Yalın Üretim Teknikleri

“Muda, Mura ve Muri”

Değer yaratmayan faaliyetler, düzensizlikler ve darboğazlarda kapasite aşımı, tüm işletme süreçlerinde önemli bir yer kaplamaktadır.Yalın araçları ve yalın üretim teknikleri; müşteri için değerin doğru bir şekilde tanımlanmasının ardından, israfın azaltılmasını, sürekli akışı ve müşteri talebine eşit hızda üretim yapılmasını sağlayan araçlardır.

Eğitimin Amacı:

 Katma değer yaratmayan faaliyetler fabrikalarda maliyetlerin artmasına, kalitenin olumsuz etkilenmesine, teslimatın gecikmesine, hataların artmasına, iş kazası risklerinin oluşmasına, çalışanların moral düzeylerinin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Zorunlu olmayan ve yok edebileceğimiz faaliyetleri, kayıpları tespit edip bunları sistemli bir şekilde ortadan kaldırmak çok önemlidir. Artan verimlilik aynı zamanda rekabet gücümüzün artışını sağlayacaktır.

Yalın, temelde akış hızını arttırmayı amaçlarken; üretim ve hizmet sistemlerinde girdilerin fiili verimlilik değerleri ile potansiyel verimlilik değerleri arasındaki makasın daraltılması diğer bir odak noktasıdır. Daha az kaynak kullanarak daha çok gelir elde etmeye odaklanmış ilke ve metrikleri içeren yalın üretim yönetimi eğitimi içinde aynı zamanda daha az işletme sermayesi ile bir şirketi yönetmenin püf noktaları da irdelenmektedir.

Eğitimin İçeriği:

 Yalın Üretim; bir taraftan daha kaliteli ürünü daha ucuza ve daha hızlı bir şekilde yaparken diğer taraftan esnekliğin arttırılmasına odaklanmaktadır. Operasyonel Mükemmellik dediğimiz bu kavram; katılımcılara aktarılırken üretim sistemlerin gelişimi ve değişimi, yalın üretimin doğuşu ve temel ilkelerine vurgu yapılacaktır. 

Bu eğitim modülü, Üretim ve Hizmet Süreçlerinin verimliliğini arttırmak için bu ilkeleri nasıl uygulanacağı konusunda fikir verecek, İsraf Avcısı olabilmek için gerekli bakış açısı da eğitim videoları ve uygulamalı vaka çalışmalarında katılımcılara aktarılacaktır. Bu sistemi kurmak için gerekli olan Yalın Üretim Teknikleri ( Kaizen – 5 S – SMED – Jidoka –JIT -  Kanban – Poka Yoke –TPM – Görsel Yönetim – Değer Akış Haritalama )  de kısaca aktarılacaktır.

Katılımcılar:

Üst ve Orta kademe yöneticiler, mühendisler, üretim çalışanları, teknik personeller.

Süre:

 3 gün teorik eğitim + grup çalışması

Eğitim İhtiyaçları:

Eğitim Salonu, Projektör, Yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), Renkli Kalemler, Çeşitli Renkte yapışkan bantlar, Grup Çalışması için Pano veya duvar hazırlığı (Hazırlanan A4 Kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi, Katılımcıların gönüllü katılımı.

YUKARI

Kaizen yaklaşımımızı incelediniz mi?