Otonom Bakım

Otonom Bakım, makina operatörlerinin kendi makinalarını daha iyi tanımalarını ve gerekli kontrol ve temel bakım faaliyetlerini yapacak şekilde becerilerinin artırılmasını ve iyileştirme çalışmalarına katılmalarını sağlayan bir yönetim yaklaşımıdır.

Otonom Bakım Nedir?


07
06
05
04
03
02
01

Otonom Bakım İlerleme Adımları

İlerleme

Adımlar

Otonom Yönetim

Standartlaştırma

Otonom Muayene

Genel Muayene

Temizlik, Muayene, Yağlama
Standartları Oluşturma & Sürdürme

Kirlilik Kaynakları ve
Temizliği Zor Bölgelerin Yok Edilmesi

Başlangıç Temizliği


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Etki Alanları

Adımlar

Makinaya Etkisi

Çalışanlara Etkisi

1,2,3

Anormalliklerin Fark Edilmesi
ve Giderilmesi

Davranışların Değişmesi

4,5

Optimum Şartların Sürdürülmesi

Yetkinlik Kazanımı
Etkin Operasyonlar
Otonom Kaizenler

6,7

Makine OEE’lerinin Geliştirilmesi


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Çalışana Etkisi

Otonom Kaizen

Ekipman Yönetimi Yapabilir

Otonom Yönetim

Standartlaştırma

Yeterlilik ve Etkinlik

Ekipmanın Yapısını, İşlevini,
Ekipman - Ürün – Kalite
Yapısını Bilir

Otonom Muayene

Genel Muayene

Davranış Değişikliği

Problemleri Keşfedebilir,
Ekipman Geliştirmenin
Prosedür ve Prensiplerini
Anlar

Kirlilik Kaynakları ve
Temizliği Zor Bölgelerin Yok Edilmesi

Başlangıç Temizliği

Temizlik, Muayene, Yağlama
Standartları Oluşturma & Sürdürme


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

1.Adım

Başlangıç Temizliği

Otonom Yönetim Planlaması

Başlangıç Temizliği, Etiketleme Hazırlığı ve Planlaması

Başlangıç Temizliği Faaliyetleri

Tekrar Etiketleme ve Süreklilik

İlk Geçici Standartların Oluşturulması


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

2.Adım

Kirlilik Kaynakları ve Temizliği Zor Bölgelerin Yok Edilmesi

Kirlilik Kaynakları ve Temizliği Zor Bölgelerin Analizi

Çözümlerin Uygulanması, Temizlik Standartlarının Güncellenmesi, Sonuçların Takibi


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

3.Adım

Temizlik, Muayene, Yağlama Standartları Oluşturma & Sürdürme

Temizlik ve Muayene Standartlarını Oluşturma ve Sürdürme

Yağlama Sistemi Üzerinde Çalışma

Yağlama Sistemini Basitleştirme

Görsel Yağlama Sistemi Oluşturma

Yağlama Programı Oluşturma

Operatörlerin Eğitimi

Sonuçların Takibi


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

4.Adım

Genel Muayane

Liderlere Makine Eğitimi Verilmesi

Operatörlerin Eğitilmesi

Makine Hakkında Öğrenilenlerin Uygulanması ve
Problemlerin Bulunması

Görsel Yönetimin Geliştirilmesi

Muayene Standartlarının Tanımlanması

Sonuçların Kontrolü


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

5.Adım

Otonom Muayane

Temizlik ve Yağlama Standartlarının Genel Muayene İle Birleştirilmesi

Otonom Muayene Kontrol Listesi Oluşturulması

Takım Toplantı Sistemi Oluşturulması

Görsel Yönetimin ve Çalışma Düzeyinin İyileştirilmesi

Sonuçların Kontrolü


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

6.Adım

Standartlaştırma

Kontrolleri Standartlaştırma ve Bakım Yönetimini Organize Etme


Otonom Bakım İlerleme Adımları ve Detaylı Aktiviteler

7.Adım

Otonom Yönetim

Otonom Takımlar Oluşturma ve Sürekli İyileştirme

YUKARI