeli Tanıtımı

   • Amirlerin İşletmelerdeki Sorumlulukları (4 modül)

   • Yönetimde Liderlik

   • İlk Kademe Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı

   • Yöneticiler İçin İş Öğretimi

   • Eğiticinin Eğitimi

   • Oryantasyon Eğitimi

   • Zaman Yönetimi

   • İnsan ve Kalite

   • Ekip Oluşturma

   • Temel Yönetim Becerileri Eğitimi

   • Etkili Yöneticilik

   • Süreç Yönetimi

   • Proje Yönetimi

   • Grid (Lisanslı Eğitim)

   • Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı (Lisanslı Eğitim) • Etkili Sunum Teknikleri

   • Etkili İletişim

   • Mavi Yaka Çalışan İletişimi ve Yönetimi

   Kıdemli Danışman

   Eğitim

   İzmir Atatürk Lisesi mezunu.

   Ege Üniversitesi İ.İ.B.F- Sosyal Politika ve Çalışma İlişkileri Bölümünde başladığı Lisans eğitimini üniversitenin ikiye ayrılması nedeniyle Dokuz Eylül Üni. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde tamamladı.

   Marmara Üni. Çalışma Ekonomisi Bölümünde Yüksek Lisans yaptı (Tez konusu: İhracata Yönelik Sanayileşme ve Fason İmalat, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Cemil Kıvanç) İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü- Organizasyon ve İşletme Politikası Ana Bilim Dalı Doktora Programını tamamladı (Tez konusu: Toplam Kalite Kontrol Uygulamadan Bir Örnek, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yıldırım Öner).

   Doğum tarihi – Yeri / Aile

   1960/ Erzincan Evli, iki çocuk babası


   Sadık KARAÇAM

   Kıdemli Danışman
   Sadık KARAÇAM

   Sadık KARAÇAM

   Profil Yetkinlikler  Unvan

   1987 yılında, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
   1985 yılında İstanbul Defterdarlığı KDV Gelir Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Gelir Şefi olarak KDV Kanunu uygulamaları ve özelge verilmesi konularında çalıştı. 1992 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi (Vergi Denetmeni) olarak vergi incelemeleri yaptı, vergi daireleri teftişini ve personel soruşturmalarını yürüttü.
   1997 yılında Ceylan Holding’in iç denetim biriminin kurulmasında katkı sağladı. Holdingin yurtiçi ve yurtdışıdaki inşaat, turizm, sigortacılık, bankacılık, medya ve giyim sektöründe yer alan şirketlerinde iç denetim faaliyetini yürüttü ve Holding şirketlerinin mali konsolidasyonunun gerçekleştirilmesi projesinde yer aldı.
   1999 yılında Kibar Holding Denetim Kurulunda iç denetim uzmanı olarak, Holding bünyesinde yer alan imalat (otomotiv, metal, gıda, ambalaj, ürün güvenliği), hizmet (sigortacılık, finansman, liman işletmeciliği, bilişim) ve ticaret (dış ticaret, enerji, gayrimenkul) sektöründe faaliyet gösteren firmalarında risk bazlı iç denetim faaliyetlerini yürüttü. Konu bazlı soruşturma raporlarının hazırlanması, grubun mali konsolidasyon ve risk bazlı alacak takip sistemlerinin oluşturulması projelerinde bulundu.
   2004 yılında Kibar Holding bünyesinde yer alan Assan Metal A.Ş.’de Mali İşler Müdürü olarak şirketin ERP sisteminin (KibarPro) kurulmasına öncülük etti. Muhasebe, maliyet, satış karlılık sisteminin kurulması ve şirket birleşme süreçlerinin yönetilmesine liderlik etti.
   2009 yılında aynı Holdingin otomotiv yan sanayi dalında faaliyet gösteren Assan Hanil Otomotiv A.Ş.’nde Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak şirketin Detaylı Maliyet Kontrol Rapor sisteminin oluşturulması, Karlılık Analiz Raporlama süreçlerinin yönetilmesi ile Bütçe Takip ve Raporlama Sistemini oluşturulması konularında liderlik yaptı.

