Değişim Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Değişim, hayatımızın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız, süreçlerimizin doğası gereği sürekli yönetmek zorunda olduğumuz bir olgudur. Değişim sürekli gelişmenin en temel gerekliliğidir ve bu doğrultuda çok dikkatli yönetilmelidir. Özellikle günümüzde, teknolojinin, pazarların, müşteri beklentilerinin, kültürün, örgütsel amaçların, iş yama yöntem ve süreçlerinin hızla değişmesi kuruluşların varlığını tehdit ederek değişim yönünde bir baskı yaratmaktadır.

Bu eğitim, kuruluşların yöneticilerinin değişim ve değişimi zorlayan koşullar ile ilgili farkındalıklarını artırarak değişimi nasıl ele alacakları ve beklenen değişimi yaratmada nasıl başarılı olabilecekleri konusunda temel bir çerçeve ve bakış açısı oluşturulmasını hedeflemektedir.

Bu bağlamda, değişimin etkili ve sistematik olarak yönetilebilmesi için gerekli tüm süreç adımları, kritikler, değişiklik performansının izlenmesi ve etkileşimli tüm süreçlerin değerlendirilmesi için etkili bir farkındalığın sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

 • Değişim Nedir?
 • Değişim Gerekli mi?
 • Değişim Nasıl Sağlanır?
 • Değişimde Dışsal Yapılanmalar
 • Değişimde İçsel Yapılanmalar
 • Değişim Fırsatlarının Ortaya Çıkarılması
 • Değişim Nasıl Yönetilir?
 • Değişim Engelleri ile Başa Çıkma
 • Değişimde Liderlik
 • Değişimim Sistematiği – Değişim Süreci Adımları
 • Değişimin Etkisi ve Sonuçların Kontrolü

 

Katılımcılar: 

Üst ve orta kademe yöneticiler, yönetici adayları, kuruluşların tüm birimlerinin grup ve birim yöneticileri

Süre:

1 gün

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, Katılımcıların gönüllü katılımı.

 

YUKARI