Zeynep İpek AYGÜN

Profil Yetkinlikler  Unvan
Toronto, Kanada’da İngilizce kursu - 2010
Bonn, Almanya’da Almanca kursu - 2011
Umwelt Baut Brücken Projesi (Çevre Köprüler Kurar) - 2012
Proje, yenilebilir kaynakların önemi hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Almanya'da başka bir okul iş birliği ve Almanya ve Türkiye'deki çeşitli firma ve vakıflarla yapılan konferanslar ile gerçekleştirilmektedir. 
Hamburg, Almanya’da Almanca kursu - 2015
Fransa, İspanya, Hollanda ve İtalya’da Interrail - 2016
Staj, Accelera Business Solutions - 2016
Makina öğrenimi (Machine Learning) konusunu daha yakından tecrübe etme şansı yakaladım ve başlangıç seviyesinde SQL öğrendim.
Öğretim Asistanlığı IE 302 - Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller, Sabancı Üniversitesi - 2017
Yöneylem Araştırmasında Stokastik Modeller hakkında daha derinlemesine bilgi edindim ve bu bilgiyi paylaşırken her seviyede anlaşılır kılabilmek için öğretme yöntemlerim konusunda kendimi geliştirme fırsatım oldu.
Staj, Grupas Gelişim - Hala devam etmekte
Altı Sigma Metodolojisi, TPM ve Yalın Yönetim dahil olmak üzere Operasyonel Mükemmellik başlığı altında yürütülen projeler ile birçok farklı sektörde farklı süreçleri gözlemleme şansı yakaladım. 
o Kakao Üretim Sisteminde İstatistiksel Veri Analizi Çalışması 
o Laboratuvar Süreçlerinde Darboğaz Analizi 
•Hızlı öğrenim
•Yüksek motivasyon
•Çözüm odaklılık 
•Problem çözme
•Takım çalışması
•İletişim becerisi
•Sorumluluk bilinci
•Liderlik
•Dürüstlük ve etik
Genç Danışman

Eğitim
Sabancı Üniversitesi, Ana Dal: Endüstri Mühendisliği & Yan Dal : Psikoloji (2014-2018)

İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi (2008-2013)

Doğum Tarihi / Yeri 
1995 / İstanbul 
YUKARI

2018'de Grupas Gelişim