   2011 yılında yine Kibar Holding bünyesinde yer alan Assan Panel A.Ş.’nde Mali İşler Müdürü olarak şirketin ERP (Axapta) kurulum projesine proje yöneticisi olarak öncülük yaptı. IFRS muhasebe sistemine geçiş yapılarak IFRS bazlı Fonksiyonel Raporlama sisteminin kurulması sürecini yönetti. Segment bazlı Karlılık ve Aylık Bütçe Raporlama süreçlerine liderlik yaptı. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Holding düzeyinde IFRS bazlı konsolidasyon çalışmaları ile nakit akış, risk yönetimi, stratejik planlama süreçlerinin yürütülmesine katkıda bulundu. Şirketin PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.
   2016 yılından bu yana, edindiği mesleki tecrübesini paylaşmak amacıyla bağımsız danışmanlık yapmaktadır.
   2007 yılında SMMM/CMA Belgesi ile 2015yılında Bağımsız Denetim ve SAP Certified Application Associate-FI ERP 6.0 belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir.

   • İç Denetim Organizasyonu ve Süreçler
   • Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
   • Alacak Riski Yönetimi
   • Finansal Risk Yönetimi
   • Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
   • Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
   • Nakit Akış Yönetimi
   • Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
   • Bilanço Okuma ve Analiz
   • İç Kontrol Sistemleri
   • Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
   • KPI Raporlama ve Süreçleri

   Kıdemli Danışman

   Eğitim

   Maçka Teknik Lisesi

   İstanbul Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi-Kamu Yönetimi

   İstanbul Üniversitesi-AÜZEF
   Felsefe (Öğrenim sürüyor)

   Doğum tarihi – Yeri / Aile
   1965 / Malatya-Arapgir
   Evli, iki çocuk babası

                                      

   Selçuk KARADOĞAN

   Kıdemli Danışman
   Selçuk KARADOĞAN

   Selçuk KARADOĞAN

   Profil Yetkinlikler  Unvan

       1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina Müh. Bölümü - Enerji Branşını tamamlamıştır.

       23 yıl Otomotiv, Beyaz Eşya / Dayanıklı Tüketim Ürünleri ve Enerji sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu firmalarda; orta-üst düzeyde teknik ve yönetsel pozisyonlarda, Global ve Local yönetici olarak görev aldı, aynı zamanda Danışmanlık yaptı.

       Altı Sigma Uzman kara kuşak sertifikasına sahiptir. Bir çok Yalın, Proses, Çevre ve ürün projelerinin yönetiminde, Lider pozisyonunda görev almıştır.

   Bu tecrübe yanında Sertifikalı VDA 6.3 Proses Denetçisi ve  ISO 9001 Baş Denetçisidir.

       Profesyonel iş kariyerinde; Ford, Toyota, Bosch, Mercedes, GE, Coca Cola, Pepsi, Unilever, Arçelik, Beko, Vestel, Nordex, Vestas gibi önemli müşteriler için geniş segment projelerde aktif liderlik rolü üstlenmiştir.

     Eş zamanlı olarak; ABIGEM ve EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası)’da Teknik Proje ve Ürün geliştirme  danışmanlığı yapmış, KALDER Ege bölgesi Yönetim kurulu üyeliği ve EFQM değerlendiriciliği rolleri üstlenmiştir.
   • Yalın Üretim Teknikleri
   • Kaizen Aktiviteleri
   • FMEA – Risk Yönetimi
   • VDA 6.3 Proses Denetimi İleri Kalite Planlaması AQP - PPAP
   • Proje Yönetimi
   • Problem Analiz – Çözme yöntemleri
   • SWOT Analizi
   • Görsel Fabrika Yönetimi
   • Operasyonel mükemmellik
   • Verimlilik Proje Yönetimi
   • Enerji ve Çevre Yönetimi
   • İletişim ve Liderlik
   Kıdemli Danışman

   Eğitim

   Makina Mühendisi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

   6 Sigma – Uzman Kara Kuşak

   PMP – Yönetici Fazı

   Doğum tarihi – Yeri / Aile

   1971 / Zonguldak

   Evli, bir kız çocuk babası
   YUKARI