Yalın Hastane Eğitimi

Eğitimin Amacı:

Sağlık sektöründe  artan maliyetleri ve israfı azaltmak, kaliteyi ve buna bağlı olarak  hasta ve çalışan memnuniyetini artırmak Yalın hastane felsefesi’nin en önemli hedefidir. Çünkü yalın hastane felsefesi, katma değer yaratmayan aktiviteleri yok ederken, katma değer yaratan işlem adımlarının da  sürelerinin artmasına odaklanmaktadır.

2000 yılların başında Toyota üretim sisteminden esinlenerek Amerika’da ortaya çıkan yalın hastane yaklaşımı son yıllarda ülkemizde de bir hayli rağbet görmektedir. Yalın kelime anlamı ile fazlalıklarından arındırılmış, israfların minimum seviyelerde olduğu ve bu şekilde katma değeri arttırarak  insana önem veren yaklaşım tarzının genel ifadesidir.

Hastanelerimizde başta hasta  olmak üzere tüm sağlık ekibinin beklentilerinin en üst seviye de tatmin edildiği  ve bu sayede israflarından arındırılmış, yüksek kalite de hizmet üreten ve sürekli iyileştirmeler ile maliyetlerini de düşüren sağlık işletmelerin nasıl oluşturulabileceği günümüz rekabet koşullarında son derece önem arz etmektedir.

Yalın Hastane’nin yarattığı faydaları bir örnek ile açıklarsak; Cerrahın bir ameliyat yapması hasta için bir değerdir. Cerrahın ameliyat  esnasında ameliyat hemşiresinin ameliyat aparatını yada aparatlarını araması bir israftır. Bu israfların sistematik olarak incelenmesi ve ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır. Yine aynı şekilde her türlü beklemeler, gereksiz işlem adımları, taşımalar,stoklar, her türlü ek işler israflar için tipik örneklerdir.

Bu eğitim de yalın felsefesinin temel teknikleri ve bir hastane için nasıl hayata geçirileceği Avrupa ve Türkiye’deki en iyi uygulama örnekleri de verilerek katılımcılar ile beraber uygulamalı olarak anlatılacaktır.

Eğitimin İçeriği :

 • Yalın Düşünce ve Prensipleri Nelerdir?
 • Yalın Hastane Nedir?
 • Değer ve İsraf Kavramı
 • Yalın Ofis Yapısı ile Hastanelerde Organizasyonel Dönüşüm
 • Değer Akış Haritalama (VSM)
 • Standart İş
 • Liderlik ve Ekip Çalışması Kültürü
 • 5S Prensibi ile Hastanelerde Görsel Yönetim
 • Öneri sistemi ile Tanıma ve Takdir Sisteminin Kurulması
 • 11.Kaizen ile İyileştirme ve Takım Çalışması
 • 12.Problem Çözme Teknikleri
 • 13.ECRS Tekniği
 • 14.Poke-Yoke
 • 15.H-FMEA (Hata Türleri ve Etki Analizi)
 • 16.Huddle Panoları ile Günlük İş Yönetimi

Katılımcının Kazanımı :

 • Yalın Hastane kavramının anlatılması
 • Sağlık Süreçlerin incelenmesi ve Odaklanmış İyileştirmelerin (Kaizen) nasıl başlatılacağının anlaşılması,
 • Sağlıkta kayıp ya da israf olarak adlandırılan ve katma değer yaratmayan gereksiz işlerin belirlenmesi,
 • Süreçlerin değer akış haritalarının çıkarılması,
 • Çalışma ortamında 5S faaliyetleri ile ilgili örnekler,
 • Sağlıkta sahada hızlı kararlar (huddle) yönetiminin anlatılması,
 • Kritik süreçler için H-FMEA çalışmalarından örnekler,

Katılımcı Profili:

Üst ve orta düzey hastane yöneticileri, hekimler, hemşireler ve diğer sağlık profesyonelleri

Eğitim Süresi :

2 gün

 

YUKARI