Üretimde Kayıplar ve Kayıp Avcılığı

Kayıp Nedir?

Nihai kullanıcının parasını ödediği fakat yararlanamadığı kaynakların tümüdür

Genellikle kaçınılmaz olduğuna inanılır

Oysa büyük bir bölümü yok edilebilir

Muda

Müşteri için değer yaratmayan faaliyetlerin tamamı, kaynakların verimli kullanılmaması

Muri

Makine, ekipman ve insana kapasitesinin üzerinde iş yüklemek olarak tanımlanır

Mura

Üretim planlamasının ve üretim miktarının düzenli olmadığı, geçici olarak değişkenliklerin oluşması durumuna denir


Kayıpların Sınıflandırılması

Kayıplar

Başarısızlık
Kayıpları

Zorunlu
Kayıplar

Katma Değerli Faaliyetler

Fiili Maliyet

Kayıplar

Önlenebilir
Kayıplar

Teknolojik
Kayıplar

Katma Değerli Faaliyetler


Kayıp Türleri

16 Büyük Kayıp

1

İş Gücü Verimliliği ile ilgili Kayıplar

2

Makina Verimliliği ile ilgili Kayıplar

3

Enerji ve Malzeme Verimliliği ile ilgili Kayıplar


16 Büyük Kayıp

İş Gücü Verimliliği

Ürerim İş Gücü
Zaman Kayıpları

Hat Organizasyonu
İş Gücü Zaman
Kayıpları

Hat Organizasyonu
Hatalı Üretim İşçiliği
Zaman Kayıpları

Operatör (Süre)

Makine (Süre)

Operasyon
Süresi

Takvim
Süresi

İşçi Yükleme
Süresi

Makine Yükleme
Süresi

Net Operasyon
Süresi

Operasyon
Süresi

Fiili Çalışma
Süresi

Net
Operasyon
Süresi

Katma Değerli
Süre

Katma Değerli
Süre

Makine Verimliliği

Planlı Duruş
Kayıpları

Plansız Duruş
Kayıpları

Performans
Kayıpları

Hatalı Ürün Kalite
Kayıpları

Enerji, Malzeme ve Yardımcı Ekipman Verimliliği

Verilen Enerji

Verilen Enerji

Kullanılan Enerji

Uygun Üretim

Kaliteli Ürünler için Kullanılan Enerji

Uygun Ürünün İdeal Ağırlığı


16 Büyük Kayıp

Makina (Süre)

Operasyon Süresi

Takvim Süresi

İşçi Yükleme
Süresi

Makine
Yükleme Süresi

Net Operasyon
Süresi

Operasyon
Süresi

Fiili Çalışma
Süresi

Net
Operasyon
Süresi

Katma Değerli
Süre

Katma Değerli
Süre

Makine Verimliliği

Planlı Duruş
Kayıpları

Plansız Duruş
Kayıpları

Performans
Kayıpları

Hatalı Ürün Kalite
Kayıpları

1.Sipariş Yokluğu Kayıpları
2.Planlı Bakım Duruş Kayıpları

3.Arıza Kayıpları
4.Set – Up Kayıpları

.Ürün Değişimi
.Kalıp & Ayar Değişimi
.Malzeme Değişimi
.Temizlik & Kontrol
.Talimat Bekleme
.Operatör Bekleme
.Kalite Kontrol & Muayene

5.Kısa Duruşlar & Beklemeler
6.Hız Kayıpları

7.Hatalı Ürün Kayıpları
8.Yeniden İşleme Kayıpları


16 Büyük Kayıp

Operasyon
Süresi

Takvim
Süresi

İşçi Yükleme
Süresi

Makine Yükleme
Süresi

Net Operasyon
Süresi

Operasyon
Süresi

Fiili Çalışma
Süresi

Net
Operasyon
Süresi

Katma Değerli
Süre

Katma Değerli
Süre

Operatör (Süre)

İş Gücü Verimliliği

Üretim İş Gücü
Zaman Kayıpları

9.Yönetimsel Kayıplar

.Talimat Bekleme
.Malzeme Bekleme

10.Operasyon Hareket Kayıpları

.Makine Duruş Kaybı
.Makine Performans Kaybı
.Metod ve Prosedür Kaynaklı Kayıplar
.Beceri ve Moral Kayıpları

