Günlük Yönetim Sistemi

Programın İçeriği;

 • Periyodik Kontroller
 • Görsel Kontroller
 • Standart İş 
 • Disiplin
 • Kök Nedenleri Bulma
 • Günlük Kaizenler

Periyodik Kontroller;

 • Görsel İletişim
 • Takımın Bölgesi
 • Görsel Belgeleme
 • Görsel Üretim Kontrolü
 • Görsel Kalite Kontrolü
 • Renk Standartları
 • İşaretlemeler
 • Pano Standartları
 • Performans Göstergeleri
 • Çizgi Standartları
 • Görsel Yönetimin Yaygınlaştırılması

Standart İş;

 • Kayıp Türlerinin Tanımlanması
 • Standart İş Akışı
 • Standart Operasyon Prosesleri
 • Kalite Standartları ve Planları
 • Bakım Standartları ve İş Planları
 • Temizlik Standartları
 • Kontrol Standartları
 • Yağlama Standartları
 • Standart İş Süreleri
 • Tek Nokta Dersleri

Disiplin;

 • Liderlik ve Doğru Yönlendirme
 • Operatörden Başkana Bilgi Akışı
 • Becerilerin Tanımlanması
 • Becerilerin Geliştirilmesi
 • Kültürel Dönüşümün Planlanması
 • Kültürel Uyumun Geliştirilmesi ve Takibi
 • Yönetim Faaliyetlerine Katılımın Özendirilmesi
 • Sahiplenme ve Kendiliğinden Harekete Geçme
 • Motivasyon Sağlanması
 • Tanıma, Takdir ve Ödüllendirme
 • Denetleme

Kök Nedenleri Bulma;

 • Kronik Problem Tanımı
 • Kayıpların Analizi
 • Kayıpların Önceliklendirilmesi
 • Ölçme ve İzleme Alt Yapısının Geliştirilmesi
 • Her Seviyede Hedeflerin ve İş Sonuçlarının İzlenmesi
 • Veri Toplama Planı
 • Problem Çözme Araçlarının Tanımlanması
 • İyileştirme Sistematiğinin Tanımlanması
 • İyileştirme Organizasyonun Tanımlanması
 • Kök Nedenleri Bulma ve Yok Etme

Günlük Kaizenler;

 • İyileştirme Konularının Sistematik Olarak Belirlenmesi
 • İyileştirmelerin Önceliklendirilmesi
 • İyileştirme Planlanması ve Takibi
 • İyileştirme Metotlarının Belirlenmesi
 • Problem Çözme Araçlarının Tanımlanması
 • İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması
 • İyileştirmelerin Uygulanması ve Yayılımı
 • Standartlaştırma ve Kazanımları Sürdürme
 • A3 Raporlama
 • Kaizen Sunumları
YUKARI