Sadık KARAÇAM

Profil Yetkinlikler  Unvan

1987 yılında, İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi.
1985 yılında İstanbul Defterdarlığı KDV Gelir Müdürlüğünde çalışma hayatına başladı. Gelir Şefi olarak KDV Kanunu uygulamaları ve özelge verilmesi konularında çalıştı. 1992 yılında Maliye Bakanlığında Vergi Müfettişi (Vergi Denetmeni) olarak vergi incelemeleri yaptı, vergi daireleri teftişini ve personel soruşturmalarını yürüttü.
1997 yılında Ceylan Holding’in iç denetim biriminin kurulmasında katkı sağladı. Holdingin yurtiçi ve yurtdışıdaki inşaat, turizm, sigortacılık, bankacılık, medya ve giyim sektöründe yer alan şirketlerinde iç denetim faaliyetini yürüttü ve Holding şirketlerinin mali konsolidasyonunun gerçekleştirilmesi projesinde yer aldı.
1999 yılında Kibar Holding Denetim Kurulunda iç denetim uzmanı olarak, Holding bünyesinde yer alan imalat (otomotiv, metal, gıda, ambalaj, ürün güvenliği), hizmet (sigortacılık, finansman, liman işletmeciliği, bilişim) ve ticaret (dış ticaret, enerji, gayrimenkul) sektöründe faaliyet gösteren firmalarında risk bazlı iç denetim faaliyetlerini yürüttü. Konu bazlı soruşturma raporlarının hazırlanması, grubun mali konsolidasyon ve risk bazlı alacak takip sistemlerinin oluşturulması projelerinde bulundu.
2004 yılında Kibar Holding bünyesinde yer alan Assan Metal A.Ş.’de Mali İşler Müdürü olarak şirketin ERP sisteminin (KibarPro) kurulmasına öncülük etti. Muhasebe, maliyet, satış karlılık sisteminin kurulması ve şirket birleşme süreçlerinin yönetilmesine liderlik etti.
2009 yılında aynı Holdingin otomotiv yan sanayi dalında faaliyet gösteren Assan Hanil Otomotiv A.Ş.’nde Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü olarak şirketin Detaylı Maliyet Kontrol Rapor sisteminin oluşturulması, Karlılık Analiz Raporlama süreçlerinin yönetilmesi ile Bütçe Takip ve Raporlama Sistemini oluşturulması konularında liderlik yaptı.

2011 yılında yine Kibar Holding bünyesinde yer alan Assan Panel A.Ş.’nde Mali İşler Müdürü olarak şirketin ERP (Axapta) kurulum projesine proje yöneticisi olarak öncülük yaptı. IFRS muhasebe sistemine geçiş yapılarak IFRS bazlı Fonksiyonel Raporlama sisteminin kurulması sürecini yönetti. Segment bazlı Karlılık ve Aylık Bütçe Raporlama süreçlerine liderlik yaptı. Bağımsız Dış Denetim süreçlerini koordine etti. Holding düzeyinde IFRS bazlı konsolidasyon çalışmaları ile nakit akış, risk yönetimi, stratejik planlama süreçlerinin yürütülmesine katkıda bulundu. Şirketin PWC aracılığında yapılan Due-Diligence sürecine liderlik etti.
2016 yılından bu yana, edindiği mesleki tecrübesini paylaşmak amacıyla bağımsız danışmanlık yapmaktadır.
2007 yılında SMMM/CMA Belgesi ile 2015yılında Bağımsız Denetim ve SAP Certified Application Associate-FI ERP 6.0 belgesini alarak deneyimlerini belgelendirmiştir.

• İç Denetim Organizasyonu ve Süreçler
• Aktivite Bazlı Maliyet ve Karlılık Yönetimi
• Alacak Riski Yönetimi
• Finansal Risk Yönetimi
• Finansal Süreçler ile ERP Entegrasyonları
• Finansal Planlama, Analiz ve Raporlama (VUK, IFRS)
• Nakit Akış Yönetimi
• Bütçeleme ve Bütçeleme Teknikleri
• Bilanço Okuma ve Analiz
• İç Kontrol Sistemleri
• Ar-GE Merkezi Muhasebe uygulamaları
• KPI Raporlama ve Süreçleri

Kıdemli Danışman

Eğitim

Maçka Teknik Lisesi

İstanbul Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi-Kamu Yönetimi

İstanbul Üniversitesi-AÜZEF
Felsefe (Öğrenim sürüyor)

Doğum tarihi – Yeri / Aile
1965 / Malatya-Arapgir
Evli, iki çocuk babası

                                   

YUKARI