Hat Organizasyonu
İş Gücü Zaman Kayıpları

11.Hat Organizasyon Kayıpları

.Hat Organizasyon Eksikliği
.Otomasyon Hataları

12.Lojistik Kayıpları

.Malzeme Eksikliği

Hatalı Üretim İşçiliği
Zaman Kayıpları

13.Ölçme ve Ayar Kayıpları


16 Büyük Kayıp

Enerji, Malzeme ve Yardımcı Ekipman Verimliliği

Verilen Enerji

Verilen Enerji

Kullanılan Enerji

Uygun Üretim

Kaliteli Ürünler için Kullanılan Enerji

Uygun Ürünün İdeal Ağırlığı

15.Enerji Kayıpları

.Start – Up Kayıpları
.Aşırı Yükleme Kayıpları
.Sıcaklık Kayıpları

16. Ekipman ve Yardımcı Malzeme Kayıpları

14.Malzeme ve Atık Kayıplar

.Kalite Kayıpları
.Start – Up Kayıpları
.Proses Kayıpları
.Ağırlık Kayıpları
.Fazla Kullanım Kayıplar


Üretimdeki Kayıplar – OEE ve Kayıpların İlişkisi

Makine

Kayıplar

Toplam Ekipman Etkinliği
(OEE)

Yükleme Süresi

Operasyon Süresi

Zaman
Kaybı

Net Operasyon Süresi

Hız
Kaybı

Katma
Değerli
Süre

Kalite
Kaybı

Arızalar

Set – Up & Ayarlar

Duruş Kaybı

Hız Kaybı

Proses Hataları

Verim Kayıpları

Bulunabilirlik=

Yükleme Süresi - Kayıplar

Yükleme Süresi

Performans=

Çevrim
Süresi

x

Üretilen
Miktar

Operasyon Süresi

Kalite=

Üretilen
Miktar

-

Hatalı
Miktar

Üretilen Miktar

Toplam Ekipman Etkinliği (OEE) = Bulunabilirlik X Performans X Kalite


OEE Ölçümü Kayıpları Anlamak İçindir…

Başarısızlık
Kayıpları

Zorunlu
Kayıplar

%70 OEE

% 9 Arızalar
% 7 Kalite Hataları
% 7 Hız kayıpları

% 5 Kalite Hataları
% 2 Fire

%70 OEE


Kapasite, Zamanı Değere Dönüştürme Becerisidir

Maksimum

Süre

Toplam Kapasite


Gerçekte Yapabileceğimizden Daha Az Üretiriz

Maksimum

Süre

Hız Kayıpları

Fire

Uygun Üretim

Zorunlu Kayıplar

Başarısızlık Kayıpları


OEE: Geometrik Hesaplama

Maksimum

Süre

Hız Kayıpları

Fire

Uygun Üretim

Zorunlu Kayıplar

Başarısızlık Kayıpları

OEE=

Mavi Alan

Toplam Gri
Alan


Kayıp Avcılığı – Temel İşletme Şartlarının Sağlanması

Kayıp Yapısı Analizi (Kayıpların Dağılımı)

.Kayıpların analizi ve dağılımı yapılır
.Mevcut kayıplar ile önlenebilir kayıpların arasındaki farklar bulunur, yönetim ve iyileştirme ekipleri ile paylaşılır

İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi

.İyileştirme ekiplerinin eğitilmesi sağlanır ve geliştirilmeleri desteklenir
.Ekiplerin çalışmaları koordine edilir, denetlenir ve kritik konularda bilgilendirilir
.Gerekli eğitim materyalleri geliştirilir
.İzleme ve ölçme ihtiyaçları ve araçları belirlenir

Günlük Yönetim Sistemi Geliştirme

.Anormallikleri görmek ve kronik kayıpları önlemek için "Sistemler" geliştirilir


Kayıp Avcılığı – Temel İşletme Şartlarının Sağlanması

Kayıplarla Mücadele için Öncelikle Temel Şartları Sağlayın…

Gizli
Anormallikler

.Toz, kir, ham madde bulaşığı
.Aşınma, geri dönme, yavaşlama, sızıntılar
.Paslanma, şekil bozukluğu, hatalar, çatlamalar
.Isı, titreşimler, gürültü ve diğer hatalar

Günlük Yönetim Sistemi Oluşturun…

Periyodik
Kontroller

Görsel
Kontroller

Standart İş

Kök
Nedenleri
Bulma

Günlük
Kaizenler

Disiplin


Kayıp – Maliyet Analizi (Örnek)

Kayıp Tanımı

1 Puanlık Maliyet

Kayıp

1/2

1/4

Kazanç

TL

%

%

%

TL/YIL

Planlı Bakım
Mekanik Arıza
Hız Kaybı

132.000
117.000
246.000

7,30
4,31
7,10

3,65
2,15
3,55

1,83
1,08
1,78

241.000
126.000
437.000

YUKARI